Siri Lijfering

  

Re: Denken vanuit een digitaal ecosysteem

In het interview dat gisteren op de website van Vice Versa verscheen, betoogde Ton Zijlstra, expert op het gebied van kennis en open data het belang van het delen van kennis en het gebruik maken van digitale mogelijkheden. Hierin stelde hij dat ondanks dat er een bemoedigend begin is gemaakt met het IATI-platform er voor de OS-sector nog een lange weg is te gaan. Het positieve beeld dat Zijlstra in het artikel schetste, nemen vandaag een drietal professionals onder de loep, die gevraagd zijn extra kritisch te kijken naar de voorstellen van Zijlstra en de praktische toepassing op de OS-sector.

>

Ton Zijlstra: Denken vanuit een digitaal ecosysteem

We zijn alweer aangekomen bij de vierde week van het Smart Aid-debat, die deze week in het teken staat van de digitale revolutie en open data. In een technologisch snel veranderende omgeving is het belangrijk om up to date blijven met nieuwe digitale mogelijkheden en deze te gebruiken om tot innovatieve oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken te komen. Voor advies over deze kwesties spraken wij deze week met Ton Zijlstra, zelfstandig adviseur op het gebied van kennis- en verandermanagement en voorvechter van open data in Europa.

>

Marit Maij (PvdA): ‘bezuinigingen zijn pijnlijk, maar acceptabel’

Een paar dagen na de presentatie van het regeerakkoord met de daarin aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn de gemoederen nog niet bedaard. De kritiek die de afgelopen dagen via verschillende media, waaronder ook op de website van Vice Versa, werd geuit klinkt nog schel in de oren. Marit Maij, OS-woordvoerder van de PvdA, reageert op de kritieke geluiden. ‘Naar de omstandigheden zijn de forse bezuinigingen een acceptabele beslissing.’

>

Re: ‘Commercie is geen vies woord’

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met professor Harry Hummels van SNS REAAL Impact Investing die pleitte voor een betere samenwerking tussen ngo’s en de private sector. Hierbij is een goede rolverdeling tussen deze partijen van groot belang. Impact investeringen waarbij er naast financieel rendement ook een maatschappelijk doel is, is volgens Hummels een belangrijke trend om innovatief op in te spelen. Drie professionals uit de ontwikkelingssamenwerkingssector reageren enthousiast.

>

Re: Better world campus

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met Bert-Jan Woertman waarin onder andere het idee van de Better World campus werd opgeworpen. Vandaag is het tijd voor een reflectie op dit idee en op de verdere visie van Woertman. Ook de praktische invulling van deze ideeën in de OS sector is een belangrijk punt van discussie. Ter reflectie vroeg Vice Versa mensen van zowel binnen als buiten de OS sector om reactie.

>

Better World Campus: ontwikkelingssamenwerking 3.0.

Deze week staat het Smart Aid debat in het teken van de ‘organisatie van innovatie’. Om de discussie te prikkelen sprak Vice Versa met een expert van buiten de sector: Bert-Jan Woertman, Business Development en Communication manager bij High Tech Campus Eindhoven. Hoe zou Woertman innovatie in de OS-sector vormgeven en organiseren?

>

ASC seminar: Belastingparadijzen werken ontwikkelingssamenwerking tegen

Op donderdag 27 september organiseerde het Africa Studies Centre in Leiden een lezing over het veelal vergeten onderwerp van belastingen en belastingparadijzen. De presentatie werd verzorgd door Ronan Palan, professor aan de City University London en co-auteur van het boek Tax havens: How Globalization Really Works. Palen: ‘Als je de wereld vandaag de dag wil bevatten moet je belastingparadijzen meenemen in de beschouwing.’

>

Een tik op de vingers: korting OS-hulp Ghana

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gaat Ghana tien miljoen euro korten op de ontwikkelingshulp die de regering beschikbaar stelt. De reden van deze maatregel is dat Ghana onvoldoende meewerkt aan de terugkeer van vreemdelingen en zich daarmee niet houdt aan de conditionaliteit die gesteld is aan de ODA.

>

SID lezing: Meer dan vijftig jaar ODA, welke lessen zijn er geleerd en hoe gaan we de toekomst in?

Op 25 september 2012 ging de nieuwe reeks lezingen van de Society for International Development (SID) NL getiteld: ODA and beyond van start. Vice Versa was aanwezig bij deze bijeenkomst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en peilde de stemming over de toekomst van de officiële ontwikkelingshulp. Volgens discussieleider Jeroen de Lange is één ding zeker: ‘de wereld zoals we die hebben gekend komt snel tot een einde en er is een nieuw framewerk nodig voor ontwikkelingssamenwerking na 2015.’

>

Friendraising: de enige manier om vrienden te hebben, is door er één te zijn

Vanavond is het zover; dan verschijnt het Handboek Friendraising waarin auteur Vera Peerdeman pleit voor een mentaliteitsverandering voor ontwikkelingsorganisaties. Vice Versa sprak met de auteur over de kunst en het nut van friendraising voor de OS sector. Donateurs moeten volgens Peerdeman niet meer slechts als ‘wandelende portemonnees’ worden gezien, maar als ‘mensen met idealen en ambities’ die meer te bieden hebben dan geld alleen. Met de strenge bezuinigingen op komst is de relevantie van dit onderwerp voor de hedendaagse ontwikkelingssector moeilijk te onderschatten.

>

Ontwikkelingssamenwerking anno 2020: Wat als…?

Hoe zou de wereld er over 10 jaar uit zien en wat zouden deze veranderingen betekenen voor de ontwikkelingssector? Dit waren de vragen waar onderzoekers van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA/KULeuven) in samenwerking met het Belgische ngo netwerk 11.11.11 zich over hebben gebogen. Op 18 september organiseerde HIVOS een ‘toekomstmiddag’ waar het rapport dat deze vragen tracht te beantwoorden werd gepresenteerd en de resultaten werden besproken met mensen uit het veld. Het thema: de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

>

Boekestijn: ‘Soms moet je tot radicale middelen overgaan om innovatie te bevorderen’

Het kritische artikel BUZA: draai NU de geldkraan dicht! van Frank van der Linde dat gisteren op de website van Vice Versa verscheen bracht uiteenlopende reacties teweeg in de ontwikkelingssector. Vice Versa sprak met Arend Jan Boekestijn, historicus aan de Universiteit Utrecht en voormalig VVD politicus. Boekestijn, bekend door zijn kritische houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking noemt het artikel van Van der Linde ‘verfrissend, maar wel vergaand.’

>

Het roer gaat om bij het World Food Programme

Op donderdagavond 13 september mocht het Humanity House een bijzondere gast welkom heten: World Food Programme (WFP) Executive Director Ertharin Cousin. Cousin, die in Den Haag was voor een overleg met staatssecretaris Ben Knapen, wilde ook bij het Café Humanitaire geïnteresseerden uitleg geven over de nieuwe koers die het WFP gaat inzetten. Cousin: ‘Over de jaren hebben we onze lessen geleerd en we willen het nu anders doen.’

>

Oprichting digitaal noodfonds: ‘Vergroten van digitale kennis is politieke macht’

Dat het internet een steeds belangrijker medium is geworden is alom bekend, maar de politieke waarde ervan werd pas echt duidelijk tijdens de Arabische lente afgelopen jaar. Om de vrijheid van het internet te bevorderen is het Digital Defenders Partnership (DDP) opgezet onder leiding van Hivos. Vice Versa sprak met Fieke Jansen, programme officer bij Hivos, over de achtergrond en doelstellingen van het programma en de rol van Hivos in dit initiatief. Jansen: ‘Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel aspect van succesvolle ontwikkeling.’

>