Categorie - Week 3

In deze week staat de communicatie met de achterban centraal. Vanwege de huidige politieke ontwikkelingen en het sterk gekorte budget voor het maatschappelijk middenveld zijn maatschappelijke organisaties genoodzaakt zich nog dieper te wortelen in de samenleving en de relatie met de achterban te versterken. De vraag die in het kader van deze discussie relevant is, is welke communicatiestrategieën organisaties hiervoor gebruiken en hoe deze strategieën van invloed zijn op de beeldvorming.

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOEFT NIET SPANNENDER

In een interview over betrokkenheid van jongeren bij ontwikkelingssamenwerking stelt Frits Spangenberg van Motivaction dat slechts een minderheid van de jongeren (15 -25 jaar) geïnteresseerd is in ontwikkelingssamenwerking en globalisering. Vervolgens concludeert hij dat om jongeren te betrekken bij deze thema’s het allemaal spannender moet. NCDO heeft recent ook onderzoek gedaan naar betrokkenheid van jongeren bij de wereld en komt tot een andere conclusie. NCDO onderzoekers Christine Carabain en Irene de Goede lichten dit toe.

>

Het Reframing panel over Serious Request 2013

Nieuwe week, nieuwe kansen voor het Reframing panel. Deze week is het aan Adriaan Kauffmann, Klaas van Mill, Selma Zijlstra, Judith Madigan, particulier initiatiefnemer Gerda Ikele en student Nita Melessen om te bepalen hoe de campagne van de week past binnen de discussie van het Reframing the Message? debat. De campagne die deze week wordt besproken is de actie van Serious Request 2013 ‘let’s clean this shit up.’

>

Noodhulp en de noodzakelijke nuance

Kun je als goed doel te veel geld binnenkrijgen? Moet je het falen van hulpprojecten onder de pet houden? Is het acceptabel om ingewikkelde kwesties vanwege fondsenwerving zo te versimpelen dat een sterk vertekend beeld van een crisis ontstaat? In de afgelopen tien jaar kreeg Artsen zonder Grenzen te maken met deze en andere dilemma’s, en maakte ze eigenzinnige keuzes om het beeld van haar hulp zuiver te houden. Katrien Coppens, adjunct-directeur Artsen zonder Grenzen reflecteert.

>

NCDO: De mondiale dimensie van fondsenwerving

Hoe kunnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties succesvol fondsenwerven bij de Nederlandse burger en tegelijkertijd bijdragen aan een positievere beeldvorming over ontwikkelingslanden? NCDO-onderzoekers Céline Hoeks en Christine Carabain pleiten voor een meer mondiaal perspectief voor fondsenwerving.

>

Partin: Om kwetsbaar imago te versterken moeten alle neuzen dezelfde kant op

Lucy Engelen, voorzitter van Partin vind het hoogtijd dat de discussie over beeldvorming in de sector gevoerd wordt. In plaats van olie op het vuur gooien met initiatieven zoals de ‘briljante mislukking awards’ moeten alle partijen samenwerken om het negatieve beeld dat in de media wordt geschetst over ontwikellingssamenwerking te corrigeren. Engelen: ‘Samen werken aan de beeldvorming is misschien wel het belangrijkste wat ons de komende jaren te doen staat.’

>

Frits Spangenberg over het betrekken van jongeren: ‘Ontwikkelingssamenwerking moet spannender’

In de zoektocht van organisaties naar manieren om de relatie met de achterban te versterken en zich dieper in de maatschappij te wortelen zetten veel organisaties in hun communicatiestrategieën in op het betrekken van jongeren. Maar hoe bereik je deze ‘grenzeloze generatie’ waarvan de aandacht sneller vervlogen dan getrokken is? En moeten organisaties eigenlijk wel inzetten op deze doelgroep? Deze vragen stelde Vice Versa Frits Spangenberg, oprichter van onderzoeksbureau Motivaction. Spangenberg: ‘De jongeren van nu zijn de potentiële donateurs van de toekomst.’

>

Met een beetje glitter en glamour naar de inhoud

Gisteren verscheen het derde onderzoeksverslag in het kader van ´Reframing the Message´: de wereld achter fondsenwerving en communicatie, met deze week de focus op communicatiestrategieën en de relatie met de achterban. Deze week spreken we Pom Zwart, directeur marketing en communicatie bij dance4life, Frederique Kram, hoofd communicatie van IKV Pax Christi, Mirna Hovius, hoofd bureau externe relaties van Hivos en Koen van Bremen, directeur van het particulier initiatief LiveBuild. Wat zijn hun effectieve strategieën, hoe betrekken ze verschillende doelgroepen en hoe blijven ze de aandacht trekken?

>

De wereld achter de fondsenwerving en communicatie Deel II

In tijden van afkalvende politieke steun en groeiende publieke scepsis lijkt het voor maatschappelijke organisaties belangrijker dan ooit tevoren om de relatie met de achterban te versterken en zich nog dieper in de maatschappij te wortelen. Om dit te bewerkstelligen is een effectieve communicatiestrategie van essentieel belang. Zoals Kees van den Broek, directeur van het Liliane Fonds stelt: ‘Voor mij gaat Reframing niet over hoe je meer fondsen kunt werven, maar om hoe je als organisatie beter kunt communiceren wat je doet. Als je dat goed doet volgt de fondsenwerving vanzelf.’

>