Categorie - Vrouwen, Vrede en Veiligheid

Oorlog raakt vrouwen op een andere manier dan mannen. In dit dossier zoekt Vice Versa uit wat de impact is van conflict op vrouwen en genderverhoudingen. Ook organiseren wij een Masterclass Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Jonge toekomstige leiders krijgen training in het voeren van campagnes rondom het thema Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Benieuwd naar hun inzichten en ervaringen? Lees dan hier de blogs die zij voor Vice Versa bijhouden: Vrouwen Vrede en Veiligheid

 

Taboes, straffeloosheid en immuniteit: Seksueel misbruik door blauwhelmen

Wat als een vredessoldaat geen vrede brengt, maar lokale vrouwen of meisjes seksueel misbruikt? Dan gebeurt er weinig om de dader te kunnen straffen, zeggen experts in een intern VN-rapport dat in maart dit jaar uitlekte. En dit ondanks het zero-tolerancebeleid ten aanzien van seksueel geweld dat de VN voorstaat. Volgens het expert-rapport wordt slechts het topje van de ijsberg van het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting gemeld en gerapporteerd. Er bestaat een zwijgcultuur en er heerst angst en straffeloosheid, waardoor blauwhelmen veelal hun gang kunnen gaan in crisisgebieden. Welke problemen binnen en buiten de VN liggen hieraan ten grondslag?

>

Colombia: Conflict en vrouwenempowerment

ACHTERGROND – Vrouwenempowerment en conflict in Colombia: het lijkt een onmogelijke strijd. Maar volgens een recent uitgekomen rapport van ODI (Overseas Development Institute) is er zeker ruimte voor perspectief. Ondanks de enorme uitdagingen en tegenslagen die het land teisterden vanwege het conflict heeft Colombia ook vooruitgang geboekt op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid, zo blijkt uit het nieuwe rapport van ODI dat deze maand is verschenen. Hoe is dat mogelijk?

>

Religie, Gender en Ontwikkeling: van radicalisering naar verbinding

INTERVIEW – Religie is onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling, volgens Dr. Azza Karam adviseur op het gebied van cultuur voor de United Nations Population Fund (UNFPA) en coördinator van de UN inter-agency task force on religion and development. Ontwikkelingsorganisaties kunnen nu eenmaal niet om de rol van religie heen en ook de VN deelt deze mening, volgens Karam, die onlangs aan Nederland een bezoek bracht.

>

‘Making a change’ is niet genoeg

Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad stelt dat vrouwen onderdeel moeten zijn van het vredesproces en het opbouw na een…

>

Beleidscoherentie: saai woord, gruwelijke realiteit

Tijdens de conferentie over Resolutie 1325 twee week geleden werd er gul geld toegezegd voor de militaire bescherming van burgers. Simone Filipini, directeur van Cordaid, was erbij en het woord ‘beleidscoherentie’ kwam plots in haar op. Want ze besefte zich dat een aantal van die landen die net over de brug waren gekomen om in conflictlanden wapens, personeel en materieel te leveren voor burgerbescherming, een aantal van de grootste wapenfabrikanten ter wereld herbergen.

>

‘Term “moeder” bagatelliseert kracht vrouwen’

Het zijn niet alleen vredesonderhandelingen die bijdragen aan vrede. Dat zegt Ruth Ojiambo Ochieng, directeur van Isis-Women’s International Cross Cultural Exchange (Isis-WICCE). Zij was vorige week met haar ervaring en ideeën een belangrijke gast van de International Expert Conference: Women – Powerful Agenda for Peace and Security, georganiseerd werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

>

Gender hoofdrol in speerpuntendebat

Ploumen presenteerde afgelopen dinsdag de jaarlijkse rapportage van 2013 over de resultaten van de Nederlandse inzet op de prioriteiten binnen ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er binnen het ontwikkelingsbeleid vier speerpunten zijn; Water, Voedselzekerheid, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), en Veiligheid en Rechtsorde, en ook klimaat en duurzaamheid op de agenda stonden, was het duidelijk dat gender en vrouwenrechten de prioriteit hadden.

>

Strijd tegen vrouwenbesnijdenis op het dorpsplein

Vorige week vond in Londen de Girl Summit dat vrouwenbesnijdenis als thema had. Daaruit bleek dat er nog heel wat moet worden gedaan om deze vorm van geweld tegen meisjes uit te roeien. Vandaag zoomen we in op Mali. Daar ondertekenden 45 dorpen dit voorjaar een anti-besnijdeniscontract.Het lijkt een druppel op de gloeiende plaat, want in Mali is besnijdenis een diepgewortelde traditie: negen op de tien vrouwen is besneden. Nu worden dorp voor dorp contracten afgesloten met ouders, oma’s, de burgemeester en de imam om een einde te maken aan deze praktijk.

>

Monique van ’t Hek: ‘Meisjes kunnen geen kind meer zijn’

Afgelopen dinsdag vond in Londen de eerste Girl Summit plaats, georganiseerd door de Britse overheid in samenwerking met UNICEF. Belangrijkste onderwerpen op de top waren vrouwenbesnijdenis en het kindhuwelijk. Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland vertelt over de top en hun strijd voor de rechten van meisjes wereldwijd. ‘Het gedachtegoed dat meisjes minder waard zijn, is de diepere oorzaak van de problemen.

>

Nederlands leger slaagt er niet in om vrouwen te betrekken bij vredesmissies

Data toont aan dat het Nederlandse leger er niet in slaagt vrouwen te betrekken bij militaire vredesmisses. Deze bevindingen komen boven water bijna vijftien jaar nadat de Verenigde Naties de internationale gemeenschap heeft opgeroepen het aantal vrouwen die betrokken worden bij veiligheidsvraagstukken te verhogen. De voormalig Nederlandse kolonie Zuid-Afrika behoort tot de best presterende landen, samen met andere naties in zuidelijk Afrika.

>

Economische zelfstandigheid voor sekswerkers wereldwijd

Aids Fonds en ICCO organiseerden een internationale bijeenkomst voor sekswerkers in Nederland. Van 23 tot en met 27 juni besproken sekswerkers en medewerkers van sekswerkersorganisaties met elkaar over financiële zelfstandigheid, gezondheid en veiligheid. ‘In veel landen is sekswerk nog steeds gecriminaliseerd en daardoor worden sekswerkers niet als mens gezien maar als probleem.’

>

De top over seksueel geweld in conflictgebieden: succes of niet?

Vorige week vond in London een grote internationale top plaats met als thema “Ending Sexual Violence in Conflict”. De aandacht in de media was groot, vooral ook omdat Angelina Jolie de conferentie samen met William Hague (Britse minister Buitenlandse Zaken) voorzat. Maar wat leverde de top precies op? Nikki de Zwaan, genderexpert bij CARE, maakt de balans op.

>

VN-lobby voor meer vrouwelijke blauwhelmen faalt, behalve in Afrika

Er moeten meer vrouwelijke blauwhelmen komen, als het aan de Verenigde Naties ligt. Maar de gestelde targets voor 2014 worden niet gehaald, blijkt uit bestudering van de troepenaantallen die de organisatie maandelijks publiceert. Opvallend: Afrikaanse landen domineren de top vijf en scoren daarmee goed op vrouwendeelname in VN-missies.

>

Open data niet langer toekomstmuziek

Slechts veertig procent van het totale budget van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat naar het speerpuntenbeleid van minister Ploumen. Hoe we dat weten? Door het visualiseren van de begroting die gewoon online te vinden is. Dat vertelde Theo van de Sande, open data specialist van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gisteren op een conferentie over open data. De niet te stoppen alsmaar groeiende hoeveelheid data op het internet is een vooralsnog onontgonnen terrein voor de meeste journalisten en ontwikkelingswerkers. Naast mogelijkheden zijn er ook kanttekeningen.

>

‘Dataonderzoek vrouwen, vrede en veiligheid cruciaal voor ons werk’

Protesterende vrouwen in Liberia die de vechtende mannen om de tafel krijgen, of clan overstijgende vredesbesprekingen door vrouwenbewegingen in Sudan; de verbanden tussen vrouwen, vrede en veiligheid lijken misschien duidelijk, maar berusten vooralsnog op exemplarisch bewijs. Nikki de Zwaan van CARE wees vorige week al op het belang van onderzoek, vandaag vragen we aan senior beleidsmedewerker Sophie Kesselaar van WO=MEN wat een duik in de data ons op kan leveren.

>

De emancipatie van corruptie

Gisteren legde genderexpert Nikki de Zwaan uit dat veel van onze aannames over de relatie tussen vrouwen en vrede niet op onderzoek zijn gebaseerd. Vandaag nemen we de aanname ‘hoe meer vrouwen in de politiek, hoe minder corruptie’ onder de loep. Wie denkt dat vrouwelijke politici corruptie de wereld uit gaan helpen, komt bedrogen uit. Recente corruptieschandalen, zoals rondom de Thaise ex-premier Yingluck Shinawatra, laten zien dat ook vrouwen niet vies zijn van machtsmisbruik en zelfverrijking. Toch vertelt de data ons een positiever verhaal.

>

‘Scherper onderzoek nodig naar relatie tussen vrouwen, vrede en veiligheid’

“Vrouwen dragen bij tot vrede”, is een vaak gehoorde leus in de donorgemeenschap. Vrouwen aan de onderhandelingstafel zou leiden tot stabiele vrede, politieke participatie tot meer gendergelijkheid. Nikki de Zwaan, gender expert bij Care Nederland, durft de beweringen in twijfel te trekken en pleit voor meer onderzoek. ‘Ik denk zeker dat er een relatie tussen gendergelijkheid en vrede is, maar dat kunnen we nu nog niet onderbouwen.’

>

Interview Ploumen: ‘Aparte genderdoelstelling nog geen gelopen race’

Op dit moment vindt in New York een grote VN-conferentie plaats over vrouwenrechten en de rol daarvan in het post-2015 tijdperk; de Commission on the Status of Women. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN is erbij en doet voor Vice Versa verslag. Met vandaag een interview met minister Ploumen die ook voor de CSW in New York was.

>

Verenigde Naties over Millenniumdoelen, post-2015 en vrouwenrechten

Op dit moment vindt in New York een grote VN-conferentie plaats over vrouwenrechten en de rol daarvan in het post-2015 tijdperk. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN is erbij en doet voor Vice Versa verslag. Met vandaag aandacht voor de aanbevelingen, tekortkomingen en lessons learned op een rijtje.

>

Seks en religie: tussen taboe en politiek

Aids genezen met knoflook, leren zoenen in de kerk, seniorenseks en het wonder van Busan. Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling stelde maandag in het Humanity House de relatie tussen seks en religie aan de kaak tijdens de bijeenkomst ´Over taboes gesproken´ plaats. Het publiek werd geconfronteerd met de taboes, discussies en dilemma’s rondom seks en religie in ontwikkelingslanden en hier. Vice Versa was erbij en constateerde: we zijn voorlopig nog niet uitgepraat.

>

Vrouwenconferentie Noordwijk: Resultaten én aandachtspunten

In Noordwijk vindt van 7 tot 10 juli de internationale Human Rights Conferentie plaats. De conferentie maakt deel uit van de evaluatie van Millenniumdoel 5, over de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Thea Fierens doet verslag.

>