beleid minister Ploumen

  

Taverne en Smaling, of Ploumen: wie heeft gelijk? Een waterbalans

BLOG – In deze blog gaat Stef Smits dieper in op de publieke kritiek die minister Ploumen recent kreeg van Kamerleden Taverne en Smaling. Is hulp aan de allerarmsten niet meetbaar? Is Ploumens beleid niet op feiten gestoeld? Na wat graafwerk komt Stef Smits tot een opmerkelijke conclusie: Een stap terug in ambitie is nog nooit in zoveel bombarie verpakt. De minister gooit met zoveel cijfers dat het moeilijk is om daar rekenschap over af te leggen.

>

Nederlandse regering in actie tegen belastingontwijking

Minister Ploumen en staatssecretaris Weekers slaan de handen ineen om belastingontwijking via Nederland tegen te gaan. Met bilaterale belastingverdragen, dochterondernemingen en bijzondere financiële instellingen laveren multinationals tussen belastingssystemen door en Nederland is in dit spel vaak een handige schakel, zo wijst onderzoek van dr. Francis Weyzig in opdracht van het IOB uit. Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet en stemde de Kamer over de moties.

>

Politieke balans 2013: Ploumen enthousiast aan de slag, Tweede Kamer twijfelt

2013 was een hectisch politiek jaar op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat is de eindbalans? Antoon Blokland van Bureau Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelingssamenwerking maakt de politieke rekening op over 2013 en kijkt vooruit naar 2014.

>