Categorie - Public Private

 

People, Planet, Profit…Chocolate!

Amsterdam is de grootste cacao importeur ter wereld. Niet gek dus dat in deze stad gisteren het Origin Chocolate Event plaats vond. De beste chocolademakers van over de hele wereld verzamelden zich in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) om te vertellen over hun duurzame chocolade. Een event om je vingers bij af te likken.

>

Van Dijk wil aanpak van oneerlijke handelsverdragen

Van 17 tot en met 25 augustus gingen Kamerleden van de parlementaire commissie buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking naar Tanzania en Ethiopië. Centraal stond de vraag of het goed is dat de regering meer nadruk legt op handel dan op ontwikkelingssamenwerking. Jasper van Dijk (SP) was mee en concludeert dat de nadruk op handel ten koste gaat van ontwikkelingssamenwerking.

>

Ewout Irrgang naar PharmAccess: ‘Je kunt de private sector in de Afrikaanse gezondheidszorg niet negeren’

Vorige week werd bekend dat Ewout Irrgang een nieuwe baan had gekregen bij de ontwikkelingsorganistie PharmAccess. Een opmerkelijke move voor een voormalig SP-Kamerlid om bij een dergelijk privaat initiatief te werken? Vice Versa sprak met Irrgang over zijn beweegredenen en de aanpak van PharmAccess.

>

Nauwelijks bewijs voor positieve effecten van Publiek-Private Partnerschappen

Er zijn nog nauwelijks empirische studies die inzicht geven in de beweegredenenen, resultaten en succesfactoren van PPP’s in ontwikkelingslanden. Hoewel PPP’s meestal positieve effecten lijken te hebben, is het empirische bewijs daarvoor dun. Daarbij blijven de doelen van de samenwerkingen binnen PPP’s vaak vaag. Dat blijkt uit een literatuurstudie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) die gistermiddag is gepubliceerd.

>

Exportfinanciering: de achtergronden en dilemma’s

Exportfinanciering is een van de nieuwe instrumenten in het ontwikkelingsbeleid van minister Ploumen. Er zijn al verhitte debatten over gevoerd, maar wat is exportfinanciering nu precies? Welke lobby zit erachter? En verdient het wel een plaats in het Dutch Good Growth Fund?

>

Ondernemen in ontwikkelingslanden

Ondernemers over ondernemen in ontwikkelingslanden Video gemaakt door Siri Lijfering en Lennaert Rooijakkers, in het kader van het Follow The…

>

Hulp aan de private sector: de grote vraag is ‘hoe’

Donderdag 11 april vond het debat ‘Follow the Money’ plaats over de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking. María José Romero en Jeroen Kwakkenbos van Eurodad waren hierbij aanwezig. Romero reflecteert op het debat en vraagt zich af: is het mogelijk om twee (potentieel conflicterende) ambities van de Nederlandse regering, namelijk het uitbannen van extreme armoede en het ondersteunen van het bedrijfsleven om in het buitenland te ondernemen, met elkaar te verzoenen? Een frisse blik op het Nederlandse debat vanuit Brussel.

>

Welke handel is vies en welke niet?

Afgelopen maandag suggereerde de Volkskrant een omslag in denken bij ontwikkelingsorganisaties als het gaat om de rol van het bedrijfsleven. Maar volgens Hans Beerends is het artikel een schoolvoorbeeld van de verwarring die al maanden heerst over het debat over hulp en handel.

>

Levendig Follow the Money debat demonstreert controverse rondom steun aan private sector

Het bedrijfsleven kan zeker een rol spelen binnen ontwikkelingssamenwerking, maar aan die rol kleven nog een hoop ‘mitsen’ en ‘maren’. Als eerste moet maar eens flink geëvalueerd worden wat hun rol is geweest in de afgelopen jaren, al is dat volgens sommigen makkelijker gezegd dan gedaan. Dit kwam naar voren tijdens het Follow The Money-debat dat Vice Versa samen met CFC en het Koninklijk Instituut voor de Tropen op donderdag 11 april organiseerde.

>

Follow the Money debat

Het ‘Follow the Money’ debat, georganiseerd door KIT, CFC en Vice Versa, was gisteren erg geslaagd. Lees het live nieuwsblog voor een impressie.

>

Volkskrant: ‘Vooral rijke bedrijven profiteren van hulp’

De Volkskrant publiceerde vandaag een kritisch artikel over hulpgelden voor het bedrijfsleven in het kader van het Follow the Money…

>

David Sogge: neem een voorbeeld aan het Noorse ontwikkelingsbeleid

Op de dag dat de sociaal-democratische Lilianne Ploumen haar beleidsnota presenteerde, kwam de Noorse regering onder leiding van de sociaal-democratische Arbeiderspartiet met een ontwikkelingssamenwerkingsvisie naar buiten die in niets lijkt op het Nederlandse plan. Eerlijke herverdeling van inkomen staat centraal en geen woord over publiek-private partnerschappen of het bevorderen van handel. David Sogge, bestuurslid voor het Transnational Institute, legt uit wat Nederland nog van het Scandinavische land kan leren. Ook plaatst hij kritische aantekeningen bij de effectiviteit van publiek-private-partnerschappen, een van de stokpaardjes van het Nederlands ontwikkelingsbeleid.

>

Niet waarom, maar hoe: verstandig zakendoen in Afrika

Minister Ploumen wil graag business stimuleren in Afrika, maar hoe gaat zakendoen in Afrika nu precies in z’n werk? Onlangs is het boek ‘Doing business in Africa – A strategic guide for entrepreneurs’ verschenen dat relevante inzichten biedt en ook voor ngo’s relevant is. In een interview lichten schrijvers Marjolein Lem en Rob van Tulder het boek toe en schijnen hun licht op de actuele plannen uit het ontwikkelingsbeleid.

>

Debat Follow the Money: het programma

Hoe kan de private sector bijdragen aan ontwikkeling in Afrika? Nog twee dagen en u zult er alles over horen tijdens het ‘Follow the Money’ debat, georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Common Fund for Commodities en Vice Versa. Wat staat u allemaal te wachten? Lees hier meer over het dagprogramma en de sprekers. Diegenen die zich niet meer konden aanmelden, niet getreurd: het debat is ook te volgen via een livestream.

>

Alle heil aan de MKB’ers is een zwaktebod

Willem van de Put, directeur van Healthnet TPO wil graag positief reageren op de nota van Lilianne Ploumen maar dan in een ‘kader van onbegrip.’ Waar de Engelsen en Noren volgens dezelfde analyse als het Nederlandse kabinet kijken naar de ontwikkelingen in de wereld en hun budget voor internationale samenwerking om die reden juist verhogen, bezuinigt Nederland een miljard en presenteert dat als ‘nieuw beleid.’ Het moet niet gekker worden.

>

Thierry Sanders: ‘Zorg er voor dat er eenheid komt in het fonds’

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Ploumen haar visie in de nota ‘Wat de wereld verdient.’ Hierin zette ze ook haar plannen…

>

Wat de wereld volgens Ploumen verdient

Met een week vertraging is hij dan nu toch verschenen: de langverwachte nota van minister Ploumen. Het 48-pagina’s tellende stuk ‘Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’ wordt vanmiddag naar de Kamer gestuurd. De trends in de wereld vragen volgens Ploumen om een nieuwe agenda van hulp, handel en investeringen. Maar de nota is ook een pijnlijke bezuinigingsexercitie waaraan niemand behalve vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) aan ontkomt.

>

Joël Voordewind (ChristenUnie): ‘De PvdA heeft het laten lopen’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Joël Voordwind (ChristenUnie), die duidelijk is over de plannen voor het revolverend fonds. ‘Het Nederlands bedrijfsleven mag best meedenken over de vormgeving van het fonds, maar het kabinet heeft zich te houden aan de motie-Slob.’

>

Agnes Mulder (CDA): ‘Ik roep Ploumen op tempo te maken’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Agnes Mulder (CDA). Wat haar betreft mag het Nederlandse bedrijfsleven goed mee profiteren van het revolverend fonds: ‘Nederland hoeft zich niet te schamen voor haar eigenbelang.’

>

Ingrid de Caluwé: ‘Laat het bedrijfsleven spelen aan het bedrijfsleven over’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Ingrid de Caluwé (VVD), die in de huidige storm van protest een duidelijke tip heeft voor minister Ploumen: ‘Probeer niet iedereen te vriend te houden maar maak duidelijke keuzes. Handel waar kan, hulp waar nog moet.’

>

Zet Revolverend Fonds in voor nieuwe topsector “Impact Investing”

Wat moet er gebeuren met het revolverende fonds? Het kabinet is er nog niet uit, en ondertussen vreest men ervoor dat het grootste deel naar het Nederlands bedrijfsleven gaat. Triple Jump ziet echter duidelijk kansen voor een ontwikkelingsrelevant fonds, zolang deze is gericht op het MKB uit de missing middle in ontwikkelingslanden. ‘Een prachtkans om een topsector in Nederland op te bouwen.’

>