Grote concurrentie voor draagvlaksubsidie

De strijd om de ingekrompen ‘draagvlakpot’ zal steeds feller worden. Ook Medefinancieringsorganisaties komen vanaf volgend jaar voor draagvlaksubsidie in aanmerking.

In mei vorig jaar stuurde de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders een brief aan de Tweede Kamer met de contouren voor het nieuwe draagvlakbeleid. Het waren de eerste concrete punten uit zijn ‘moderniseringsagenda.’ De klap kwam hard aan, want het budget werd gehalveerd van 60 miljoen naar 30 miljoen euro per jaar. Maximaal 11 miljoen is vanaf 2011 bestemd voor de vernieuwde NCDO, die verandert in een kenniscentrum en haar subsidietaken kwijtraakt, en 19 miljoen zou gaan naar een nieuw subsidieprogramma dat bestaat uit drie subsidiekaders: jongeren, particuliere initiatieven en netwerkinitiatieven.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken bleek echter dat de kamerbrief op een aantal punten is bijgesteld. In plaats van drie subsidiekaders, komt er maar één. Met de aanbesteding hiervan is inmiddels begonnen. De belangstelling om de NCDO op te volgen is tot nu toe echter teleurstellend. Tot nu toe heeft zich namelijk maar 1 kandidaat aangediend, namelijk een alliantie van Wilde Ganzen, het Nederlands Jeugdinstituut en PriceWaterhouseCooper. De nieuwe uitvoerder moet eigenlijk in de zomer worden aangesteld, maar met slechts 1 kandidaat zou dat kunnen betekenen dat de aanbesteding opnieuw zou moeten.

Om de overheadkosten te beperken zal slechts een beperkt aantal subsidierondes per jaar plaatsvinden. Verder deelde het ministerie mee dat voor draagvlakactiviteiten in de toekomst geen link met de Millenniumdoelen meer vereist is, zoals in het huidige subsidiekader van de NCDO. Opmerkelijk nieuws is dat ook Medefinancieringsorganisaties zoals Oxfam Novib, ICCO en Cordaid voortaan voor hun draagvlakactiviteiten een beroep kunnen doen op het nieuwe subsidiekader.

Het draagvlakbeleid dat momenteel nog door de NCDO wordt uitgevoerd, sluit organisaties die structurele financiering van Buitenlandse Zaken krijgen, uit. Nu ook deze organisaties zich kunnen gaan mengen om de pot van 19 miljoen, krijgen gevestigde draagvlakorganisaties als de COSsen en de Wereldwinkels veel onverwachte concurrentie.

Auteur
Vice Versa

Datum:
14 juni 2010
Categorieën: