Categorie - Dossiers

 

Directeur Aids Fonds wil meer bezuinigingen op algemene begrotingssteun

Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds heeft een concreet voorstel. Maak een lijst met alle hulp waarvan bewezen is dat die helpt. Neem dit als uitgangspunt en laat al het andere vallen. Vice Versa sprak met hem op wereldaidsdag.

>

Wereldaidsdag: beste meneer Knapen, we kunnen nu toch niet afhaken?

Vandaag is het Wereldaidsdag. Als het aan de plannen van het kabinet ligt, gaat er fors bezuinigd worden op aidsbestrijding. Irene de Vries wordt als arts-in-opleiding dagelijks geconfronteerd met aids in Suriname. ‘Beste meneer Knapen, we kunnen nu toch niet afhaken?’

>

Ook nieuw WRR-rapport stelt eigenbelang voorop

In het rapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) worden aanbevelingen gegeven hoe Nederland in een snel veranderende wereld een strategisch buitenlands beleid zou moeten voeren. Zowel minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal als staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Knapen waren gisteren bij de presentatie aanwezig. Zij gaven aan dat de regering selectieve keuzes zal gaan maken uit dit rapport. Maar hoe verhoudt dit rapport zich met het vorige, Minder pretentie, meer ambitie?

>

Michel Groenenstijn: OS-sector: ga ondernemen!

Michel Groenenstijn, directeur van Be More en Worldmapping, heeft samen met Petra Kroon van sociaalondernemen.nu een advies aan de OS-sector: NGO’s moeten niet klagen maar ondernemen. Er gaat een wereld voor je open als je verder kijkt dan de subsidiepot lang of diep is.

>

OS-sector lanceert campagne ‘genoeg is genoeg’

De ontwikkelingssector komt donderdag in actie tegen de bezuinigingen en de plannen van staatssecretaris Ben Knapen. Onder de naam ‘genoeg is genoeg’ wordt een sectorbrede campagne gelanceerd.

>

Lees en discussieer over het nieuwe WRR-rapport “Aan het buitenland gehecht”

Vanmiddag presenteert de WRR een nieuw rapport, Aan het buitenland gehecht, over het Nederlandse buitenlandbeleid. Het rapport is geschreven onder leiding van Ben Knapen. Het schetst een uitgebreid kader waarbinnen Nederland haar positie in een veranderende wereld zou moeten bepalen. Hierover zal online weer veel worden gediscussierd.

>

Wassila Hachchi (D66): ‘Knapen misbruikt het ontwikkelingsbudget’

Politici krijgen tot vandaag de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Wassila Hachchi (D66) vindt dat een visie met bijbehorende keuzes ontbreekt in het beleid van Knapen. ‘De visie en de keuzes die hij maakt stroken niet met elkaar.’

>

Gaston Schmitz: Bezuinigingen vormen een kans voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties

Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Nederlandse ontwikkelingsorganisaties worden uitgedaagd om hun juiste plek in de sector te vinden. Gaston Schmitz, die voor de Belgische NGO de Constellation werkt, ziet vooral uitdagingen. Door zich volgens het Zeestermodel te organiseren, kunnen ze veel effectiever werken en bezuinigingen makkelijk opvangen zonder dat het werk eronder lijdt.

>

Sylvia Borren: ‘Zonder investeringen in onderwijs zegt Nederland tegen arme landen: houd je mensen maar dom en arm’

Het kabinet gaat flink snijden in de uitgaves op onderwijs. Sylvia Borren, co-voorzitter van de Global Call to Action against Poverty (GCAP), is niet blij met de aankomende bezuinigingen. Volgens haar is de Nederlandse boodschap aan ontwikkelingslanden nu: houdt je bevolking maar dom en arm.

>

Klaas Dijkhoff (VVD): ‘Knapen zet belangrijke eerste stap in nieuwe richting ontwikkelingssamenwerking’

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij aanmerkingen op hebben? Klaas Dijkhoff (VVD) is blij dat Ben Knapen prioriteiten durft te stellen. ‘De nadruk op gelijkwaardige relaties leidt tot duurzame groei.’

>

Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Beleid moet gestuurd worden vanuit behoefte, niet vanuit eigenbelang’

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Sjoera Dikkers (PvdA) vindt dat Knapen het bedrijfsleven teveel ruimte geeft. ‘Hulp moet worden gestuurd vanuit de vraag in arme landen en niet vanuit onze expertise.’

>

Harry Derksen: Arme mensen en de global common goods

Het is zinloos om bedrijven bij de uitvoer van ontwikkelingsprojecten te betrekken. Daar hebben ze de expertise niet voor. Althans, dat vindt Harry Derksen. Het is slechts één van de dingen die de huisstrateeg van ICCO heeft aan te merken op het WRR-rapport. ‘De notie van grote schaarste en uitsluiting van mensen zou aan de basis van een Nederlands beleid van “duurzaamheid en eerlijkheid” dienen te staan’, zegt hij. Derksen vreest dat het belang van global common goods armoedebestrijding in een bijrol manoeuvreert.

>

GroenLinks kraakt ‘nare methodes’ uit Kamerbrief

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking die het kabinet vrijdag  bekend heeft gemaakt. Wel juicht…

>

Oproep: discussieer mee over het nieuwe ontwikkelingsbeleid

Vandaag gaan we de tweede week in van So you think you can help. Wat kunnen we deze week allemaal verwachten? Maar vooral is dit een oproep: doe mee aan het debat!

>

10 kortingen op een rij

In de financiële bijdrage van de Kamerbrief die staatssecretaris Ben Knapen afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurden, worden een aantal concrete bezuinigingen en verschuivingen op de begroting voor 2011 al zichtbaar. Vice Versa zet tien concrete kortingen op een rijtje.

>

Persconferentie Ben Knapen: Nederland heeft voordeel aan armoedebestrijding

Vrijdagmiddag lichtte staatssecretaris Ben Knapen zijn beleidsbrief toe in een persconferentie. Hij besprak de meest radicale veranderingen in het toekomstige beleid. Waarom kiest de nieuwe regering voor een verschuiving van sociale naar economische steun en stelt zij eigen belang voorop? En hoe verantwoordt Knapen de beperking van 36 naar maximaal 16 landen?

>

Lees hier de complete beleidsbrief van Ben Knapen

Zojuist heeft staatssecretaris Ben Knapen zijn beleidsbrief naar de kamer gestuurd. In de brief wordt onderstreept wat Vice Versa vrijdag al eerder publiceerde. Lees hier de hele brief van Ben Knapen.

>

Kamerbrief: Forse verschuiving Nederlands ontwikkelingsbeleid

Er gaat een forse verschuiving plaatsvinden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dat blijkt uit een concept van de Kamerbrief die in het bezit is van Vice Versa. Later vandaag zal staatssecretaris Ben Knapen de definitieve versie van de brief aan de Tweede Kamer sturen. Gezondheidszorg en onderwijs vallen af, het aantal landen wordt drastisch teruggebracht, en nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking komen de Nederlandse belangen zo centraal in het beleid te staan.

>

Nieuw ontwikkelingsbeleid bekend: extra korting op MFS2

Vandaag stuurt staatssecretaris Ben Knapen een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de contouren van zijn ontwikkelingsbeleid schetst. Voor de medefinancieringsorganisaties zijn de druiven zuur: op MFS-2 zal fors worden bezuinigd.

>

Wiet Janssen: visie op ontwikkelingssamenwerking ontbreekt in regeerakkoord

Wetenschapper Wiet Janssen heeft geen hoge verwachtingen van de kamerbrief van Ben Knapen. Hij heeft nog nog geen enkele visie van het kabinet kunnen ontdekken in het regeerakkoord. Hoewel het kabinet zegt keuzes te gaan maken, doet het dat juist niét.

>

Vooral bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg

Grotere nadruk op water en landbouw, een centrale rol voor het bedrijfsleven en minder naar geld onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn volgens het NRC Handelsblad de belangrijkste punten uit de Kamerbrief van staatssecretaris Ben Knapen die hij morgen aan de Tweede Kamer stuurt.

>