milieu

  

Uraniummijnbouw duivels dilemma voor Afrika

Uraniummijnbouw heeft in Afrika desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Onderzoek van SOMO wijst uit dat lokale overheden en bedrijven onvoldoende ingrijpen. De oorzaak hiervan is te vinden in dilemma’s op ieder niveau van de samenleving. Vice Versa sprak met Fleur Scheele, auteur van het rapport Uranium from Africa.

>