Selma Zijlstra

  

Slotconferentie Migratie en Ontwikkeling en de Prijsuitreiking van de Ideeenwedstrijd 2010

De conferentie vindt plaats op zaterdag 18 december vanaf 13:00 uur in Het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Deze bijeenkomstwordt…

>

Trouw: KIT verlaagt salaris directeur

Na een gesprek dat woensdag plaatsvond tussen de voorzitter van de raad van commissarissen van het instituut en staatssecretaris van…

>

Yannick du Pont: Economische groei is randvoorwaarde voor ontwikkeling, maar blijf rekening houden met allerarmsten

De afgelopen weken stroomden de verontwaardigde reacties op de Kamerbrief van Ben Knapen binnen op de Vice Versa site. Bezuinigingen op sociale sectoren waren ongehoord, zo vonden veel mensen. Een positief geluid komt uit de hoek van het bedrijfsleven. Yannick du Pont, voorzitter van SPARK (een NGO die bedrijven in fragiele staten ondersteunt), is blij met de nadruk op economische groei. ‘Economische groei is de randvoorwaarde voor ontwikkeling’. Wel heeft hij een aantal kanttekeningen die Knapen in acht zou moeten nemen, wil zijn beleid ook de allerarmsten ten goede komen.

>

Trouw: VVD vindt dat de regering niet langer hulpgelden standaard verdubbelt

(Novum) – De regering moet het ingezamelde bedrag van hulpacties niet langer automatisch verdubbelen. In ieder geval moeten giften van…

>

Massale steun voor aidsbestrijdingsorganisaties

NOVUM-Het Aids Fonds en Stop Aids Now! hebben bijna 77 duizend steunbetuigingen ontvangen van mensen die tegen de voorgenomen bezuinigingen…

>

John Kinsman pleit voor sectorbrede benadering in plaats van focus op Aids

John Kinsman, medisch antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam, kan zich wel vinden in de analyse van Lau Schulpen. In Oeganda, waar Kinsman zijn promotie-onderzoek doet naar aidsbestrijding, heeft Nederland heeft niet direct een toegevoegde waarde op het gebied van aidsbestrijding, en bovendien zijn er andere gezondheidsproblemen die de aandacht vragen. Bezuinigingen op de gezondheidssector als geheel vindt hij echter ‘absurd’.

>

Kopstukken uit bedrijfsleven roepen kabinet op niet te bezuinigen op AIDS

Middels twee grote advertenties in de Volkskrant en het FD van vandaag roepen wetenschappers en kopstukken uit het bedrijfsleven het…

>

Hulporganisaties gaan protesteren

Op nu.nl wordt bericht over de actie die verschillende hulporganisaties gaan opzetten.

>

Farah Karimi: ‘Voordat je de oude schoenen weggooit, moet je eerst bedenken wat voor nieuwe schoenen je aantrekt’

Farah Karimi is verontwaardigd over de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld, onderwijs en gezondheidszorg. Dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden, onderstreept ze. ‘Maar dat moet je op een slimme en verstandige manier doen’, vindt de directeur van Oxfam Novib. En dat is nu juist wat de huidige regering niet doet.

>

Ook nieuw WRR-rapport stelt eigenbelang voorop

In het rapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) worden aanbevelingen gegeven hoe Nederland in een snel veranderende wereld een strategisch buitenlands beleid zou moeten voeren. Zowel minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal als staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Knapen waren gisteren bij de presentatie aanwezig. Zij gaven aan dat de regering selectieve keuzes zal gaan maken uit dit rapport. Maar hoe verhoudt dit rapport zich met het vorige, Minder pretentie, meer ambitie?

>

Sylvia Borren: ‘Zonder investeringen in onderwijs zegt Nederland tegen arme landen: houd je mensen maar dom en arm’

Het kabinet gaat flink snijden in de uitgaves op onderwijs. Sylvia Borren, co-voorzitter van de Global Call to Action against Poverty (GCAP), is niet blij met de aankomende bezuinigingen. Volgens haar is de Nederlandse boodschap aan ontwikkelingslanden nu: houdt je bevolking maar dom en arm.

>

Kamerbrief: Forse verschuiving Nederlands ontwikkelingsbeleid

Er gaat een forse verschuiving plaatsvinden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dat blijkt uit een concept van de Kamerbrief die in het bezit is van Vice Versa. Later vandaag zal staatssecretaris Ben Knapen de definitieve versie van de brief aan de Tweede Kamer sturen. Gezondheidszorg en onderwijs vallen af, het aantal landen wordt drastisch teruggebracht, en nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking komen de Nederlandse belangen zo centraal in het beleid te staan.

>

Vooral bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg

Grotere nadruk op water en landbouw, een centrale rol voor het bedrijfsleven en minder naar geld onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn volgens het NRC Handelsblad de belangrijkste punten uit de Kamerbrief van staatssecretaris Ben Knapen die hij morgen aan de Tweede Kamer stuurt.

>

Het WRR rapport in het kort

Het rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) gaat de leidraad vormen van het ontwikkelingsbeleid van het kabinet. Wat stond er nu ook alweer precies in dat rapport, dat begin van het jaar tot een goed inhoudelijk debat leidde? Om nog even het geheugen op te frissen, voordat we met z’n allen het debat ingaan, volgt hier een ‘mini-encyclopedie’ van het WRR rapport.

>

E-motive: Nederland leert van het Zuiden

Ontwikkelingssamenwerking gaat meestal uit van Noordelijke experts die mensen in het Zuiden ergens mee helpen. Gisteren op de E-motive dag in Den Haag werd dit omgekeerd. Het moet maar eens afgelopen zijn met de ‘zielige kindertjes van Afrika’: mensen uit het Zuiden doen ook iets nuttigs. En wij kunnen veel van hen leren.

>

Medical Credit Fund wint prestigieuze prijs tijdens G-20 top

Genegeerd door de ambtenaren van MFS-2, maar gefeliciteerd door president Obama himself: de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Medical Credit Funds heeft tijdens de G-20 top in Seoul een prestigieuze prijs gewonnen voor de meest innovatieve ontwikkelingsorganisatie.

>

IS: Mondiale publieke goederen moeten winstgevend worden

Inge Kaul gaf maandag voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een lezing over mondiale publieke goederen. Om tot een gezamenlijke…

>

Human Development Report 2010 gelanceerd

Het twintigste Human Development Report is gister gelanceerd door Ban Ki Moon. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van…

>

NGO’s: maak jullie voorstellen openbaar!

Veel nieuws deze week over het medefinancieringsstelsel. We weten welke organisaties door gaan en welke niet, hoeveel bedragen ze hebben gekregen, hoe hoog ze scoorden en hoe blij of teleurgesteld ze al dan niet waren. Vice Versa ging op zoek naar meer inhoudelijke analyses en sprak met drie wetenschappers: Peter van Lieshout (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid), Rob Visser (universiteit Utrecht) en Lau Schulpen (Centre for International Development Issues Nijmegen).

>

Veel persaandacht voor MFS-2

Ook al is ontwikkelingshulp niet altijd een ‘hot item’ in de Nederlandse pers, de uitkering van overheidssubsidies heeft veel aandacht getrokken. De meeste grote kranten en omroepen berichten over MFS-2, met Terre des Hommes, de grote afvaller, als belangrijkste aandachtstrekker.

>

Top-50 van goede doelen opgesteld

De Trouw heeft een Top-50 van goede doelen opgesteld op het gebied van gezondheidszorg. Leprazending in Apeldoorn en Dark and…

>