Categorie - Public Private

 

Geen handel met ontwikkelingsgeld

Minister Ploumen ziet Nederlandse bedrijven als uitvoerders van ontwikkelingssamenwerking moderne stijl. Dat enthousiasme wordt niet geschraagd door ervaringen uit het verleden. Het benutten van kansrijke markten dient het bedrijfsleven zelf te financieren; daar hoort geen publiek ontwikkelingsgeld bij. Het kan anders, schrijven Jos Coumans, Peter van Doren, Paul Hassing, Hilde van Hulst-Mooibroek en Peter Ton.

>

Referentiegroep voor revolverend fonds staat in tweestrijd

Nog een paar weken voordat minister Ploumen – naar verwachting – meer duidelijkheid geeft over de invulling van het revolverende fonds. Ondertussen zit de referentiegroep die het ministerie hierover moet adviseren totaal niet op een lijn. Zo stelt Suzan van der Meij (MVO-Platform) dat de ontwikkelingsrelevantie van het fonds nog lang niet is uitgekristalliseerd. Daarnaast vinden ngo’s dat er te veel belanghebbenden in de referentiegroep zitten en dat ngo’s ondervertegenwoordigd zijn, terwijl VNO-NCW de samenstelling ‘gebalanceerd’ noemt. Vice Versa sprak met Linda van Beek (VNO-NCW), Henri van Eeghen (Cordaid) en Suzan van der Meij (MVO-platform).

>

Ploumen geeft Tweede Kamer uitleg over opstellen handelsmissieagenda

Welke criteria komen kijken bij het vaststellen van de handelsmissieagenda van minister Ploumen? En hoe kan de garantie worden geboden dat hierbij niet alleen de nadruk op handel ligt, maar ook op ontwikkelingssamenwerking? Op deze en andere vragen wilde de voortouwcommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking donderdag antwoord krijgen van Ploumen tijdens de allereerste vergadering over handelsmissies en exportpromotie ooit.

>

Sjoerd Sjoerdsma (D66): ‘Het revolverend fonds is een recept voor ruzie’

Begin april presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Sjoerd Sjoerdsma (D66). Hoe kijkt hij aan tegen de combinatie hulp en handel? Waar mag absoluut niet op bezuinigd worden? En waarom is de gender- en HIV/Aids lobby zo succesvol?

>

Farah Karimi: Tijd voor een oprecht partnerschap voor ontwikkeling

Internationaal opererende bedrijven varen wel bij zwakke overheden en slecht bestuur in ontwikkelingslanden. Hoe kunnen bedrijven dan toch een positieve bijdrage leveren aan ontwikkeling? Hierover zou de Tweede Kamer zich morgen moeten buigen in het debat over handelsmissies en exportpromotie. Zonder goede criteria wordt dat niks, stelt Farah Karimi. Het is tijd voor een serieus partnerschapvoor voor duurzaamheid en ontwikkeling.

>

Yannick du Pont: ‘Clubs die zichzelf buiten de discussie plaatsen maken zich totaal irrelevant’

Als ontwikkelingsorganisaties weigeren te kiezen voor vernieuwing, is het merendeel van de sector over tien jaar morsdood. Dat meent SPARK-directeur Yannick du Pont, die weinig begrijpt van de weerstand tegen de nieuwe plannen van minister Ploumen en juist pleit voor meedenken en meer debat. ‘Het oude model heeft de verwachtingen niet altijd waargemaakt, alleen al daarom mag je het nieuwe programma best een kans geven.’

>

‘Nog even en ze kunnen het ministerie opheffen’

Het aftellen is begonnen: begin april presenteert minister Ploumen haar visie en beleid als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De combinatie van hulp en handel is een veel besproken onderwerp in de media en de verwachtingen zijn aan beide kanten hooggespannen. Vice Versa vraagt de verschillende politieke woordvoerders voor ontwikkelingssamenwerking naar hun verwachtingen. Dit keer is Jasper van Dijk (SP) aan de beurt.

>

Bart de Steenhuijsen Piters: pleidooi voor activistisch investeren

Het revolverend fonds kan een ‘onwijs goed idee’ worden, volgens Bart de Steenhuijsen Piters, directeur KIT Development Policy & Practice bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Maar dan moet de overheid wel activistisch gaan investeren.

>

Houtskoolschets revolverend fonds: groot deel naar Nederlands bedrijfsleven

Twee van de drie voorgestelde sporen uit het revolverend fonds zullen naar alle waarschijnlijkheid naar het Nederlandse bedrijfsleven gaan. Die zal onder andere met exportfinanciering gestimuleerd worden om te exporteren naar ontwikkelingslanden. Dit blijkt uit een eerste houtskoolschets, opgesteld door de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Vice Versa beschikking over heeft gekregen.

>

Revolverend fonds roept vragen op bij bedrijfsleven

Hoewel het Nederlandse MKB best oren heeft naar ondersteuning middels het revolverend fonds, roept ditzelfde fonds nog veel vragen op. Dat bleek onder andere tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer afgelopen maandag, georganiseerd door het VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé.

>

Nanno Kleiterp: ‘Maak onderscheid tussen industriepolitiek en ontwikkelingssamenwerking’

Vanaf 2014 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken 750 miljoen storten in een zogenaamd revolverend fonds voor Internationale Samenwerking, dat het bedrijfsleven moet ondersteunen. Nieuw is zo’n fonds echter niet: al sinds 1991 is de ontwikkelingsbank FMO een revolverend fonds. Gaat het kabinet nu niet precies hetzelfde doen? Directeur van FMO, Nanno Kleiterp geeft advies.

>

AANKONDIGING: FOLLOW THE MONEY, AN OPEN DEBATE ON THE ROLE OF BUSINESS IN DEVELOPMENT COOPERATION

Eind maart maakt minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de contouren bekend van haar nieuwe beleid. Het bedrijfsleven zal daar een belangrijke rol in spelen. Maar hoe effectief is het precies om de private sector te ondersteunen met publiek geld? Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Vice Versa en het Common Fund for Commodities organiseren op 11 april een inhoudelijk en prikkelend debat waar deze vraag centraal staat.

>

De status aparte van de private sector

Private-sectorontwikkeling wordt tegenwoordig als het wondermiddel gebracht voor ontwikkeling. Maar is dat ook gebaseerd op feiten? Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) nodigde onlangs Kofi Annans AGRA-alliantie en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en ngo’s uit om hier beter zicht op te krijgen. Op 11 april volgt een publieksdebat. Om de discussie alvast te prikkelen een bijdrage van Roos Apotheker, John Belt, Bart de Steenhuijsen Piters (allen KIT) en Marc Broere, Siri Lijfering en Selma Zijlstra (Vice Versa).

>