Categorie - Nieuws

 

Oprichting digitaal noodfonds: ‘Vergroten van digitale kennis is politieke macht’

Dat het internet een steeds belangrijker medium is geworden is alom bekend, maar de politieke waarde ervan werd pas echt duidelijk tijdens de Arabische lente afgelopen jaar. Om de vrijheid van het internet te bevorderen is het Digital Defenders Partnership (DDP) opgezet onder leiding van Hivos. Vice Versa sprak met Fieke Jansen, programme officer bij Hivos, over de achtergrond en doelstellingen van het programma en de rol van Hivos in dit initiatief. Jansen: ‘Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel aspect van succesvolle ontwikkeling.’

>

Strijd om de stem van de mondiale burger

De strijd om stemmen onder geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking en buitenlandpolitiek is in volle gang. Tijdens het Utrechtse SIB-debat van afgelopen woensdagavond krijgen OS-woordvoerders Wassila Hachchi (D66) en Arjan El Fassed (GroenLinks) bovendien de kans om te vechten voor een plek in de Kamer. Ook PvdA en de VVD proberen stemmen te winnen en doen hun best het publiek te overtuigen met hun tegengestelde ideeën over bezuinigen op OS en defensie.

>

GroenLinks heeft meest gedegen MVO-beleid

Het MVO Platform vergeleek de visie van de tien grootste politieke partijen op beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). GroenLinks komt in de vergelijking als beste uit de bus. De partij behaalde 23 van de maximaal 24 te vergeven punten. De tweede en derde plek worden ingenomen door de ChristenUnie (21 punten) en de Partij van de Arbeid (20 punten). De VVD en PVV wisten geen punten te behalen.

>

Europa herbekijkt voedselproductie

IPS – Het huidige Europese landbouwbeleid waarbij grote hoeveelheden voedsel worden geproduceerd met behulp van industriële landbouwmethoden, moet herbekeken worden. Deskundigen vinden dat dit model geen toekomst meer heeft in een sector die groener moet gaan denken.

>

Aziatische vrouwen hebben weinig aanspraak op grond

IPS — In Azië hebben vrouwen weinig kostbaar bosgebied in hun bezit omdat mannen systematisch bevoordeeld worden, blijkt uit een nieuwe studie van milieuorganisatie Rights and Resources Initiative (RRI).

>

‘Buitenlandse investeringen moeten oog hebben voor duurzaamheid’

BUENOS AIRES (IPS) – Directe buitenlandse investeringen moeten vooral oog hebben voor de duurzame ontwikkeling in het ontvangende land. Dat stelt de VN-handelsorganisatie Unctad in zijn jaarrapport.

>

Diepe crisis overschaduwt verjaardagsfeest in Zuid-Soedan

JUBA (IPS ) — Een jaar na de onafhankelijkheidsverklaring zit Zuid-Soedan in een diepe crisis. Die overschaduwt de feestvreugde die er vandaag had moeten zijn. Toch is er ook blijdschap. ‘Dit is onze plaats, we zijn er trots op’, zegt een teruggekeerde vluchtelingen uit het noorden.

>

Tweede Kamer steunt militaire en humanitaire betrokkenheid bij Zuid-Sudan

De meerderheid van de Kamer is het eens: de ernstige situatie in Zuid-Sudan en Sudan vraagt om Nederlandse betrokkenheid. Maar hoe moet deze steun vormgegeven worden? En hoe dienen wij samen te werken met de EU en de VN? Minister Uri Rosenthal en staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken gingen gistermiddag het debat aan met de partijwoordvoerders Buitenlandse Zaken.

>

Partij van de Arbeid wil zorg terug op de agenda

Het speerpunt Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) wordt breed ondersteund door de Tweede Kamer. Toch hameren de Kamerleden op het belang van ‘posterioriteiten’ als onderwijs en zorg voor dit speerpunt. De Lange wil SRGR zelfs helemaal verbreden naar gezondheidszorg. Staatssecretaris Knapen waarschuwt echter voor ‘mission creep’.

>

Knapen gaat wenselijkheid van een ‘anti-corruptie strafhof’ verkennen

Zij het aarzelend, maar staatssecretaris Knapen heeft zich door woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking Wassila Hachchi (D66) laten verleiden een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid van een financieel strafhof tegen corruptie in Den Haag. Hachchi pleitte daar vanavond voor tijdens het laatste debat voor het zomerreces over speerpunt veiligheid en rechtsorde. Een verder rustig debat, waarin Knapen het belang van het werk van ngo’s in fragiele staten onderstreepte en in navolging van Jeroen de Lange (PvdA) pleitte voor een regiospecifieke benadering voor falende staten.

>

Merendeel Tweede Kamer vindt strenge controle bedrijfsleven gewenst

Hoewel de meeste Kamerleden positief zijn over de belangrijke rol van de private sector in ontwikkelingssamenwerking, blijven er cruciale vragen bestaan. Voor welke bedrijven is het bedrijfslevensintrumentarium bedoeld: Nederlandse of lokale, en grote of MKB bedrijven? En hoe zit het met de controle op bedrijven en wiens verantwoordelijkheid is dat? Knapen liet er tijdens het Kamerdebat gisteren geen misverstand over bestaan: het instrumentarium is bedoeld voor het stimuleren van het lokale MKB in ontwikkelingslanden en mispraktijken van grote bedrijven moeten aangepakt worden. Maar wel stapje voor stapje.

>

Wat is er veranderd na de verkiezingscongressen?

Afgelopen zaterdag 30 juni vonden de verkiezingscongressen van het CDA, de PvdA, de ChristenUnie, de SP en GroenLinks plaats. De partijen gingen het debat aan met hun leden om het partijprogramma en de kandidatenlijst vast te stellen. Wat is er op het gebied van ontwikkelingssamenwerking precies veranderd?

>

Waar blijft de kosmopoliet?

Donderdag 28 juni verdedigde Ralf Bodelier zijn proefschrift genaamd Kosmopolitische perspectieven. Reflecties op ‘Human Development’ en ‘Human Security’ op de Universiteit van Tilburg. ‘Niet alleen een bijzonder goed boek, maar ook een bijzonder belangrijk boek,’ aldus hoogleraar en promotor van Dijk in zijn lovende speech aan Bodelier

>

Vice Versa nummer 3 is uit: Met een goed gevoel op vakantie?

Kan de ontwikkelingssector met een gerust hart op vakantie? Het is een vraag die Vice Versa opwerpt in haar zomernummer dat vandaag verschenen is.

>

‘BZ-ers’ hoog op de lijst

Verschillende politieke partijen presenteerden deze week hun verkiezingslijst. Vice Versa kijkt met belangstelling naar mensen uit de sector. BZ’ers Bram van Ojik en Désirée Bonis staan op de verkiesbare plekken. Jeroen de Lange staat dat niet en trekt zich helemaal terug.

>

Debat laait weer op na bezuinigingsplannen VVD

De VVD wil flink korten op ontwikkelingshulp: van 4,4 miljard naar 1,4 miljard euro. Dat staat in het nieuwe concept-verkiezingsprogramma. Het debat in de media over ontwikkelingshulp is daarmee wederom opgelaaid.

>

Eerste succes in onderhandelingen Rio +20

De laatste onderhandelingsronde van Rio+20 heeft gisteren (woensdag) een eerste succes opgeleverd, zegt de delegatie van gastland Brazilië. Er is vooruitgang geboekt in het voorstel over een wereldwijd duurzaamheidsfonds van 30 miljard dollar per jaar. Het voorstel komt van de ontwikkelingslanden.

>

Knapen wil Nederlandse watervoetafdruk in het buitenland verminderen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven in het buitenland een rol te laten spelen in het overheidsbeleid.

>

Wereldbank noemt toestand milieu ‘kritiek’

Met armoedebestrijding gaat het goed, maar de toestand van het milieu is kritiek, schrijft de Wereldbank in haar nieuwe milieustrategie voor het komende decennium, dat deze week is uitgebracht. De private sector moet een grotere rol krijgen.

>

Hulpgeld voor private sector ontwikkelingslanden komt terecht bij multinationals

Ontwikkelingsgeld wordt in toenemende mate gebruikt voor ondersteuning van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Veel van deze fondsen bereiken niet hun eigenlijke doel: bedrijven die moeilijk toegang hebben tot financiële diensten. Integendeel, een groot deel van deze ondersteuning komt terecht bij beursgenoteerde bedrijven uit rijke landen. Dit concludeert Eurodad in een onlangs verschenen rapport.

>

Regering vindt Rio+20 geen ‘nutteloos feest’

Wat is de Nederlandse inzet op de VN Conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro eind deze maand? En wat is de stand van zaken omtrent de mondiale onderhandelingen drie weken voor de Rio+20 Conferentie? Prangende vraagtekens die voor de Tweede Kamer de aanleiding vormden voor een Kamerdebat, die afgelopen donderdagmiddag plaats vond in de Groen van Prinstererzaal.

>