Roos van Os

  

Mensenrechtenschendingen in de nederzettingen: Supermarkten ontkennen hun verantwoordelijkheid

OPINIE – Supermarkten zeggen dat zij ten aanzien van handel in Israëlische nederzettingenproducten uit bezet Palestijns gebied duidelijkere regels nodig hebben van de Nederlandse overheid. Zij ontlopen hiermee echter hun eigen verantwoordelijkheid, en dragen daardoor bij aan ernstige mensenrechtenschendingen.

>