anti apartheidsbeweging

  

Boekrecensie: Aan de goede kant: biografie van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990 – Roeland Muskens

Roeland Muskens schrijft in ‘Aan de goede kant’ over de geschiedenis van de Nederlandse anti–apartheidsstrijd van 1960 tot 1990. Naast de geschiedenis van de vele, elkaar soms beconcurrerende, actiegroepen is zijn boek ook het verhaal van de ontwikkeling van het politieke denken over Zuid-Afrika wat liep van juichende bewondering tot diepe afkeer, zo las Hans Beerends.

>

Cruciale weken voor erkenning Palestijnse staat

Terwijl een groot deel van de wereld Palestina steunt in haar steven om op 20 september als onafhankelijke staat erkend te worden, blijft Nederland met haar pro-Israel houding een dissonant. Tijd voor protest, vindt Sietse Bosgra, voormalig icoon van de anti-apartheidsbeweging en nu betrokken bij het Nederlands Instituut Palestina-Israël.

>