Categorie - Blog

 

Stop de liposuctie met een stofzuiger in de OS

BLOG – Zevenduizend bezorgde brieven aan PvdA fractieleider Samson waren de aanleiding om 22 juni in de prachtige Oude Vergaderzaal in de Tweede kamer een PvdA bijeenkomst te organiseren over ontwikkelingssamenwerking. Daar waar andere partijen er meestal voor kiezen niet te roeren in een natte vlek is het volgens Remco van der Veen, hoofd van het programma gezondheidszorg van Cordaid, lovenswaardig te zien dat de PvdA zich publiekelijk wil pijnigen om standpunten te verdedigen die niet passen bij de sociale wortels van de partij met de roos. Maar gerust is hij er na de bijeenkomst bepaald nog niet op.

>

MP Watch memoreert: coherentiebril onmisbaar

BLOG – Het zal de oplettende Vice Versa lezer niet ontgaan zijn: MP Watch, de masterclass die Woord en Daad de afgelopen maanden draaide. De vier deelnemers Nelline Boers, Kees Knulst, Alette Paul en Arco Vuik schreven de afgelopen maanden wekelijks een blog voor Vice Versa. In deze afsluitende blog blikken ze terug op de masterclass. Welke ervaringen hebben ze opgedaan? Welke resultaten hebben ze geboekt? En welke thema’s verdienen volgens hen de aandacht van de sector?

>

De strijd tegen belastingontwijking is een gezamenlijke strijd van ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden

BLOG – Belastingontwijking een strijd tussen westerse en ontwikkelingslanden? Integendeel, betoogt Nils Langemeijer van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden lopen jaarlijks miljoenen mis. ‘Er is dus alle reden om de strijd tegen belastingontwijking gezamenlijk te voeren.’

>

FFD-agenda mist concrete voorstellen voor bestrijding inkomensongelijkheid

BLOG – De Sustainable Development Goals besteden in hun huidige vorm aandacht aan het actief bestrijden van inkomensongelijkheid. Zeer terecht, meent Rolph van der Hoeven, hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies in Den Haag en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Want ongelijkheid hindert de ontwikkeling van duurzame economische groei en stabiliteit. Maar vergaande beleidsmaatregelen op dit gebied blijven op weerstand stuiten en de academicus vreest dat ook in Addis Abeba concrete stappen achterwege zullen blijven. ‘De tijd dringt om dat recht te zetten!’

>

Afrikales

BLOG – Afrika is booming! Hoe vaak hebben we dat al gehoord? Maar is dat echt zo? En zo ja, voor wie? De UvA organiseerde de afgelopen maanden in samenwerking met het Afrika Studiecentrum de collegereeks ‘And Now Africa’. In dit programma werd de snelle ontwikkeling van het Afrikaanse continent in een brede context geanalyseerd. Roman Baatenburg de Jong, persvoorlichter van Hivos, mocht van zijn werkgever in de collegebanken kruipen. Voor Vice Versa belicht hij de hoogte- en dieptepunten van de collegereeks, met als kers op de taart een kritische analyse van de slotbijeenkomst.

>

Hart voor agrarisch beroepsonderwijs

In de vorige blog van MP Watch, de masterclass van Woord en Daad, is de problematiek rondom toegang tot krediet geschetst. Toegang tot financiering voor boerenondernemers in ontwikkelingslanden is en blijft een hordenloop, aldus Nelline Boers. Een ander probleem waar boerenondernemers tegenaan lopen is de beschikbaarheid en kwaliteit van vakonderwijs. Er zijn vaak weinig landbouwopleidingen en op de kwaliteit is van alles aan te merken. Voor landbouwonderwijs is nog steeds onvoldoende aandacht te bespeuren bij beleidsmakers. In deze blog laat Arco Vuikzijn licht schijnen op de Nederlandse inzet voor agrarisch beroepsonderwijs.

>

Burundi: politiek en voortgang van HealthNet’s werk in crisis

BLOG – De politieke spanningen in Burundi zijn afgelopen week opgelopen nadat president Nkurunziza tegen de grondwet in aankondigde nog een nieuwe ambtstermijn te ambiëren. Ook ontwikkelingsorganisaties worden met de spanningen geconfronteerd. Willem van de Put, directeur van Healthnet TPO, over wat de situatie betekent voor een internationale NGO als de zijne. Is de neutrale status een bescherming of juist niet? Informatie delen en elkaar kalmeren is een goed alternatief dat NGO’s in een situatie als deze kunnen bieden.

>

De ramp die je wist dat zou komen

BLOG – ‘De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier’ is de veel-getwitterde zin uit het Koningslied. De zin schoot door het hoofd van Remco van der Veen (Cordaid) bij het zien van het nieuws over Nepal.

>

Eindelijk achter de dijken vandaan

BLOG – Bootvluchtelingen, een aardbeving in Nepal, 6500 mails aan Diederik Samsom (PvdA) om niet verder te bezuinigen op het maatschappelijk middenveld. Wat hebben deze gebeurtenissen met elkaar gemeen? Nederland kruipt eindelijk achter de dijken vandaan, ziet Simone Filipini (directeur Cordaid). En dat werd tijd.

>

EPA’s: we just don’t seem to care at all

BLOG – Bij alle tumult rond TTIP valt de aandacht die er in Nederland is voor de handelsakkoorden tussen de EU en de zogenaamde ACP-landen (Afrika, Caraïben & Pacific) volledig in het niet. Ook in die landen zelf, stuk voor stuk voormalige koloniën van voormalige Europese grootmachten, doen de Economic Partnership Agreements (EPA’s) voor het oog weinig stof opwaaien. Vreemd, want behalve voordelen brengen de akkoorden ook risico’s voor de lokale en regionale economieën in het Zuiden met zich mee. Reden genoeg voor Kees Knulst, deelnemer aan MP Watch, de masterclass van Woord en Daad, om een kritische analyse op deze materie los te laten.

>

Pas op voor de ‘Killer robots’

BLOG – Worden de oorlogen van de toekomst door ‘killer robots’ uitgevochten? Terwijl de interesse voor volledig geautomatiseerde wapens groeit, klinkt er ook steeds meer protest. Een VN-conferentie deze week moet oplossingen aandragen. Miriam Struyk van PAX is erbij en blogt voor Vice Versa.

>

Afrika: duurzame proeftuin van de wereld?

BLOG – Wij vragen van Afrika, wat we zelf in het Westen niet kunnen opbrengen: een ontwikkeling die geen schade toebrengt aan het milieu. Vorige week introduceerde Nelline Boers in deze blogserie het thema landbouw en klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Ze pleitte daarbij voor een actieve en blijvende inzet van Nederland op het gebied van duurzaamheid. In deze blog zal MP Watcher Arco Vuik ook het beleid van Europa op het gebied van landbouw, klimaat en energie aanstippen. Strookt het ambitieniveau van dit beleid met de verwachtingen en eisen die Europa stelt aan de Afrikaanse landbouw?

>

Madman or Economist?

BLOG – In deze blog zal Nelline Boers, deelneemster van MP Watch van Woord en Daad in gaan op klimaatverandering en landbouw. Hoe ervaren boeren in bijvoorbeeld Uganda klimaatverandering aan den lijve? En is het Nederlandse beleid ter ondersteuning van Climate Smart Agriculture daarop een goed antwoord?

>

Vluchtelingenstroom, Verkiezingsverlies en Dictatordialoog

BLOG – Tot zijn grote verbazing kreeg Remco van der Veen, manager gezondheidszorg bij Cordaid, vorige week meer sympathie voor de VVD. De aandacht die de partij vestigt op de vluchtelingenstroom is hoognodig en de ‘dictatordialoog’ is best realistisch.

>

Een gap tussen boeren en Global-GAP

BLOG – Een Ugandese ananas komt niet zomaar in ons winkelmandje terecht. Met welke belemmeringen krijgt een landbouwproducent in, zeg, Uganda, te maken als hij wil produceren volgens de Europese kwaliteitstandaarden? Alette Paul, deelnemer van de masterclass MP Watch van Woord en Daad, blogt vandaag over die belemmeringen. Ook gaat ze in op de vraag of de oplossing van dit probleem bij het bedrijfsleven of de overheid ligt. Ze borduurt voort op eerdere blogs van MP Watchers over certificering, en over afgekeurd groente en fruit vanwege hoge kwaliteitseisen.

>

Wat vertelt de wetenschap over het economische effect van een natuurramp?

WETENSCHAP – Onlangs was het cycloon PAM, deze week waren het de overstromingen in Chili: natuurrampen laten een spoor van vernieling na. Maar wat is nu op de lange termijn het economische effect van een natuurramp? Jeroen Klomp, macro-econoom bij de vakgroep Ontwikkelingseconomie aan de Wageningen Universiteit, vertelt dat de wetenschap er eigenlijk nog maar erg weinig over weet. Hoe kan dat?

>

Penen met twee benen, waar zit de fout?

In ontwikkelingslanden gaat veel voedsel verloren. MP Watch collega Nelline Boers stipte in haar blog van vorige week een aantal factoren aan die daarvan de oorzaak zijn. Denk aan slechte kwaliteit van infrastructuur en onvoldoende koel- en opslagfaciliteiten. Maar, wat minder mensen zich realiseren, is dat ook door onze eigen strenge eisen en regels aan geïmporteerd voedsel, er heel wat voedsel verloren gaat in ontwikkelingslanden. MP Watcher Arco Vuik gaat in deze blog in op de gevolgen, oorzaken en oplossingen van voedselverspilling door hoge kwaliteitseisen.

>

Sociaal ondernemerschap: wat doe je dan precies? Deel I

Hoe zet je een sociale onderneming op in een ander land, waar andere wetten, systemen en een andere cultuur geldt? Over de allereerste stap die je als sociaal ondernemer kunt zetten gaat deze column van Merel Rumping die voor Vice Versa over sociaal ondernemen schrijft. Toegespitst op een praktijk ervaring, namelijk LegBank Colombia: betaalbare protheses in het land met de meeste slachtoffers van landmijnen ter wereld.

>

De McDonaldisatie van de cacaosector

Onlangs vond de derde editie van Chocoa plaats, een groot event waar het allemaal draait om de verduurzaming van de cacao- en chocoladesector. Dit jaar lag de focus op de potentie van marktdifferentiatie en de opkomst van een middenmarkt. Ook werd de Cocao Barometer gepresenteerd, een rapport dat een overzicht biedt van de huidige ontwikkelingen in de verduurzaming van de cacaosector. Susanne van der Kooij was erbij en deed verslag.

>

Oog en Oor voor Kostbaar Voedsel

Voedselverspilling, daar maken wij ons allemaal wel eens schuldig aan, maar hoe groot is het probleem in werkelijkheid? Wereldwijd gaat er per jaar zo’n 1,3 miljard ton voedsel verloren, dat is ruim 1/3 van de voedselproductie. Terwijl ruim 1 miljard mensen te maken hebben met voedselonzekerheid. Neline Boers, deelnemer aan de masterclass MP Watch, schrijft dat er best nog het een en ander te verbeteren valt in beleid.

>

Tuinbroek uit, leren broek aan

Afgelopen donderdag vond het laatste ‘Reframing the Message’ debat plaats. Reinanke Haagsma, Communicatie Adviseur bij MDF Training & Consultancy, volgde het debat op de voet en ziet winst. Steeds minder zitten we elkaar als mode politie op de hielen en steeds meer gaat het over het naleven van kernwaarden.

>