Categorie - Dossier bedrijfsleven

Het bedrijfsleven speelt een steeds grotere rol in ontwikkelingssamenwerking. In 2012 gaat er 333 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld naar private sector ontwikkeling. In dit dossier vindt u alle gepubliceerde artikelen over het bedrijfsleven van de Vice Versa website.

 

Vrijhandelsakkoord EU-VS: Economisch pepmiddel met stevige risico’s

Deze zomer zijn de onderhandelingen begonnen tussen de EU en de VS over een Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsakkoord (Transatlantic Trade and Investment Partnership: TTIP). De start van de onderhandelingen werd zowel in de VS als in de EU met breed gejuich ontvangen. Een dergelijk akkoord tussen de twee grootste handelsblokken ter wereld wordt in deze tijden van crisis gezien als een welkome economische stimulans. Maar de voorspellingen omtrent de omvang van de baten zijn niet alleen onzeker, maar gaan ook voorbij aan reële risico’s voor burger en consument in Noord en Zuid, waarschuwt onderzoeker Roeline Knottnerus van SOMO en het Transnational Institute.

>

Gemengde reacties op MVO-nota Ploumen en Kamp

Vorige week zetten de Minister van Economische Zaken Kamp en Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken Ploumen hun beleid met betrekking tot MVO uiteen de brief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’. De rol van de overheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel nationaal als internationaal, moet uitgebreid worden. MVO Nederland is positief, andere organisaties wat minder. Tanden krijgt het beleid niet, vrezen zij.

>

Kabinet stimuleert IMVO, maar stelt geen verplichtingen

Veel stimulering en dialoog, onderzoek en transparantie, maar weinig échte verplichtingen. Dat is in een notendop het nieuwe beleid van minister Kamp van Economische Zaken en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vrijdag kondigden ze hun MVO-beleid al aan, vandaag stuurden ze hun brief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’ waarin ze hun beleid uit de doeken doen.

>

SOMO lanceert website tegen misstanden van multinationals

Gisteren heeft SOMO een website gelanceerd waarin zij richting wijzen in het oerwoud van niet-juridische klachtenmechanismes. Daarmee helpt de website organisaties en individuen in hun strijd tegen misstanden van bedrijven op het gebied van mensenrechten en mileu. Vice Versa vroeg Desiree Koppes, onderzoeker bij SOMO, over het nut en de noodzaak van niet-juridische klachtenmechanismes.

>

‘Wapenhandel krijgt ruim baan van Timmermans en Ploumen’

Direct na de installatie van het nieuwe kabinet vorig jaar november was het crisisberaad bij de Nederlandse wapenhandelaren. Twee PvdA-ministers op het ministerie van Buitenlandse Zaken voorspelden weinig goeds. Maar de wapenhandelaars hebben weinig te vrezen, zo denkt Frank van der Linde. Het duo Timmermans en Ploumen biedt weinig weerstand aan de geoliede lobby van de VVD en de wapenindustrie, volgens hem.

>

Ploumens Bangladesh comité : een vrijblijvend praatgroepje?

Aanstaande zaterdag zal minister Ploumen afreizen naar Bangladesh. Zij is voorzitter van het donorcomité dat na de textielramp in Rana Plaza is opgezet. In het comité komen verschillende donorlanden samen om te bepalen hoe Bangladesh na de (zoveelste) ramp het best gesteund kan worden. Wat zijn de verwachtingen? Bram van Ojik (GroenLinks), Christa de Bruin (Schone Kleren Campagne) en Janet Mensink (textielexpert bij Solidaridad) vertellen.

>

Nauwelijks bewijs voor positieve effecten van Publiek-Private Partnerschappen

Er zijn nog nauwelijks empirische studies die inzicht geven in de beweegredenenen, resultaten en succesfactoren van PPP’s in ontwikkelingslanden. Hoewel PPP’s meestal positieve effecten lijken te hebben, is het empirische bewijs daarvoor dun. Daarbij blijven de doelen van de samenwerkingen binnen PPP’s vaak vaag. Dat blijkt uit een literatuurstudie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) die gistermiddag is gepubliceerd.

>

Kosten belastingontwijking ontbreken in SEO rapport

Tax Justice Nederland oordeelt dat het onderzoek van SEO geen eerlijk beeld schets van de voor- en nadelen van het fiscale beleid van Nederland. Het is tijd voor een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer, naar de financiële baten en lasten van de veel te ruime fiscale doorsluismogelijkheden die Nederland op dit moment biedt.

>

Exportfinanciering: de achtergronden en dilemma’s

Exportfinanciering is een van de nieuwe instrumenten in het ontwikkelingsbeleid van minister Ploumen. Er zijn al verhitte debatten over gevoerd, maar wat is exportfinanciering nu precies? Welke lobby zit erachter? En verdient het wel een plaats in het Dutch Good Growth Fund?

>

Ploumen: verantwoordelijkheid nemen na textieldrama in Bangladesh

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft tijdens een bijeenkomst met de textielsector in China aangegeven dat zij zich intensiever inzet ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. ‘Alle betrokken partijen – de Nederlandse textielsector, producenten, consumenten en de overheid – moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de vicieuze cirkel te doorbreken’, aldus de minister. ‘We kunnen niet meer naar elkaar blijven wijzen’.

>

Hulp aan de private sector: de grote vraag is ‘hoe’

Donderdag 11 april vond het debat ‘Follow the Money’ plaats over de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking. María José Romero en Jeroen Kwakkenbos van Eurodad waren hierbij aanwezig. Romero reflecteert op het debat en vraagt zich af: is het mogelijk om twee (potentieel conflicterende) ambities van de Nederlandse regering, namelijk het uitbannen van extreme armoede en het ondersteunen van het bedrijfsleven om in het buitenland te ondernemen, met elkaar te verzoenen? Een frisse blik op het Nederlandse debat vanuit Brussel.

>

Welke handel is vies en welke niet?

Afgelopen maandag suggereerde de Volkskrant een omslag in denken bij ontwikkelingsorganisaties als het gaat om de rol van het bedrijfsleven. Maar volgens Hans Beerends is het artikel een schoolvoorbeeld van de verwarring die al maanden heerst over het debat over hulp en handel.

>

Hoorzitting beleidsnota (deel 2/4) over handel, duurzaamheid en beleidscoherentie: ‘Traditionele hulp is achterhaald’

Tijdens het tweede deel van de hoorzitting over de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’, werden Nico Roozen (Solidaridad), Bob van der Bijl (NABC) en Paul Engel (ECDPM) gehoord. Traditionele hulp is achterhaald, vinden zij. Ze bediscussiëren de gewenste rol van het bedrijfsleven en bepleiten nieuwe invullingen van hulp.

>

Hoorzitting beleidsnota (deel 1/4) over ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding: ‘wie profiteert?’

Gisteren vond de hoorzitting over de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’ plaats. Tijdens het eerste deel, waarin vertegenwoordigers uit de ontwikkelingssector werden gehoord, was weinig enthousiasme te bespeuren voor de plannen van minister Ploumen. Het begrip ‘inclusieve groei’ riep veel verwarring op en ook de discussie over sociale versus productieve sectoren bloeide weer op.

>

David Sogge: neem een voorbeeld aan het Noorse ontwikkelingsbeleid

Op de dag dat de sociaal-democratische Lilianne Ploumen haar beleidsnota presenteerde, kwam de Noorse regering onder leiding van de sociaal-democratische Arbeiderspartiet met een ontwikkelingssamenwerkingsvisie naar buiten die in niets lijkt op het Nederlandse plan. Eerlijke herverdeling van inkomen staat centraal en geen woord over publiek-private partnerschappen of het bevorderen van handel. David Sogge, bestuurslid voor het Transnational Institute, legt uit wat Nederland nog van het Scandinavische land kan leren. Ook plaatst hij kritische aantekeningen bij de effectiviteit van publiek-private-partnerschappen, een van de stokpaardjes van het Nederlands ontwikkelingsbeleid.

>

Niet waarom, maar hoe: verstandig zakendoen in Afrika

Minister Ploumen wil graag business stimuleren in Afrika, maar hoe gaat zakendoen in Afrika nu precies in z’n werk? Onlangs is het boek ‘Doing business in Africa – A strategic guide for entrepreneurs’ verschenen dat relevante inzichten biedt en ook voor ngo’s relevant is. In een interview lichten schrijvers Marjolein Lem en Rob van Tulder het boek toe en schijnen hun licht op de actuele plannen uit het ontwikkelingsbeleid.

>

Ingrid de Caluwé: ‘Laat het bedrijfsleven spelen aan het bedrijfsleven over’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Ingrid de Caluwé (VVD), die in de huidige storm van protest een duidelijke tip heeft voor minister Ploumen: ‘Probeer niet iedereen te vriend te houden maar maak duidelijke keuzes. Handel waar kan, hulp waar nog moet.’

>

Zet Revolverend Fonds in voor nieuwe topsector “Impact Investing”

Wat moet er gebeuren met het revolverende fonds? Het kabinet is er nog niet uit, en ondertussen vreest men ervoor dat het grootste deel naar het Nederlands bedrijfsleven gaat. Triple Jump ziet echter duidelijk kansen voor een ontwikkelingsrelevant fonds, zolang deze is gericht op het MKB uit de missing middle in ontwikkelingslanden. ‘Een prachtkans om een topsector in Nederland op te bouwen.’

>

Sjoerd Sjoerdsma (D66): ‘Het revolverend fonds is een recept voor ruzie’

Begin april presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Sjoerd Sjoerdsma (D66). Hoe kijkt hij aan tegen de combinatie hulp en handel? Waar mag absoluut niet op bezuinigd worden? En waarom is de gender- en HIV/Aids lobby zo succesvol?

>

Farah Karimi: Tijd voor een oprecht partnerschap voor ontwikkeling

Internationaal opererende bedrijven varen wel bij zwakke overheden en slecht bestuur in ontwikkelingslanden. Hoe kunnen bedrijven dan toch een positieve bijdrage leveren aan ontwikkeling? Hierover zou de Tweede Kamer zich morgen moeten buigen in het debat over handelsmissies en exportpromotie. Zonder goede criteria wordt dat niks, stelt Farah Karimi. Het is tijd voor een serieus partnerschapvoor voor duurzaamheid en ontwikkeling.

>

Yannick du Pont: ‘Clubs die zichzelf buiten de discussie plaatsen maken zich totaal irrelevant’

Als ontwikkelingsorganisaties weigeren te kiezen voor vernieuwing, is het merendeel van de sector over tien jaar morsdood. Dat meent SPARK-directeur Yannick du Pont, die weinig begrijpt van de weerstand tegen de nieuwe plannen van minister Ploumen en juist pleit voor meedenken en meer debat. ‘Het oude model heeft de verwachtingen niet altijd waargemaakt, alleen al daarom mag je het nieuwe programma best een kans geven.’

>