Siri Lijfering

  

Sterk uiteenlopende rapporten over Nederlandse belastingverdragen

Het langverwachte SEO-rapport ´Uit de schaduw van het bankwezen´ over belastingverdragen dat vandaag verscheen concludeert dat de Nederlandse economie veel baat heeft bij de soepele fiscale wetgeving die ons land hanteert. Brievenbusfirma´s leveren Nederland zo´n 3 miljard euro op, twee keer zoveel als werd aangenomen. Dat is gunstig voor Nederland, maar zeer schadelijk voor ontwikkelingslanden concludeert een eveneens vandaag gepresenteerde rapport van SOMO. Vice Versa legde de twee rapporten naast elkaar.

>

Eveline Aendekerk (dance4life): ‘Friends staan altijd klaar voor je´

Fondsenwerving moet persoonlijker en inspirerender, vindt Vera Peerdeman, auteur van het Handboek Friendraising. Donateurs willen niet langer als wandelende portemonnee worden gezien. Organisaties moeten een ‘echte relatie’ aangaan met hun donateurs: ze moeten friends worden. Vice Versa sprak met Eveline Aendekerk, directeur van dance4life, over waarom friendraising zo succesvol is voor haar organisatie.

>

Ploumens waakhond blaft terug

Met de erkenning van de waakhond-functie door maatschappelijke organisaties is de kous niet af, vindt Anselm Iwundu, directeur van Fairfood International. De overheid moet bedrijven verplichten om hun verantwoordelijk te nemen voor de gehele keten. Anders worden de inwoners van ontwikkelingslanden bestolen en komt er van ontwikkeling niets terecht.

>

Gender versus vrouwenrechten: een stap terug in de tijd?

Stereotype beelden over de rollen van vrouwen lijken een grote rol te spelen bij beleidsmakers. Hierdoor wordt er vaak gekozen voor relatief simpele ‘one-size-fits-all’ oplossingen, zoals het ondersteunen van vrouwenorganisaties en een focus op politieke participatie. Deze zouden op papier gendergelijkheid, ontwikkeling en veiligheid bevorderen. Van deze strategieën is het volgens Nikki de Zwaan van IKV Pax Christi vaak niet duidelijk of deze daadwerkelijk bijdragen aan de uiteindelijke doelen. De huidige verschuiving van een focus op gender (gelijkheid) naar vrouwenrechten in de notitie van Minister Ploumen gaat dit probleem niet oplossen. Een opiniebijdrage.

>

Marianne Thieme: ‘We moeten ophouden met dat eindeloze polderen’

Sinds december is er een nieuwe partij bij de Tweede Kamerdebatten Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel aangeschoven: de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Marianne Thieme hoopt de boel in de commissie op te schudden door een nieuwe manier van denken te introduceren – één die paal en perk stelt aan de economische groei. Of dat naїef is? ‘Realisme, dát is pas naïef. Het heeft ons tot nu toe nog weinig goeds gebracht’, aldus Thieme.

>

De Britse IF-campagne: ‘Ploumen is niet zo’n kampioen als David Cameron’

Als multinationals niet zo veel landbouwgrond in ontwikkelingslanden zouden roven en gebruiken voor het verbouwen van biobrandstoffen, zou er genoeg te eten zijn voor iedereen. Dat stellen de initiatiefnemers van de grootschalige Britse campagne Enough Food For Everyone IF. Waarom komt zo’n initiatief in Nederland niet van de grond? Tom van der Lee (OxfamNovib) legt het uit.

>

De voedselzekerheid kennisagenda: ‘Het moet wel wat toevoegen.’

Op een enigszins verwarrende maar sfeervolle bijeenkomst werd gisteren de Food & Business Knowledge Agenda gepresenteerd. Dit platform heeft als doel kennis te vergaren over en netwerken te versterken op het gebied van voeding en voedselzekerheid. Vice Versa was aanwezig tijdens het evenement om hierover mee te denken.

>

Hoorzitting beleidsnota (deel 1/4) over ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding: ‘wie profiteert?’

Gisteren vond de hoorzitting over de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’ plaats. Tijdens het eerste deel, waarin vertegenwoordigers uit de ontwikkelingssector werden gehoord, was weinig enthousiasme te bespeuren voor de plannen van minister Ploumen. Het begrip ‘inclusieve groei’ riep veel verwarring op en ook de discussie over sociale versus productieve sectoren bloeide weer op.

>

Thierry Sanders: ‘Zorg er voor dat er eenheid komt in het fonds’

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Ploumen haar visie in de nota ‘Wat de wereld verdient.’ Hierin zette ze ook haar plannen…

>

Ook politieke verdeeldheid over nota Ploumen

Net als in de ontwikkelingssamenwerking sector zijn ook in de Tweede Kamer de reacties verdeeld over de nota Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen (link). Waar de VVD tevreden zegt te zijn, is Marit Maij van de Partij van de Arbeid zelfs ‘trots’ op de plannen die Ploumen vandaag gepresenteerd heeft. Uit de oppositie klinkt een andere toon: ‘desastreus’, aldus GroenLinks, ‘niet coherent, maar hypocriet’, aldus SP en ‘duidelijk geen PvdA verhaal’ volgens D66.

>

Wat de wereld volgens Ploumen verdient

Met een week vertraging is hij dan nu toch verschenen: de langverwachte nota van minister Ploumen. Het 48-pagina’s tellende stuk ‘Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’ wordt vanmiddag naar de Kamer gestuurd. De trends in de wereld vragen volgens Ploumen om een nieuwe agenda van hulp, handel en investeringen. Maar de nota is ook een pijnlijke bezuinigingsexercitie waaraan niemand behalve vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) aan ontkomt.

>

Agnes Mulder (CDA): ‘Ik roep Ploumen op tempo te maken’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Agnes Mulder (CDA). Wat haar betreft mag het Nederlandse bedrijfsleven goed mee profiteren van het revolverend fonds: ‘Nederland hoeft zich niet te schamen voor haar eigenbelang.’

>

Komt het ei voor Pasen of erna? Geduldig wachten op de visiebrief van Ploumen

Komt het wel of niet vandaag? Het nieuwe beleid van Lilianne Ploumen. We zullen het later vandaag merken. Of het nu een drukke Pasen wordt of dat we nog een weekje moeten wachten, Paul van den Berg klom vast in de pen voor een voorbeschouwing. Wat staat er allemaal op het spel en kunnen we in de beleidsbrief verwachten. En waar liggen de twistpunten?

>

Kees van der Staaij: ‘Er bestaat niet één knop waaraan je kunt draaien om succes te hebben’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Kees van der Staaij (SGP). Hij heeft best vertrouwen in de combinatie van hulp en handel, maar waarschuwt ook: ‘Zorg te allen tijde voor een gebalanceerde visie. Ontwikkelingssamenwerking is een zaak van de lange adem.’

>

‘Ontwikkelingsgeld naar Defensie is creatief met kurk’

Sinds het aantreden van minister Ploumen is de combinatie hulp en handel landelijk voer voor discussie. Het debat richt zich hierbij voornamelijk op de invulling van het revolverend fonds. Maar hoe zit het eigenlijk met het budget dat wordt weggezet voor Internationale Veiligheid? Vice Versa ging op onderzoek uit.

>

Geen algemene begrotingssteun onder Ploumen

Nederland zal in de toekomst geen algemene begrotingssteun meer verlenen en gaat over naar sectorale begrotingssteun en stabiliteitssteun. Dat stelde minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gistermiddag in de Tweede Kamer tijdens de commissievergadering evaluaties Ontwikkelingssamenwerking.

>

Kiezend Kenia weet een ding zeker: een catastrofe als vorige keer wil het niet meer meemaken

De wereld kijkt vandaag toe hoe Kenia naar de stembus gaat. Na de vorige verkiezingen in december 2007, waarvan de uitslag werd betwist, viel het Oost-Afrikaanse land twee maanden lang ten prooi aan een geweld uitbraak die uiteindelijk aan meer dan duizend mensen het leven kostte en ruim zeshonderdduizend Kenianen ontheemd achterliet. Hoe heeft Kenia toegeleefd naar de stembusgang van vandaag en wat is er ondernomen om een catastrofe dit maal te voorkomen? Vice Versa sprak met drie Nederlanders uit de OS-sector die dicht bij het vuur zitten.

>

WGO OS 2/2: Ploumen ambitieus, maar nog weinig concreet

De verdeeldheid tussen coalitiepartijen PvdA en de VVD was duidelijk merkbaar tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) in de Tweede Kamer over de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals in deel 1/2 van het WGO bleek. In de tweede termijn moest Ploumen haar keuzes verdedigen en de Kamervragen verduidelijken. Een vaak gehoorde reactie: ‘Ik vraag om uw geduld en vertrouwen.’

>

Sport en OS leeft weer

Sport for Development 2012-2015 is een feit. Vorige week heeft de kick-off van het programma plaatsgevonden in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch door de nieuwe programmapartners NSA International, Right to Play en de KNVB. Ondanks de forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, blijft de overheid een belangrijke partner in dit veld.

>

De Afrikadag: een hoofdrol voor Ploumen

De Afrikadag, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting, had dit jaar als hoofdthema voedselzekerheid, maar stond vooral in het teken van de nieuwe ministerspost van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de recent afgekondigde bezuinigingen. Lilianne Ploumen was als kersverse minister een van de hoofdsprekers van de Afrikadag. Aan haar de taak om de Nederlandse OS sector te overtuigen van haar plannen en potentie als minister van de sector. Het werd haar op de Afrikadag in ieder geval niet gemakkelijk gemaakt. Vice Versa bezocht een aantal sessies en maakte de balans op.

>

Re: ‘Als partners in een relatie’

Week vijf van het Smart Aid debat opende gisteren op de website van Vice Versa met het interview met Paul Valentin, Internationaal directeur van Christian Aid. Valentin: ‘Specialiseer je in een bepaald thema, weet wie je achterban is en zoek op ooghoogte het contact met deze achterban.’ Wat is volgens de vier professionals van deze week, Jan-Willem Vosmeer van HEINEKEN, Ilco van der Linde van Masterpeace, Fatumo Farah van HIRDA en Brenda Smith van Douwe Egberts, de beste strategie voor een succesvolle worteling in de Nederlandse samenleving?

>