wereldburgerschap

  

Boekrecensie: Lost kosmopolitiek de armoede op?

Hoewel Ralf Bodelier een kosmopolitische levenshouding verdedigt, constateert hij ook dat het emotioneel draagvlak onder het wereldburgerschap wankel is.

>

Waar blijft de kosmopoliet?

Donderdag 28 juni verdedigde Ralf Bodelier zijn proefschrift genaamd Kosmopolitische perspectieven. Reflecties op ‘Human Development’ en ‘Human Security’ op de Universiteit van Tilburg. ‘Niet alleen een bijzonder goed boek, maar ook een bijzonder belangrijk boek,’ aldus hoogleraar en promotor van Dijk in zijn lovende speech aan Bodelier

>

De complexiteit van wereldburgerschap

Het meten, verantwoorden en leren van programma’s met betrekking tot mondiaal burgerschap werd donderdag 11 november onder de loep genomen. Context, NCDO en CIDIN organiseerden gezamenlijk de Context Masterclass ‘Verantwoorden en leren’. Hoe betrek je beiden in planning, monitoren en evaluatie?

>