Selma Zijlstra

  

Reframing the message? Live debat: Is het frame wel het probleem?

Woensdagmiddag vond in het Humanity House in Den Haag de afsluiting van het Reframing the Message? debat plaats. Met de zaal al even vol als het programma werd het een interessante en inspirerende discussie. Reframing is duidelijk nog een onderwerp waar in de sector voorlopig nog over wordt verder gepraat.

>

Ploumen klimt in de pen en doet toezeggingen op SRGR-gebied

De voorvechters van Seksuele en Reproductieve Rechten (SRGR) in de Tweede Kamercommissie van Ontwikkelingssamenwerking konden gisteren hun hart ophalen tijdens het restant van het Algemeen Overleg over Ploumen’s speerpunten. De minister deed hen op meerdere punten hoopvolle toezeggingen.

>

Wereldbank: ‘Het grootste risico is het nemen van geen enkel risico’

Ontwikkelingslanden durven de confrontatie met risico’s niet aan te gaan en dat vormt een groot obstakel bij het beëindigen van armoede en het stimuleren van vooruitgang. Dit stelt de Wereldbank in haar World Development Report 2014. De organisatie beargumenteert dat effectief risicomanagement een krachtig ontwikkelingsinstrument kan zijn. Er kunnen levens mee gered worden, economische verliezen mee worden afgewend, kansen mee worden gecreëerd en het kan ervoor zorgen dat mensen een betere en veiligere toekomst opbouwen.

>

‘Ploumen denkt te veel in kanalen’

Morgen overlegt de Tweede Kamer over de speerpunten in het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Daarin staat onder andere de IOB-evaluatie van het Nederlandse beleid voor Seksuele en Reproductieve Rechten op de agenda. Rineke van Dam van Simavi geeft haar mening over het rapport. Haar conclusie: minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moet bij de besteding van haar budget meer sturen op effectiviteit van organisaties.

>

Voorproefje op de New World Campus

Afgelopen vrijdagmiddag 7 februari vond de Open Dag van de New World Campus plaats in de toekomstige locatie: het Van Bylandt Huis in Den Haag. Ruim 150 professionals vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheid, de financiële sector en het bedrijfsleven maakten kennis met het concept van de campus voor een nieuwe wereld. Interessante sprekers, als Betteke de Gaay Fortman, Joris Voorhoeve, Rob van Tulder, de directeur van het Nederlandse bedrijf Rumptstad en de initiatiefnemers Jack van Ham en Harry Derksen, kleurden de middag.

>

OESO: ‘Help fragiele staten belasting te innen’

De hulp aan fragiele staten daalt, maar de millenniumdoelen in deze groep landen zijn bij lange na nog niet gehaald. Het wordt daarom hoog tijd dat fragiele staten meer geld halen uit binnenlandse inkomstenbronnen. Dat vindt de OESO, die in hun recent verschenen rapport Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States donoren aanspoort veel meer geld en energie te steken in de capaciteit van fragiele staten om hun eigen belastingen te innen.

>

Waarom communiceren wij met donateurs en niet met wereldburgers?

Firdaouissi, het meisje uit Niger uit het spotje van Save the Children, is de Saartje Baartman van deze tijd. Achter de beelden zit nog steeds een diepgeworteld gevoel van ongelijkheid en neiging tot stereotypering. Dat betoogt Erik Lieshout, creatief producent, in zijn analyse van het Reframing debat. ‘Het gevaar dient zich aan dat wij mensen als Firdaoussi niet meer als mens gaan zien maar als lijdend voorwerp, een object om iets te bereiken.’

>

Europa’s meerwaarde

Vorig jaar kreeg columnist Paul Hoebink een mooi cadeautje: een 244 pagina’s tellend rapport over de ‘Costs and Benefits’ van Europa. Hij neemt in deze column, die in december in de Vice Versa verscheen, het hoofdstuk over de Europese ontwikkelingshulp onder de loep.

>

Nederlandse wapenexport naar totalitaire regimes gaat voorlopig door

Nederland mag wapens blijven exporteren naar landen als Turkmenistan en Bahrein, stelden minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. Timmermans: ‘Of we een land leuk vinden, is geen criterium in het wapenexportbeleid.’

>

Mindfulness & Interculturele Communicatie: een krachtige combinatie

Het jaar weer opgestart, ‘blue monday’ overleefd, maar voel je je toch nog gestresst? ‘Mindfullness’ biedt de oplossing, óók op het vlak van interculturele communicatie. Yvonne van der Pol vertelt waarom, en hoe.

>

Les van het Keniaanse parlement

Eind november deed Robert Wiggers in Kenia een vreemde ervaring op. Tijdens een workshop over lokale fondsenwerving maakte hij opgetogen notities over de vraag naar ondersteuning daarbij. Maar hij ervoer aan het eind van diezelfde workshop ook dat nationale overheden iedere buitenlandse hulp zo maar onmogelijk kunnen maken.

>

Duurkoop is goedkoop

Uitgebreide programma’s voor capaciteitsopbouw met doortimmerde visies op ontwikkeling? Het kan ook simpeler. Het goede doel ‘GiveDirectly’ vat de koe bij de hoorns: armen zijn arm omdat ze geen geld hebben. De oplossing? Geef ze geld.

>

Zuidelijk penvoerderschap verdeelt ontwikkelingssector

De motie van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar die eind december werd aangenomen zorgt voor pittige discussies. Hierin werd bepaald dat Zuidelijke organisaties in de strategische allianties van minister Ploumen ook penvoerder mogen worden. Maar het aannemen van de motie ging niet zonder slag of stoot. De sector was – en is – hevig verdeeld. Vice Versa dook in het dossier en sprak met verschillende betrokkenen.

>

‘Lege huls’ van De Lange mist doel

Gisteren betoogden Jeroen de Lange en Ferrie Pot van Ecorys dat de situatie in Zuid-Soedan bewijst dat het beleid van minister Lilianne Ploumen gericht op handel en investeringen een lege huls is. Vandaag de reactie van de minister. Handel is belangrijk in ontwikkelingssamenwerking, maar in fragiele staten als Zuid-Sudan gaat institution building nu even voor, aldus Lilianne Ploumen.

>

‘Zuid-Soedan toont lege huls ontwikkelingsbeleid’

Hoe kun je investeren in een land wanneer je ieder moment een geweerkolf tegen je hoofd aan kunt krijgen? Als de instabiliteit in Zuid-Soedan één ding bewijst, dan is het wel dat het beleid van Ploumen gericht op handel en investeringen een lege huls is. Dat betogen Jeroen de Lange en Ferrie Pot van Ecorys. De geschiedenis leert ons immers keer op keer dat het opbouwen van instituties van cruciale waarde is voor stabiliteit, én voor economische groei.

>

Nieuwste IOB-studie neemt Nederlands belastingbeleid onder de loep

Onlangs kwam de nieuwste studie naar het Nederlandse belastingbeleid en de gevolgen voor ontwikkelingslanden uit, dat dr. Francis Weyzig deed in opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie. Welke lessen voor de strijd tegen belastingontwijking kunnen we uit deze studie trekken en wat adviseert hij de Nederlandse regering?

>

Wil de echte Afrikaan nú opstaan?

In de discussie over beeldvorming in het kader van het Reframing the Message? debat verzet Janneke Juffermans zich zowel tegen het krachtige beeld van Afrikanen als het zielige beeld. Waarom hebben we zo’n neiging om in beelden te denken? ‘Wat als we nu eens dat hele kwetsbare en dat hele krachtige zien als manifestaties van mensen in bepaalde omstandigheden. Van ‘ons mensen’ dus. En niet van Afrikanen pur sang.’

>

Met een beetje glitter en glamour naar de inhoud

Gisteren verscheen het derde onderzoeksverslag in het kader van ´Reframing the Message´: de wereld achter fondsenwerving en communicatie, met deze week de focus op communicatiestrategieën en de relatie met de achterban. Deze week spreken we Pom Zwart, directeur marketing en communicatie bij dance4life, Frederique Kram, hoofd communicatie van IKV Pax Christi, Mirna Hovius, hoofd bureau externe relaties van Hivos en Koen van Bremen, directeur van het particulier initiatief LiveBuild. Wat zijn hun effectieve strategieën, hoe betrekken ze verschillende doelgroepen en hoe blijven ze de aandacht trekken?

>

Axel Honneth over (gebrek aan) erkenning

Ellen Mangnus filosofeert in deze column over de gedachte dat armoede meer is dan het bruto binnenlands product.

>

Van een meisje naar een vrouw

Bij de Masaï wordt een meisje niet zomaar een huwbare vrouw. Daar is een overgangsritueel voor nodig, waarvan besnijdenis voor velen nog een cruciaal onderdeel is. De Keniaanse Nice Nailantei Leng’ete gaat de strijd aan met deze traditie en probeert samen met de gemeenschap alternatieven te vinden. Voor Vice Versa #05 zocht Siri Lijfering haar op.

>

Liefdadigheid versus gerechtigheid

Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties hun achterban weer raken? Welke nieuwe beelden en frames heb je daarvoor nodig? Marc Broere duikt in het nieuwste nummer van de Vice Versa in zijn verleden en schrijft over wat hem wel en niet raakt. Hij stuit daarbij op het eeuwige spanningsveld tussen liefdadigheid en gerechtigheid.

>