Categorie - Dossiers

 

Jan Pronk: De SDG’s zouden moeten leiden tot veel meer kritiek op het Nederlandse beleid

Hij was nauw betrokken bij de wereldtopontmoetingen in de jaren ’90 in de aanloop naar de ondertekening van de historische Millenniumverklaring. De acht Millennium Ontwikkelingsdoelen die aanvaard werden door de internationale gemeenschap in 2000 en die afliepen in 2015 zijn inmiddels vervangen door de Sustainable Development Goals (SDG’s). Als oud-minister van ontwikkelingssamenwerking heeft Jan Pronk het ambitieuze project van de VN door de jaren heen op de voet gevolgd. In het kader van het online debat ‘Ready for Change’ ging Vice Versa bij hem langs om hem te vragen naar zijn visie op de SDG’s. ‘Waarschijnlijk weten de Ruttes van deze wereld niet eens wat ze ondertekend hebben.’

>

Het achterblijvertje van Europa moet fors bijbenen: wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor Nederland

Een ‘historisch klimaatakkoord’, dat ‘goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor de wereld’ is, aldus onze eigen premier Rutte over het Klimaatakkoord dat afgelopen december gesloten werd in Parijs. Nooit eerder was er door zo’n grote groep van in totaal 195 landen één gezamenlijke overeenkomst afgesproken waarin duidelijk staat geschreven dat klimaatstijging tot 2050 onder de 2 graden Celsius moet blijven. Echter, hoe zetten we deze mooie woorden om in acties? In het kader van ‘Ready for Change’ ging Vice Versa op onderzoek uit om te kijken naar het huidige klimaatbeleid in Nederland en de mogelijke rol daarbij van de Sustainable Development Goals. We doen dit door de ogen van een ervaren consultant op het gebied van duurzame energie.

>

Duurzame ontwikkeling: Ready for Change? Ja, wij zijn er klaar voor

Vandaag overhandigen Partos, de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad aan minister Ploumen een stevig rapport over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het rapport ‘Ready for Change? Gobal Goals at home and abroad’ is de eerste uitgebreide verkenning van wat de SDG’s voor consequenties hebben voor Nederlands en de Europese Unie. Veertig maatschappelijke organisaties hebben in kaart gebracht wat de effecten zijn op mensen in andere landen die op dit moment nog in armoede leven, en gekeken hoe de SDG’s als leidraad kunnen dienen om juist bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen Nederland en de EU al hun inspanningen ‘SDG-proof’ maken?

>

Perspectief op Klimaatverandering  

Jolein Baidenmann pleit in deze opiniebijdrage voor een mondiale overgang naar een groene economie als belangrijkste instrument voor de klimaatproblematiek. Met in potentie een aantal mooie bijeffecten voor ontwikkelingslanden zoals minder wantoestanden rondom grondstoffen en meer werkgelegenheid.

>

Klimaatfinanciering bereikt kwetsbare gemeenschappen onvoldoende

Zowel het klimaatakkoord van Parijs als de Sustainable Development Goals benadrukken dat er binnen klimaatfinanciering voor adaptatie speciale aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen. In de praktijk worden zij nog niet voldoende bereikt.

>

Vallende mango’s en de SDG’s

Aanstaande donderdag is het zover. Op de Ready for Change conferentie in Amsterdam presenteren Partos, FMS en Woord en Daad een rapport over de Sustainable Development Goals. Samen met meer dan veertig andere organisaties, bedrijven en denktanks doen ze aanbevelingen aan de politiek. Die aanbevelingen gaan ook over klimaat. SDG 13 vraagt van de internationale gemeenschap ‘to take urgent action to combat climate change and its impacts’. Evert-Jan Brouwer was twee weken terug in Bangladesh en ervoer de noodzaak daarvan aan den lijve.

>

Het klimaatakkoord van Parijs; ook een succes voor ontwikkelingslanden?

Het akkoord van Parijs werd gevierd als historische doorbraak in de klimaatonderhandelingen. Voor het eerst committeerde de internationale gemeenschap zich via een bindend akkoord aan concrete doelstellingen. Twee maanden daarvoor werd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) al vastgelegd dat we urgent actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Die oproep werd in Parijs uitgewerkt tot een concreet akkoord. Wat betekenen de afspraken daadwerkelijk voor ontwikkelingslanden? Zijn ze een succes? In de derde week van het Ready For Change debat nemen we het klimaatakkoord onder de loep.

>

Uganda: Museveni defies opposition’s ‘defiance’ campaign to begin 5th term

The Ugandan capital Kampala was tense on Wednesday, ahead of President Museveni’s swearing-in ceremony on Thursday. Key opposition leaders have been placed under house-arrest and prevented from leaving their homes. However, Dr. Kizza Besigye, Museveni’s most credible challenger for the presidency, somehow ended up in the city centre on Wednesday, causing both excitement among the city dwellers and panic among the deployed soldiers and policemen. The opposition Forum for Democratic Change has insisted that Besigye won the February 18 elections; and as Museveni swears in for this 5th term, the FDC will also be trying to ‘swear in’ Besigye. In a bid to prevent the latter, there is heavy deployment of soldiers and police in the city. Richard Kavuma looks at Uganda after Museveni’s latest election.

>

Ontbossing in Brazilië; de hobbelige weg naar duurzame soja

Ontbossing in Brazilië lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar via onze consumptie van zuivel, eieren en vlees zijn we er allemaal mee verbonden. Als belangrijk onderdeel van veevoer groeide de teelt van soja de afgelopen jaren razendsnel. Dat leidde tot grootschalige ontbossing in met name Zuid Amerika. Aan die ontbossing moet voor 2020 een einde komen, werd afgesproken in de Sustainable Development Goals. Nederland was goed op weg, tot een aantal sectoren eerder gemaakte afspraken losliet. De eisen bleken te hoog voor boeren en de marktvraag bleef achter. Wat is de juiste weg vooruit om ontbossing te stoppen?

>

‘Ontwikkeling hoort niet te verwoesten’

Iedere Nederlander heeft bijna dagelijks met palmolie te maken. Het zit in tandpasta, in lippenstift, in het eten voor de huisdieren. Palmolie productie gaat helaas ook gepaard met maatschappelijke problemen zoals klimaatsverandering, ontbossing en ook landonteigening. Vice Versa sprak met twee lokale vertegenwoordigers uit Colombia en Indonesië die hun inzicht deelden over de negatieve consequenties van palmolie productie en de rol van de internationale gemeenschap.

>

Made in Ethiopia; De uitdagingen in de opbouw van een duurzame textielsector

Als je gaat winkelen bij de H&M zou je het zomaar tegen kunnen komen: een T-shirt of legging gemaakt in Ethiopië. De textielsector van het land staat aan de vooravond van een stormachtige ontwikkeling. Dat biedt prachtige kansen voor de werkgelegenheid, met name voor vrouwen. Tegelijkertijd hebben de Ethiopische overheid en bedrijven nog grote stappen te zetten om te voldoen aan internationale standaarden op het gebied van mensenrechten en milieu. Kunnen zij de sector vanaf het begin duurzaam opbouwen?

>

‘Made in Bangladesh’ – Nederland, Bangladesh en duurzame waardeketens

Nog een dikke twee weken en dan is het zover. Het lang verwachte Ready for Change? rapport over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen Goals (SDG’s) wordt dan gepresenteerd in Amsterdam. Eén van de thema’s uit het rapport is mondiale waardeketens. Nederland zet zich, ook tijdens het lopende EU voorzitterschap, in voor verduurzaming van mondiale waardeketens. Evert-Jan Brouwer is op dit moment op werkbezoek in Bangladesh en kijkt vanuit Bengaals perspectief naar duurzame waardeketens en de SDG’s en probeert een antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen waardeketens écht duurzaam worden? Wat is de sleutel tot succes, en hoe kunnen de SDG’s daaraan bijdragen?

>

Verduurzaming mondiale waardeketens: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

We eten boontjes uit Kenia, dragen t-shirts die gemaakt zijn in Bengaalse fabrieken en bakken een biefstukje van koeien die gevoerd zijn met soja uit Brazilië. Via deze mondiale waardeketens zijn we verbonden aan boeren en arbeiders over de hele wereld. Ketens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan economische groei in ontwikkelingslanden, maar leiden ook tot schending van mensenrechten, milieudegradatie en klimaatverandering. Nederland heeft zich via de Sustainable Development Goals (SDG’s) gecommitteerd aan het uitbannen van deze problemen. De overheid legt daarin een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven; via vrijwillige sectorbrede afspraken moeten zij mondiale waardeketens gaan verduurzamen.

>

Duurzame Doelen: brengt Nederland de theorie in de praktijk?

Namens Nederland werken vier ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de coördinatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in het Nederlandse beleid. Vice Versa krijgt een update van de stand van zaken een half jaar nadat de wereld deze doelen af sprak én vraagt een ervaringsdeskundige of er in Somalië al iets van te merken is.

>

Europarlementariër Sargentini: ‘SDG’s staan niet hoog op de Brusselse agenda’

Hoeveel rekening houdt de Europese politiek met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Om hierin meer inzicht te krijgen spraken we met Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks / The Greens. Zij zit zowel in de commissie die over ontwikkelingssamenwerking gaat als in de commissie die migratiezaken behandelt.

>

Geen kind onbeschermd in Europa

Veilige migratie en het stoppen van kinderuitbuiting zijn belangrijke doelstellingen binnen de agenda van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG´s). De huidige Europese realiteit staat hier echter nog ver van af, schrijft Lidewij Koene van Terre des Hommes in deze bijdrage.

>

Dat migratie bij de SDG’s hoort is lang niet overal bekend

Velen zagen het als een mijlpaal toen de Verenigde Naties vorig jaar een aantal passages over migratie opnamen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Maar de link tussen migratie en de SDG’s wordt nog maar weinig onderkend en is bovendien op verschillende manieren te interpreteren. ‘Wanneer overheden gaan bepalen wanneer migratie orderly and responsible is dan kom je beangstigend dicht in de buurt van een totalitaire staat.’

>

AANKONDIGING: Vice Versa Verkent: Ready for Change?

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens uitvoerig/kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? De komende maand staat Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

>

Tijd voor een nationale monitor voor de Global Goals

BLOG – Geen krant, geen minister en geen Kamerlid: werkelijk niemand heeft gereageerd op het allereerste rapport over Nederland en de nieuwe Duurzame Werelddoelen. Buiten een handjevol retweets lijkt er bijna geen aandacht te zijn geweest voor de in januari 2016 uitgekomen publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat is opmerkelijk, want het rapport laat zien dat Nederland nog flink wat werk moet verzetten om de doelen op het gebied van natuur en milieu te halen.

>

Noodhulp: een krakende machine

De humanitaire hulpmachine heeft het zwaar. Hoewel er meer geld dan ooit tevoren naar noodhulp gaat, blijft ook de hulpvraag maar stijgen. Niet eerder waren wereldwijd de noden zo hoog. Het humanitaire systeem piept en kraakt. Vandaag het eerste (verkorte) artikel uit een serie uit Vice Versa’s noodhulpspecial die begin dit jaar uitkwam.

>

Samenwerken voor vrouwencondooms

OPINIE – Fons van der Velden en Karine Godthelp trekken lessen uit vijf jaar samenwerking onder de voorwaarden van subsidiekader MFS-II. Een interessante casus hiervoor is het Universal Access to Female Condoms programma, waarin op een bijzondere en leerzame manier is samengewerkt.

>