Peter Heintze - Hoofd onderzoek NCDO

  

OS blijft belangrijk, maar steun budget neemt af

Het belang dat de Nederlandse bevolking hecht aan ontwikkelingssamenwerking blijft in 2012 onverminderd groot. Ondanks deze aanhoudende steun vindt bijna de helft van de bevolking dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden verkleind. Dit blijkt uit de peiling Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012, voorheen de Barometer Internationale Samenwerking.

>