Categorie - Featured

 

Paul Hoebink: Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is willekeurig

Volgens professor Paul Hoebink zijn de bezuinigingen en keuzes die in de Kamerbrief van Ben Knapen gemaakt worden gebaseerd op ‘images’ en niet op daadwerkelijke beoordelingen. Dat kan voor een beleid dat zegt zich te baseren op resultaat volgens hem slechts tot ‘suboptimale resultaten’ leiden.

>

Jack van Ham: Het Jaap van Zweden gevoel

Afzwaaiend ICCO-topman Jack van Ham heeft met verwondering kennis genomen van de Kamerbrief van staatssecretaris Knapen. Hij kreeg er een ‘Jaap van Zweden-gevoel’ van. Een pleidooi voor fatsoen in plaats van rauwe werkelijkheid.

>

Farah Karimi: ‘Voordat je de oude schoenen weggooit, moet je eerst bedenken wat voor nieuwe schoenen je aantrekt’

Farah Karimi is verontwaardigd over de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld, onderwijs en gezondheidszorg. Dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden, onderstreept ze. ‘Maar dat moet je op een slimme en verstandige manier doen’, vindt de directeur van Oxfam Novib. En dat is nu juist wat de huidige regering niet doet.

>

Wereldaidsdag: beste meneer Knapen, we kunnen nu toch niet afhaken?

Vandaag is het Wereldaidsdag. Als het aan de plannen van het kabinet ligt, gaat er fors bezuinigd worden op aidsbestrijding. Irene de Vries wordt als arts-in-opleiding dagelijks geconfronteerd met aids in Suriname. ‘Beste meneer Knapen, we kunnen nu toch niet afhaken?’

>

Ook nieuw WRR-rapport stelt eigenbelang voorop

In het rapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) worden aanbevelingen gegeven hoe Nederland in een snel veranderende wereld een strategisch buitenlands beleid zou moeten voeren. Zowel minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal als staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Knapen waren gisteren bij de presentatie aanwezig. Zij gaven aan dat de regering selectieve keuzes zal gaan maken uit dit rapport. Maar hoe verhoudt dit rapport zich met het vorige, Minder pretentie, meer ambitie?

>

Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Beleid moet gestuurd worden vanuit behoefte, niet vanuit eigenbelang’

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Sjoera Dikkers (PvdA) vindt dat Knapen het bedrijfsleven teveel ruimte geeft. ‘Hulp moet worden gestuurd vanuit de vraag in arme landen en niet vanuit onze expertise.’

>

Oproep: discussieer mee over het nieuwe ontwikkelingsbeleid

Vandaag gaan we de tweede week in van So you think you can help. Wat kunnen we deze week allemaal verwachten? Maar vooral is dit een oproep: doe mee aan het debat!

>

Persconferentie Ben Knapen: Nederland heeft voordeel aan armoedebestrijding

Vrijdagmiddag lichtte staatssecretaris Ben Knapen zijn beleidsbrief toe in een persconferentie. Hij besprak de meest radicale veranderingen in het toekomstige beleid. Waarom kiest de nieuwe regering voor een verschuiving van sociale naar economische steun en stelt zij eigen belang voorop? En hoe verantwoordt Knapen de beperking van 36 naar maximaal 16 landen?

>

Paul van den Berg: Gaat Ben Knapen het paard achter de wagen spannen?

Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, begrijpt niet waarom staatssecretaris Knapen eerst zijn bezuinigingsplannen bekend maakt en pas daarna met een officiële reactie op het WRR-rapport komt. ‘Bezuinigingen zouden logischerwijs onderdeel uit moeten maken van een visie op de algehele herinrichting van het ontwikkelingsbeleid.’ Wat we nu krijgen is mosterd na de maaltijd.

>

Klaas Dijkhoff (VVD): Bezuinigingen leiden tot effectiviteit

De VVD als grootste coalitiepartij zal veel invloed hebben op de komende bezuinigingen en het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Hoog tijd om te weten waar de nieuwe VVD woordvoerder van ontwikkelingssamenwerking voor staat. Vice Versa sprak met Klaas Dijkhoff.

>

Han Koch: ‘Partos moet schorsing Dorcas en Save the Children overwegen’

Trouw journalist Han Koch roept branche-organisatie Partos op om twee leden op het matje te roepen en wellicht zelfs te schorsen. Het gaat om Dorcas en Save the Children. Volgens Koch maken ze zich schuldig aan ‘foute hulp’. Alexander Kohnstamm, directeur van Partos, reageert.

>

Over smulbossen, sociale bedrijven en besneden budgetten

Manon Stravens is weer terug in Bamako nadat ze op projectbezoek was in Kameroen. Ze is nu ook verantwoordelijk voor het programma duurzaam bossenbeheer. Op reis bedacht ze een concreet voorstel voor staatssecretaris Knapen, waardoor hij in één keer het hele hulpbudget kan afschaffen.

>

Uit de comfort-zone

Janneke Juffermans hoorde het nieuws over de uitslag van MFS-2 in Bamako (Mali) waar ze op reportage is voor Vice Versa en een vergadering van de regionale raad van ICC0 bijwoont. Hoe is er in het veld gereageerd? Een persoonlijke impressie.

>

De volledige lijst van MFS-2

Maandagmiddag maakte staatssecretaris Knapen de lijst met toegekende subsidies voor MFS-2 bekend: drie organisaties vielen af en op alle andere aanvragen werd gekort.

>

Ontwikkelingssamenwerking: een nieuwe start

Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) roepen zelf het onheil over de sector af. Dat vindt Paul Hassing, oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij roept op tot een goede discussie over het ontwikkelingsbeleid en doet een aantal concrete voorstellen. ‘Het trieste is dat er blijkbaar een rechts gedoogkabinet voor nodig is om de boel op te schudden! Laten we die tijd dan maar eens goed benutten en bij onszelf te rade gaan hoe het verder moet. Hoe wrang politiek soms kan zijn!’

>

MFS-2: wachten op de uitslag

Volgende week maandag, 1 november, wordt de uitslag bekendgemaakt van MFS-2. Dan komt er een einde aan een zenuwslopende subsidieprocedure en zullen 22 allianties eindelijk te horen krijgen hoeveel subsidie ze de komende vijf jaar zullen krijgen. Wie zijn er nog in de race en om welke bedragen gaat het precies?

>

Ontwikkelingssamenwerking in het defensief

Volgens Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) wordt het snijden in de ontwikkelingshulp een slagveld, zo zeiden ze afgelopen maandag in de Volkskrant. En de slachtoffers van deze bezuinigingen zijn niet alleen de armen, maar ook de medewerkers van beide organisaties. Wat klinkt als een noodkreet toont volgens Stefan Verwer, uitgever van het Vakblad Vice Versa, echter precies aan dat ontwikkelingsorganisaties hun vermogen om het belang van hun werk aan te tonen volledig aan het verliezen zijn.

>

Joop: Korten op ontwikkelingssamenwerking kost levens

Volgens de Wereldbank zullen tussen 2009 en 2015 1,2 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar komen te overlijden als indirect…

>

In Memoriam: Piet van Harn (1946-2010)

Op vrijdag 15 oktober overleed Piet van Harn, oud-medewerker van de NCDO. Hij was een pionier op het gebied van draagvlakonderzoek in Nederland en een van de meest kleurrijke mensen uit de Derdewereldbeweging. Herinneringen aan een bijzonder mens.

>

Sandra van Beest geeft 5 netwerktips

Sandra van Beest (26) is voormalig jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties (2007-2008), inmiddels Worldconnector en deelnemer in Leergang Buitenlandse Betrekkingen bij Clingendael. Ze ontmoette jongeren, maar ook Balkenende en Ban Ki-Moon. Welke tips heeft Sandra voor starters in de sector van ontwikkelingssamenwerking?

>

Falende noodhulp

Overstromingen, aardverschuivingen, aardbevingen, bosbranden, stormen, ontploffingen en milieurampen waren de afgelopen jaren talrijk. Of het er meer waren dan vroeger, weet ik niet. Of er meer slachtoffers zijn gevallen, evenmin. Maar de aantallen zijn groot. De economische groei in de wereld, de technologische vooruitgang en de verbeterde communicatiemogelijkheden hebben niet geleid tot minder rampen en minder slachtoffers. Dat had wel gemoeten.

>