WOTRO

  

De Nacht van de Wetenschapper

Op woensdagavond 15 november organiseren NWO-WOTRO Science for Development en Vice Versa de Nacht van de Wetenschapper. Een avondvullend programma over de rol van de wetenschapper in het publieke en politieke debat en in samenwerking met de overheid, NGO’s en het bedrijfsleven.

>

Vijftig jaar WOTRO congres: ‘Elke oplossing waarmee we komen leidt tot meer problematiek’

De maand oktober wordt gekenmerkt door tal van feestelijke activiteiten, bijeenkomsten en congressen. Begin deze maand vierde Partos al haar tienjarig jubileum en ook woensdag was er reden voor een feestje tijdens het WOTRO 50 Years-Forward Thinking congres, dat gehouden werd in het Museum voor Communicatie in Den Haag.

>

50 jaar WOTRO: studenten zijn de toekomst

Hoe kunnen boeren in Afrika efficiënter met water omgaan? Hoe kunnen mensen na een burgeroorlog weer met elkaar samenleven? Hoe kunnen jongeren in ontwikkelingslanden beter worden betrokken bij voorlichting over seks? Ben jij student en barst je van de goede ideeën over ontwikkelingssamenwerking? In de Battle of Ideas maakt het team met de beste en meest creatieve ideeën om bij te dragen aan het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden kans op 7500 euro.

>