Categorie - Nieuws

 

Aanbestedingen Noorden gaan grotendeels naar eigen bedrijven

Aanbestedingen die door donorlanden worden gedaan voor hulpprojecten in het globale zuiden, belanden nog steeds voor een groot deel bij bedrijven uit de donorlanden zelf. Dat toont Eurodad aan in een onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd. Dit is tegen de afspraken die zijn gemaakt in Parijs en Accra, gericht op het afschaffen van ‘gebonden’ hulp. Zelfs hulp die volgens OESO-richtlijnen als ‘ongebonden’ mag worden betiteld, komt via internationale tenders toch vaak bij de grote bedrijven terecht in plaats van bij het lokale midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden.

>

Staatssecretaris Knapen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van opschorting SBOS

Als er al een klein sprankje hoop was dat de aanvragen voor de Subsidiefaculteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) die voor 1 september ingediend zouden worden, toch nog opengesteld mochten worden ondanks de opschorting van de Subsidiefaculteit, dan is deze met de Kamerbrief van vandaag de grond in geboord. Dat wordt duidelijk in het antwoord van Knapen op Kamervragen van Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers (PvdA) en Wassila Hachchi (D66). Ook gaf Knapen antwoord op de Kamervragen van Kathleen Ferrier (CDA).

>

Openheid over ontwikkelingssamenwerking via sociale media

Een facebook pagina om actiever te informeren en waar mee gediscussieerd kan worden over de resultaten van ontwikkelingssamenwerking. Branchevereniging Partos en NCDO (Centrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking) willen met deze nieuwe pagina discussie onder breed publiek aanwakkeren.

>

Private sector voor regulering voedselmarkten

Uit onverwachte hoek komt er steun voor regulering van de voedselmarkt. Jan Kees Vis van Unilever en Jos van Campen van agro-industrieel bedrijf Royal Cosun pleitten gister voor meer politieke sturing van de inelastische voedselmarkten. Zij deden hun uitspraken tijdens de expert meeting ‘Who will feed the World’ op 31 augustus over voedselzekerheid, georganiseerd door AgriProfocus en Oxfam Novib.

>

Tweede Kamer loopt in Afrika warm voor hete politieke herfst

Vlak voor de start van het nieuwe politieke jaar, waarin belangrijke beslissingen genomen zullen worden over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, bezoekt een delegatie van de Tweede Kamer deze week Mozambique en Kenia. Nederlandse ontwikkelingsprojecten en de hongersnood in de Hoorn van Afrika zijn de belangrijkste thema’s van de reis. Wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van een werkbezoek? Vice Versa nam een kijkje achter de schermen.

>

Directeur Islamic Relief over noodhulp:’Misschien zijn mensen wel ongevoelig geworden’

De noodhulpserie van Vice Versa is 10 augustus 2011 van start gegaan met de column van Jan Pronk, waarin hij stelde dat noodhulp het ondergeschoven kindje van de globalisering is. De komende tijd zullen meer prominenten vijf vragen over noodhulp beantwoorden. Vandaag is de beurt aan Mostapha Bouchallikh, directeur van Islamic Relief Nederland. Islamic Relief zet zich wereldwijd in voor de verbetering van levensomstandigheden van minder bedeelden in de samenleving. Daarbij vormen de islamitische waarden van barmhartigheid, gelijkwaardigheid en samenwerking de inspiratiebron.

>

Landoverdracht in Afrika is spelen met vuur

De stijgende vraag naar voedsel en biobrandstoffen maakt Afrikaanse landbouwgrond bijzonder gewild. Sommige Afrikaanse overheden stimuleren stadse elites om grote stukken land op te kopen. Deze elites worden gezien als vernieuwers die de voedselzekerheid zullen garanderen. In werkelijkheid kleven er serieuze risico’s aan deze investeringen.

>

Opschorting SBOS: subsidiefaciliteit reageert

De opschorting van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) kwam voor veel organisaties als een donderslag bij heldere hemel. Kort voor de nieuwe aanvraagronde van 1 september maakte staatssecretaris Knapen bekend in 2011 en 2012 geen nieuwe subsidies toe te zullen kennen voor het programma dat zich richt op het vergroten van mondiaal burgerschap in Nederland. Inmiddels is de discussie rond dit besluit losgebarsten en hebben PvdA en D66 Kamervragen gesteld. Ook de uitvoerder van de subsidiefaciliteit reageert op het besluit.

>

Tineke Ceelen: ‘Noodhulppersoneel vaak te jong en onervaren’

De noodhulpserie van Vice Versa is 10 augustus 2011 van start gegaan met de column van Jan Pronk, waarin hij stelde dat noodhulp het ondergeschoven kindje van de globalisering is. De komende tijd zullen meer prominenten hun gedachtes over dit onderwerp laten gaan. Op 11 augustus vroeg Vice Versa Arjan Hehenkamp, directeur van Artsen zonder Grenzen vijf vragen over noodhulp te beantwoorden. Vandaag is de beurt aan Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling.

>

Ministerie zegt juiste wegen bewandeld te hebben bij opschorting SBOS

Organisaties die hun aanvraag voor de nieuwe subsidieronde van Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) al hadden ingediend voordat staatssecretaris Knapen op 5 augustus in de Staatscourant het subsidieloket onverwachts per direct opschortte, zullen alsnog in behandeling worden genomen. Dit maakte de woordvoerder van Knapen bekend. Het gaat daarbij om slechts twee organisaties.

>

IOB-rapport over capaciteitsontwikkeling: effect Nederlandse hulp moeilijk te bewijzen

Afgelopen vrijdag kwam een langverwacht synthese-rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) uit, waarin het effect van Nederlandse hulp op de capaciteitsontwikkeling van zuidelijke partners wordt beschreven. Het rapport is overwegend positief over de Nederlandse invloed, maar stelt wel dat bij gebrek aan data het moeilijk te bewijzen is of en door wie er iets is veranderd.

>

Knapen schort subsidies voor mondiaal burgerschap per direct op

Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de Subsidiefaciliteit Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). Dit maakte Joke Brandt, de hoogste ambtenaar van Ben Knapen, namens haar staatssecretaris op 5 augustus bekend in de Staatscourant. De maatregel geldt tot in ieder geval 1 januari 2013. Hiermee lijkt een einde gekomen aan het subsidiëren van mondiaal burgerschap en draagvlakactiviteiten door de Nederlandse overheid.

>

Nationaal Platform Rio+20

Vorige week dinsdag 28 juni gaf staatssecretaris Ben Knapen het startschot voor een reeks bijeenkomsten onder de naam Nationaal Platform Rio+20, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanbevelingen uit deze bijeenkomsten zullen een beginpunt vormen voor de bijdrage aan de VN-top Duurzame Ontwikkeling die in juni 2012 in Rio de Janeiro plaats zal vinden.

>

Burkina Faso ligt er definitief uit

Sjoera Dikkers (PvdA) heeft haar strijd voor Burkina Faso en gegarandeerde donorcoördinatie niet gewonnen. Haar motie om de ontwikkelingsrelatie met Burkina Faso niet te beëindigen voordat er een goede overdracht heeft plaatsgevonden van de lopende programma’s, heeft niet gehaald tijdens de stemmingen over de moties naar aanleiding van de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking.

>

Bedrijven: ´Mislukte projecten horen er bij´

Vanuit het medefinancieringsstelsel (MFS) worden hoge eisen gesteld aan evaluaties en impactmetingen. Ook bedrijven die investeren in OS willen harde cijfers en resultaten zien, wordt vaak gedacht. Tijdens de bijeenkomst van Woord & Daad over dit thema bleek dat bedrijven echter naast harde cijfers ook belang hechten aan kwalitatieve data.

>

VAO Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking: geen garantie voor donorcoördinatie

Vandaag 28 juni vond in de Tweede Kamer het Verslag Algemeen Overleg (VAO) over de Focusbrief plaats. Van de eenentwintig moties die werden ingediend door de Kamerleden zijn er vier waarvan staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen de beslissing overlaat aan de Kamer: de rest ontraadt hij of beschouwt hij als ondersteuning van beleid. Meest opvallend is zijn weigering om tot concrete exit-strategieën per land te komen, omdat hij ‘niet afhankelijk wil zijn van andere donoren’.

>

Knapen belooft stand te houden tegen Verhagen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen zal er nauw op toezien dat de 300 miljoen euro ontwikkelingsgeld dat naar de topsectoren gaat, ook daadwerkelijk ten goede komen aan de ontwikkelingssector. Dat beloofde hij tijdens een verder weinig verhelderend tweede deel van het debat over de Focusbrief. ‘We komen er nog op terug’ was zijn meest favoriete uitspraak, waarmee hij de Kamerleden achterlaat met een gevoel dat ze een beleid moeten goedkeuren dat nog volop in de steigers staat.

>

Debat Focusbrief: ‘Geen wetenschap, maar ook geen willekeur’

Onder de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking bestaat grote zorg over de achttien partnerlanden van Nederland die afvallen en hoe de hulpprogramma’s zullen worden afgebouwd. Dat bleek gistermiddag tijdens het debat over de focusbrief van staatssecretaris Ben Knapen. De staatssecretaris houdt echter vast aan de vijftien geselecteerde landen, maar zal de Tweede Kamer eind september een brief sturen waarin hij uitweidt over wat ‘exit-strategieën’ en ‘transitiefaciliteiten’ zullen gaan inhouden.

>

Arjan El Fassed Fair Politician of the Year

Ieder jaar reikt de Evert Vermeer Stichting de Fair Politician of the Year Award uit aan het Kamerlid dat zich het meest intensief inzette voor een eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Vanmiddag werd in de Tweede Kamer de prijs uitgereikt aan GroenLinks Tweede Kamerlid Arjen El Fassad, een jaar na zijn aantreden als Tweede Kamerlid.

>

Debat Focusbrief: apotheose of anticlimax?

Op donderdag 16 juni, van 15.30 tot 18.30 uur, debatteren de ontwikkelingswoordvoerders in de Tweede Kamer voorlopig voor het laatst over de contouren van het door de huidige regering herijkte Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Paul van den Berg geeft alvast een vooruitblik en maakt een tussenbalans op van wat Knapen tot dusverre voor elkaar gekregen heeft.

>

Koppeling migratie en ontwikkelingssamenwerking is vooral eenrichtingsverkeer

Op 10 juni publiceerde het kabinet de nieuwe Notitie Internationale Migratie en Ontwikkeling en een voortgangsrapportage over hetzelfde onderwerp. De Notitie richt zich op een voortzetting van het beleid van de eerste twee Notities uit 2004 en 2008, alleen dan nu met een nog duidelijkere focus op het beleid voor terugkeer van asielzoekers. Ook wordt er sterk de nadruk gelegd op internationale samenwerking om vluchtelingenstromen te organiseren en vluchtelingen opnieuw te vestigen.

>