Stef Smits

  

Eind goed, al goed  

Bij de nieuwe hulp- en handelsagenda wordt één ding vaak over het hoofd gezien, schrijven Stef Smits (IRC) en Kate Pearson (Max Foundation) in deze vooruitblik naar de toekomst. Denk eraan om de hulprelatie met een land op een goede manier te beëindigen.

>

Taverne en Smaling, of Ploumen: wie heeft gelijk? Een waterbalans

BLOG – In deze blog gaat Stef Smits dieper in op de publieke kritiek die minister Ploumen recent kreeg van Kamerleden Taverne en Smaling. Is hulp aan de allerarmsten niet meetbaar? Is Ploumens beleid niet op feiten gestoeld? Na wat graafwerk komt Stef Smits tot een opmerkelijke conclusie: Een stap terug in ambitie is nog nooit in zoveel bombarie verpakt. De minister gooit met zoveel cijfers dat het moeilijk is om daar rekenschap over af te leggen.

>

Belasting voor Water!

BLOG – Voor elk SDG moet worden nagedacht over een plan van aanpak, en dus ook over de begroting. IRC wash denkt na over de opdracht om iedereen te voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Een cruciaal onderdeel van de financiering is volgens hen: belasting. Zonder belasting zouden wij in Nederland geen duurzame water- en sanitaire voorzieningen hebben. In ontwikkelingslanden is dit niet anders.

>

Wil je de echte water bucket challenge aangaan, doneer dan aan de overheid!

De echte water bucket challenge is er een van geld van en voor de overheid voor de lopende kosten van water en sanitatie voorzieningen, betoogt Stef Smits, Senior Programme Officer bij IRC in deze opiniebijdrage. Hij reageert hiermee op de #ALSIceBucketChallenge, die een trending topic werd op sociale media, en de reactie van de watersector.

>

Watervoorzieningen voor het leven

Het millenniumdoel voor het halveren van de bevolking zonder toegang tot drinkwatervoorzieningen is vorig jaar behaald. Met dit mooie resultaat op zak is het belangrijk dat we ons afvragen hoe mensen deze toegang behouden, stelt Stef Smits, Senior Programme Officer bij IRC in deze opiniebijdrage. Duurzaamheid van watervoorzieningen in ontwikkelingslanden is al lang een hoofdpijn dossier. Want hoe zorg je ervoor dat een pomp of pijp niet na 2 of 3 jaar kapot gaat? En als dat gebeurt, dat hij gerepareerd of vervangen wordt? Om de post-Millenniumdoelstellingen te behalen is een radicale verandering in de manier van werken nodig.

>

Strategische partnerschappen zijn als het dansen van de tango

Veel van de geschenken die NGO’s hebben gebracht zijn Trojaanse paarden gebleken, betoogt Stef Smits, senior programme officer van IRC, in deze opiniebijdrage. Maar hij is hoopvol over de strategische partnerschappen tussen ministerie en maatschappelijk middenveld. ‘Ik hoop op een mooie tango waarbij het maatschappelijk middenveld en overheden om elkaar heen draaien, en elkaar beurtelings afstoten en aantrekken.’

>