Mieke Olde Engberink

  

Diederik van Dijk (SGP): ‘Focusbrief geeft voldoende aanleiding tot kritische vragen’.

Vice Versa maakt een rondje langs politieke partijen voor een reactie op de focusbrief van Knapen. SGP’er Van Dijk is het op sommige punten eens met Knapen, maar volgens hem heeft de staatssecretaris nog wel het een en ander uit te leggen. ‘De brief spreekt zich tegen en Knapens benadering is soms te grof en eenvoudig.’

>

Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes’

‘De sector ontwikkelingssamenwerking heeft zichtbare resultaten nodig.’ Dat stelt Ben Knapen in de focusbrief die hij op 18 maart jl. presenteerde. Nederland zal zich gaan focussen op de vier speerpunten ‘veiligheid en rechtsorde’, ‘water’, ‘voedselzekerheid’ en ‘Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)’. Voorwaarde voor meer efficiency en effectiviteit op deze terreinen zijn verdere professionalisering van het personeelsbeleid en opbouw van kennis. Vice Versa zette de belangrijkste punten op een rij.

>

Ondanks duurzaamheid positie boeren niet verbeterd

Partnerschappen tussen grote bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en boeren in ontwikkelingslanden leiden niet tot een verbetering van de machtspositie van de boeren. De samenwerkingsverbanden dienen vooral het economisch belang van het bedrijfsleven. Met deze conclusie uit het eerste omvangrijke onderzoek naar het verduurzamen van ketens, promoveert Verena Bitzer vandaag aan de Universiteit Utrecht.

>

DPRN trekt de stekker eruit

Na acht jaar houdt het Development Policy Review Network (DPRN) ermee op. Afgelopen vrijdagmiddag was de laatste bijeenkomst van dit netwerk, genaamd Linking to learn & learn from linking. Op een interactieve wijze werd afscheid genomen van de organisatie. Volgens DPRN zijn de belangrijkste doelstellingen bereikt, hoewel hier tijdens de paneldiscussie nog wel over getwist werd.

>

Hoorzitting OS-beleid Tweede Kamer

Er komt een hoorzitting in de Tweede Kamer over het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Initiatiefnemer Kees van der Staaij (SGP) ziet de grootschalige wijzigingen in het OS-beleid als voldoende aanleiding om een hoorzitting aan te vragen.

>

Rapport Oxfam: Hulp steeds meer in het teken eigenbelang donorland

Internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam bracht gisteren het rapport ‘Whose Aid is it Anyway?’ naar buiten. In dit rapport stelt Oxfam dat ontwikkelingshulp op steeds grotere schaal geschaad wordt. Donoren gebruiken hulp in toenemende mate voor hun eigen politieke- en veiligheidsdoelstellingen, wat ontwikkelingshulp sterk beperkt.

>

NGO’s: Hoe om te gaan met ‘rechtse media’?

Iedereen kan zich nog wel het PowNed-filmpje ‘Vogelaar klapt dicht’ uit april 2008 herinneren. Dankzij het onhandige mediaoptreden van ex-minister Vogelaar verwierf presentator Rutger Castricum landelijke bekendheid. Tot op de dag van vandaag wordt PowNed gevreesd door menig persvoorlichter. Hoe gaan ontwikkelingsorganisaties eigenlijk met dit type media om? Vice Versa maakte een rondgang langs verschillende organisaties.

>