Categorie - Opinie

 

Paul Hassing: Wiet Janssen kiest voor het kabinet

De discussie over de kabinetsreactie op het WRR rapport duurt voort. Nadat wetenschapper Wiet Janssen met felle kritiek kwam op Paul Hassing, is het vandaag tijd voor het weerwoord van de voormalig topambtenaar: ‘Als de definitie van Janssen gebruikt wordt, kan straks alles als een publiek mondiaal goed aangemerkt worden. Dan wordt global goods een politiek argument waarbij bijna elke interventie in ontwikkelingslanden beargumenteerd kan worden.’

>

Wiet Janssen: Paul Hassing is boos, maar het is duister waarom

‘Ik dacht dat diplomaten goed konden argumenteren, maar dat blijkt niet voor allemaal te gelden.’ Aldus wetenschapper Wiet Janssen. Hij vindt Paul Hassing in ieder geval een uitzondering. ‘Zijn betoog is onlogisch, en hij is ook niet goed geïnformeerd. En: uit de toelichting bij de begroting blijkt dat het voorgestelde beleid zo slecht nog niet is.’

>

Vrijdagmiddagborrel: Frits Sahel en Jos Pomp

Iedere vrijdagmiddag laat hoofdredacteur Marc Broere de afgelopen week de revue passeren. Met vandaag een bijzondere ontmoeting met een van Neerlands meest legendarische ontwikkelingswerkers: Frits Sahel.

>

Het glibberige pad van minister Rosenthal

Minister Rosenthal is in conflict geraakt met de ontwikkelingsorganisatie ICCO over de steun aan de website Electronic Intifada. Hij dreigt met het korten op de subsidie. Om verschillende redenen gaat de minister hiermee op een uiterst glibberig pad, vindt Paul Hoebink, hoogleraar-directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Radboud Universiteit Nijmegen.

>

Vrijdagmiddagborrel: veelbelovende start SBOS

Iedere vrijdagmiddag laat Marc Broere de afgelopen week de revue passeren. Met vandaag aandacht voor de uitslag van de eerste subsidieronde van het SBOS. Welke conclusies kunnen we trekken als we kijken naar de winnaars en verliezers?

>

Weblog Lotte: Fris bloed

Morgen vindt in Amsterdam de conferentie A Call2Action plaats. Het initiatief is afkomstig van Jong OS, het netwerk van jongeren binnen de ontwikkelingssector. Jongeren zitten in de knel. Door drastische bezuinigingen hanteren veel ontwikkelingsorganisaties het principe ‘last in, first out’. Hiermee sluit de sector haar ogen voor wat werkelijk nodig is: fris bloed. Dat betoogt Lotte van Elp in haar tweede bijdrage op de Vice Versa site.

>

Terugvallen op trouwe kerkgangers

De meeste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zijn opgericht vanuit een specifieke zuil, maar die identiteit hebben ze niet altijd willen benadrukken. Nu veel zekerheden verdwijnen, is ‘herzuiling’ misschien zo gek nog niet.

>

Column Pronk: Aardrijkskunde en geschiedenis

Op school kreeg ik les in aardrijkskunde door eerst een plattegrond te bekijken van de klas, daarna de school, vervolgens de buurt en steeds verder: Scheveningen, Den Haag, Nederland, Europa, de wereld. Het was inzichtelijk en we begrepen steeds beter hoe de wereld in elkaar zat.

>

Vrijdagmiddagborrel: ICCO maakt een tragische vergissing

Iedere vrijdagmiddag laat hoofdredacteur Marc Broere de afgelopen week de revue passeren. Met vandaag aandacht voor een opmerkelijk besluit van ICCO: de afdeling lobby&advocacy wordt opgeheven. En dat is vreemd. Want nu ICCO haar projectenwerk decentraliseert naar het Zuiden zou je toch juist een versterking van deze afdeling verwachten? Want wat is er anders nog te doen voor het ICCO-personeel in Utrecht?

>

Stop AIDS acties now

We zijn weer een geldinzamelingsactie voor de bestrijding van AIDS rijker. Stond de lobby van Tweede Kamer leden de afgelopen weken met succes in het teken van het verhogen van de bijdrage aan AIDS-bestrijding door de Nederlandse regering. Afgelopen vrijdag is Serious Requests weer van start gegaan. Is de bestrijding van AIDS echter de enige prioriteit?

>

Vrijdagmiddagborrel: waarom ontwikkelingssamenwerking en het lokale bedrijfsleven elkaars concurrenten zijn

Iedere vrijdagmiddag laat hoofdredacteur Marc Broere de week de revue passeren. Een week die begon met het belangrijke Kamerdebat over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en eindigde met de salarisverlaging van Dirk Elsen. Maar in deze aflevering gaat het vooral om de spanning tussen armoedebestrijding en het stimuleren van ondernemerschap. ‘Ik heb wel eens schertsend opgemerkt dat ontwikkelingssamenwerking eigenlijk de grootste vijand van het lokale bedrijfsleven is.’

>

Discussiestuk: Goed beleid of een historische blunder?

Mark Rutte schreef in het regeerakkoord dat het WRR rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ de leidraad zal vormen van het nieuwe Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Tot welke onvermijdelijke keuzes zal dit leiden? Stefan Verwer, uitgever van Vice Versa, schrijft op basis van het WRR rapport de blauwdruk van dit nieuwe beleid.

>

Een week #MFS2 op viceversaonline

De discussie over de impact van het nieuwe medefinancieringsstelsel MFS-2 is nog lang niet voorbij, maar het toont het belang van onafhankelijke nieuwsbronnen over ontwikkelingssamenwerking, aldus Stefan Verwer, directeur van lokaalmondiaal en uitgever van het Vakblad Vice Versa.

>

Ontwikkelingssamenwerking: een nieuwe start

Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) roepen zelf het onheil over de sector af. Dat vindt Paul Hassing, oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij roept op tot een goede discussie over het ontwikkelingsbeleid en doet een aantal concrete voorstellen. ‘Het trieste is dat er blijkbaar een rechts gedoogkabinet voor nodig is om de boel op te schudden! Laten we die tijd dan maar eens goed benutten en bij onszelf te rade gaan hoe het verder moet. Hoe wrang politiek soms kan zijn!’

>

Ontwikkelingssamenwerking in het defensief

Volgens Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) wordt het snijden in de ontwikkelingshulp een slagveld, zo zeiden ze afgelopen maandag in de Volkskrant. En de slachtoffers van deze bezuinigingen zijn niet alleen de armen, maar ook de medewerkers van beide organisaties. Wat klinkt als een noodkreet toont volgens Stefan Verwer, uitgever van het Vakblad Vice Versa, echter precies aan dat ontwikkelingsorganisaties hun vermogen om het belang van hun werk aan te tonen volledig aan het verliezen zijn.

>

‘Ik pleit niet voor enge experts die vreselijke dingen doen’

Het opiniestuk ‘Stuur experts naar Afrika in plaats van geld’, van Wiet Janssen kwam hem op een pitte reactie te staan van Rosien Herweijer, oud directeur van PSO, die duidelijk minder heil verwacht van westerse experts in ontwikkelingslanden. Vandaag kruipt Janssen op zijn beurt weer in de pen. ‘Ze kwam blijkbaar niet voorbij de titel.’

>

Is de Engelse ontwikkelingshulp werkelijk veilig?

In het artikel “God Save our Aid”, in het laatste nummer van Vice Versa, wordt gesteld dat de Engelse ontwikkelingshulp buiten schot blijft, terwijl de nieuwe conservatieve regering voor de grootste bezuinigingsoperatie ooit staat. Maar is de Engelse hulp werkelijk veilig?

>

Hulp die wel werkt, die is er ook!

We kennen wetenschapper Wiet Janssen als iemand die buitengewoon kritisch is over ontwikkelingssamenwerking. Maar vandaag schrijft hij naast een aantal kritische kanttekeningen ook over hulp die wél werkt. En wat zijn dan de voorwaarden voor geslaagde ontwikkelingshulp? ‘Het geheim van die projecten is simpel: ze helpen mensen aan een inkomen.’

>

Falende noodhulp

Overstromingen, aardverschuivingen, aardbevingen, bosbranden, stormen, ontploffingen en milieurampen waren de afgelopen jaren talrijk. Of het er meer waren dan vroeger, weet ik niet. Of er meer slachtoffers zijn gevallen, evenmin. Maar de aantallen zijn groot. De economische groei in de wereld, de technologische vooruitgang en de verbeterde communicatiemogelijkheden hebben niet geleid tot minder rampen en minder slachtoffers. Dat had wel gemoeten.

>

SNV-directeur Dirk Elsen reageert op open brief over salaris

Vorige week schreef Marc Broere een open brief aan SNV-directeur Dirk Elsen, naar aanleiding van de discussie over zijn salaris. Vandaag reageert Dirk Elsen uitgebreid met een eigen brief. ‘Deze discussie raakt mij persoonlijk ook diep.’

>

Wiet Janssen: ‘Stuur experts naar Afrika in plaats van geld’

De Dutch disease remt wel degelijk ontwikkeling af. Wetenschapper Wiet Janssen dient zijn criticasters van repliek. Ontwikkelingssamenwerking zou zich volgens hem moeten richten op het uitzenden van experts en leraren, en niet op het sturen van grote hoeveelheden geld voor publieke goederen.

>