globalisering

  

Vrijdagmiddagborrel: Wordt de wereld een stukje beter of niet?

Iedere vrijdagmiddag bespreekt hoofdredacteur Marc Broere ontwikkelingen in de sector. Afgelopen week las hij tijdens een voetbaltoernooi een aantal tijdschriften die hem in verwarring brachten. Hoe verhouden de positieve ontwikkelingen in de wereld zich tot de negatieve? Is er sprake van een toename van mondiale gerechtigheid of juist niet?

>

Frans Bieckmann: Breng Nederlandse belangen in de wereld in kaart

In het huidige debat over ontwikkelingssamenwerking, zouden NGO’s het initiatief weer moeten terugpakken in plaats van in het defensief te gaan. Dat betoogt journalist Frans Bieckmann, hoofdredacteur van The Broker. Hij vindt dat de discussie over de OS-begroting minder over geld moet gaan, en meer over een nieuwe visie op buitenlands beleid. Een buitenlands beleid dat zich richt op de global common goods en wereldwijde ongelijkheid. NGO’s hebben daarbij een belangrijke rol te spelen: als mondiale sociale bewegingen, die zich hard maken voor de zwaksten in het Zuiden én Noorden.

>