Marc Broere NCDO Frans van der Boom

  

Is er nog toekomst voor de NCDO?

Spannende weken voor de NCDO, het kenniscentrum voor mondiaal burgerschap. Binnen twee weken wordt de beslissing door het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toekomst van de organisatie verwacht. Tot en met 2014 is de NCDO in ieder geval van overheidssubsidie verzekerd, maar hoe moet het daarna verder? Is er nog wel behoefte aan een kenniscentrum nu alle subsidies voor activiteiten op het gebied van mondiaal burgerschap definitief tot het verleden lijken te horen?

>