Categorie - Blog

 

De (on)vanzelfsprekendheid van vanzelfsprekendheden

Vandaag verwelkomen we een nieuwe columniste, namelijk Yvonne van der Pol. Zij gaat schrijven over intercultureel vakmanschap binnen de ontwikkelingssamenwerking.

>

Tussen hoeksteen en theekrans

Kun je als ontwikkelingswerker wel of niet opgaan en inburgeren in de lokale cultuur van het land waar je werkt? Deze herkenbare vraag voor iedere ontwikkelingswerker staat centraal in de nieuwe column van Manon Stravens.

>

Conflict Transformatie in de praktijk: een delicaat spel

Lotte van Elp reisde in de zomer van 2010 en voorjaar van 2011 naar Afghanistan. Hier onderzocht ze de rol van een partnerorganisatie van Cordaid aan een waterconflict. Uit dit onderzoek kwamen niet alleen dilemma’s voor de lokale organisatie naar voren. Ook de ondersteuning door een donororganisatie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen worden in een drietal columns besproken. Met vandaag de derde column: Conflict Transformatie in de praktijk.

>

Op ontdekkingstocht in Kabul

Lotte van Elp reisde in de zomer van 2010 en voorjaar van 2011 naar Afghanistan. Hier onderzocht ze de rol van een partnerorganisatie van Cordaid aan een waterconflict. Uit dit onderzoek kwamen niet alleen dilemma’s voor de lokale organisatie naar voren. Ook de ondersteuning door een donororganisatie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen worden in een drietal columns besproken. Met vandaag de tweede column: kan Cordaid van ‘projectitus’ genezen?

>

Conflict transformatie: dromen en dilemma’s

Lotte van Elp reisde in de zomer van 2010 en voorjaar van 2011 naar Afghanistan. Hier onderzocht ze de rol van een partnerorganisatie van Cordaid aan een waterconflict. Uit dit onderzoek kwamen niet alleen dilemma’s voor de lokale organisatie naar voren. Ook de ondersteuning door een donororganisatie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen worden in een drietal columns besproken. Met vandaag een introductie: hoe is de rol van ngo’s in Conflict Transformatie ontstaan en welke visie spreekt er uit?

>

Vrijdagmiddagborrel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de Kamer na het zomerreces

In deze vrijdagmiddagborrel maakt Paul van den Berg de balans op van het politieke jaar over ontwikkelingssamenwerking. Het debat eindigde met een verrassende ontknoping tijdens de stemmingen over de moties. Dit kan echter niet verhullen dat de politici van de verschillende partijen het afgelopen jaar telkens een paar stappen achter de feiten en de staatssecretaris aanliepen. Toch zal Knapen na het reces niet ontkomen aan een stevig inhoudelijk debat en met de billen bloot moeten.

>

Jan Pronk: Hebzucht of grief?

Paul Collier, econoom en schrijver van de bestseller ‘The Bottom Billion’, wordt alom geroemd. Dat zijn theorieën niet op alle vlakken hout snijdt, laat Jan Pronk zien in zijn column over de oorzaak van conflicten: hebzucht of grief?

>

Wees echt – wees jezelf

‘Laten we ons niet alleen richten op wat we denken dat de donor of donateur wilt horen. Bepaal zelf wat de donor MOET horen’, stelt Judith Madigan van BrandOutLoud in haar nieuwe column.

>

Angst voor een goed imago

Om in Nederland donateurs of vrijwilligers te werven moet je investeren in het imago van je organisatie. Lokale hulporganisaties in Zuidoost Azië denken daar vaak heel anders over. ‘We don’t want to look too well off.’Oftewel, ze willen niet overkomen alsof het ze al te goed gaat. Een misperceptie, vindt Judith Madagan van BrandOutLoud.

>

Judith Madigan: de barricades op voor verandering van het imago van OS

Vice Versa heeft er een vaste columniste bij: Judith Madigan van BrandOutLoud. BrandOutLoud is een ngo die lokale organisaties helpt met hun branding, communicatie en marketing. Vandaag stelt Madigan zichzelf voor.

>

Weblog: Live from Tahrir

De revolutie die begon in Marokko breidt zich als een olievlek uit over de Arabische regio. De organisatie Karama (Eer), grijpt die gelegenheid aan om de rechten van vrouwen onder de aandacht te brengen. Van 14 tot en met 16 mei komt een groep vrouwenrechtenactivisten bijeen in Caïro om plannen te maken waarmee de emancipatie van vrouwen en hun politieke invloed in de regio kan worden verbeterd. Elisabeth van der Steenhoven (WO=MEN) is erbij.

>

Weblog Ewout Irrgang: Wanneer eindigt het Somalische lijden?

Een delegatie van de SP is deze week in Kenia om ontwikkelingsprojecten te bezoeken. Hun weblogs kunt u volgen op deze site. Kamerlid Ewout Irrgang bezoekt een Somalisch vluchtelingenkamp het noorden van Kenia. Hij vraagt zich af hoe het door geweld geteisterde Somalië ooit weer een stabiele staat kan worden.

>

Vrijdagmiddagborrel: Tussen hoop en wanhoop

Iedere vrijdagmiddag bespreekt hoofdredacteur Marc Broere actuele ontwikkelingen in de sector. Vandaag bericht hij vanuit El Salvador.

>

Weblog: Emile Roemer ontdekt Afrika

Een delegatie van de SP is deze week in Kenia om ontwikkelingsprojecten te bezoeken. Hun weblogs kunt u volgen op deze site. Een bezoek aan de sloppenwijk Kibera is niet de meest zachtaardige manier om kennis te maken met het Afrikaanse continent. Toch is dat de plek waar Emile Roemer zijn reis door Kenia begint.

>

Weblog: Ontwikkelingstoerist

Wie veel reist kent de soms tenenkrommende visumprocedures maar al te goed. Manon Stravens is ervaringsdeskundige bij uitstek. Een visumambtenaar boorde haar een baan op een ICCO-regiokantoor door de neus. Toch vindt ze het de moeite waard om te werken in een land dat het ngo’s vaak zo moeilijk maakt.

>

Verburg met verkeerde aanpak naar FAO

Oud-minister Gerda Verburg gaat naar de FAO om de honger in de wereld te bestrijden. Volgens Wiet Janssen doet ze dat met een volkomen foute aanpak.

>

Weblog: buitenlandjournalistiek blijft belangrijk

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over de kwaliteit van de buitenlandberichtgeving in de Nederlandse media. Critici stellen dat er te weinig aandacht is voor met name berichtgeving over ontwikkelingslanden en waarschuwen ervoor dat Nederland zich steeds verder achter de dijk verschanst.

>

Weblog: De familie Aquino: van redders tot verraders

Een van de hoofdoorzaken van armoede op het Filipijnse platteland is de ongelijke verdeling van landbouwgrond. In 1988 tekende de toenmalige president, wijlen Corazon Aquino, een landhervormingswet om daar iets aan te doen. Ruim twintig jaar later dreigt haar zoon hier een eind aan te maken, terwijl de problemen nog lang niet zijn opgelost. De heldenstatus van de Aquino’s is niet wat het lijkt.

>

Yes we’ re open!

Er is iets opmerkelijks aan de hand. Er ontstaan een heleboel creatieve initiatieven, ondanks (of dankzij?) dat de IS sector een enorme dreun heeft gekregen. Organisaties zijn aan het zoeken naar verbindingen met de buitenwereld: met een achterban, met beneficiaries, met bedrijven, met investeerders en met elkaar. De luiken moeten open!

>

Weblog: Incident

Vanmorgen werd de dood van Osama Bin Laden bekend. Vice Versa blogster Lotte van Elp heeft gemengde gevoelens bij deze gebeurtenis.

>

Private sector ontwikkeling: geven en (af)nemen?

Manon Stravens schafte speciaal een paar hoge hakken aan om haar opwachting te maken op de Nederlandse ambassade in Bamako voor een voorlichtingsbijeenkomst van het Agentschap NL. Maar ze viel pas echt steil achterover toen ze hoorde hoe Nederland zich presenteerde aan de Malinese ondernemers.

>