Mieke Olde Engberink

  

Prof op het Binnenhof: Arend Jan Boekestijn over het maatschappelijk middenveld

Twee weken geleden maakte Cordaid bekend haar organisatie af te slanken. Dit besluit kwam mede doordat de organisatie verwacht voortaan minder overheidsfinanciering te krijgen. Naar eigen zeggen waarschuwde oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn hier al vijf jaar geleden voor. Vice Versa sprak met hem over het maatschappelijk middenveld: ‘Ik heb vijf jaar geleden gezegd tegen alle directeuren van de ngo’s (niet-gouvernementele organisaties red.): “Jongens het speelveld gaat veranderen, het draagvlak voor grote overheidssubsidies neemt af.”’

>

Jan Donner deel 1: ‘Als dit het KIT kan overkomen, is niemand meer veilig’

‘We zijn niet bereid dit erg serieus te nemen’ , was de eerste reactie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) nadat ze op 12 oktober werden geïnformeerd dat het Tropenmuseum, het Tropentheater en de Information & Library Services (o.a. bibliotheek) vanaf 2013 geen overheidsfinanciering meer ontvangen. Na een samenwerking van 102 jaar en zonder enige waarschuwing vooraf, was ook Jan Donner, voorzitter van de Raad van Bestuur van het KIT, onaangenaam verrast. Het Instituut voelt zich bedreigd, maar ‘we won’t take it sitting down’, aldus Donner. Vice Versa zocht hem op in Amsterdam. Deel 1 van een tweeluik.

>

Ingrid de Caluwé (VVD): ‘Gedeeld belang, geen egoïstisch eigenbelang’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Ingrid de Caluwé (VVD) benadrukt het gedeeld belang in ontwikkelingssamenwerking (OS): ‘Niet alleen ontwikkelingslanden moeten beter worden van OS, we mogen best onze eigen bedrijven promoten.’

>

Algemene Politieke Beschouwingen: 0,7 % van het BNP voor OS blijft

Het kabinet houdt deze regeerperiode vast aan de internationaal afgesproken 0,7 procent van het BBP voor ontwikkelingssamenwerking. Een motie daarover van de ChristenUnie en GroenLinks werd gisteren door een meerderheid van de Kamer aangenomen, te weten de oppositiepartijen en regeringspartij het CDA. Maar er gebeurde meer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa maakte een kort overzicht van de belangrijkste momenten.

>

Annelies Zoomers: ‘Landenlijstjes zijn achterhaald’

Met het Tweede Kamerdebat over de landenkeuze in het vooruitzicht, interviewde Vice Versa Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies aan de Universiteit Utrecht. Terwijl bijna iedereen discussieert over welke landen wel of niet partnerland zouden moeten zijn, bekijkt Zoomers het breder: ‘De wens van donoren om zichtbaar en langdurig in eigen ontwikkelingslanden aanwezig te zijn, is achterhaald.’

>

Motie-Kuiper niet in uitvoering: korting MFS II blijft

In een brief aan de Eerste Kamer laat staatssecretaris Knapen vandaag weten dat hij de belangrijke motie voor MFS II, de motie-Kuiper, niet tot uitvoer zal brengen. ‘Ik ontkom niet aan bezuinigingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties’, schrijft Knapen in de Kamerbrief.

>

Knapen zegt LOGO South programma €1,96 miljoen toe

VNG International krijgt als gevolg van de motie-Thissen alsnog €1,96 miljoen toegezegd van staatssecretaris Ben Knapen voor het LOGO South programma. Dat staat in een Kamerbrief over LOGO South 2011 aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld voor het afbetalen van eerder aangegane juridische verplichtingen en om kapitaalvernietiging tegen te gaan.

>

Paul Hoebink: ‘Knapen graait partnerlanden uit de grabbelton’

Nog een kleine maand en dan wordt het langverwachte debat in de Tweede Kamer gevoerd over de Focusbrief, oftewel over de landenkeuze in het ontwikkelingsbeleid. Vice Versa reisde af naar Nijmegen voor een gesprek met Paul Hoebink, directeur van het CIDIN en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wat vindt deze wetenschapper van de landenkeuze van Knapen en hoe kan het beter?

>

Diederik van Dijk (SGP): ‘Hoorzitting laat zien dat we op de goede weg zitten’

Vice Versa vroeg initiatiefnemer SGP naar een reactie op de hoorzitting van afgelopen maandag. SGP lijsttrekker Diederik van Dijk laat weten tevreden te zijn. ‘NGO’s en het bedrijfsleven hebben bevestigd dat we op de goede weg zitten. Het gesprek heeft ook geleid tot voldoende munitie om goed gevoede debatten te voeren’, aldus het Tweede Kamerlid.

>

Deel 2 hoorzitting: ‘In de jaren ’90 waren we met meer overheidssteun minder afhankelijk dan nu’

In de hoorzitting over het ontwikkelingsbeleid zaten vijf personen uit de NGO-wereld aan de ronde tafel om vragen van de Kamerleden te beantwoorden. De NGO’s probeerden het belang van het maatschappelijk middenveld te benadrukken, net als een regionale aanpak in plaats van het huidige landenspecifieke lijstje.

>

Programma hoorzitting OS-beleid bekend

De namen van de experts die aanstaande maandag tijdens de hoorzitting zullen worden gehoord zijn bekend. In de Thorbeckezaal op het Binnenhof zal de commissie van Buitenlandse Zaken de projectgroep van het WRR rapport, ontwikkelingsorganisaties, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en wetenschappers spreken.

>

Stemming moties Eerste Kamerdebat gunstig voor MFS

Dinsdag 12 april is er gestemd over de moties die tijdens het Eerste Kamerdebat over de ‘effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking’ werden ingediend. Zes van de acht moties werden aanvaard, één werd er verworpen en één ingetrokken. Opvallend is de motie van Kuiper (CU): de Eerste Kamer stemt voor het ongedaan maken van de vijftig miljoen euro extra jaarlijkse korting op MFS.

>

‘Rechts reactionaire kabinet is het beste wat de OS-sector is overkomen.’

Afgelopen vrijdagmiddag vond het UZ-event plaats, een ontmoeting tussen mensen en organisaties die iets voor elkaar willen betekenen en een betere wereld willen creëren. Sociaal onderneemster Petra Kroon zorgde voor de kick-off met de boude stelling: ‘Het rechts reactionaire Kabinet is het beste wat de OS-sector is overkomen.’

>

Analyse: Knapen staat nog een moeilijke tijd te wachten

Maar liefst acht moties werden er afgelopen dinsdag ingediend tijdens het Eerste Kamerdebat over ontwikkelingssamenwerking. Deze waren bijna allemaal breed gesteund en hebben dus nogal wat zeggingskracht. Wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren totdat het beleid definitief is? En welke lessen kan de Tweede Kamer trekken uit het Eerste Kamerdebat? Vice Versa blikt hierop vooruit.

>

Senator Eric Smaling (SP): ‘Het wordt morgen geen debat voor de gezelligheid’

Dinsdag 5 april zal de Eerste Kamer debatteren over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Het beleid van staatssecretaris Ben Knapen komt hier ter discussie te staan, dus er staat heel wat op het spel. Eerste Kamerlid voor de SP, Prof. Dr. Eric Smaling, vertelt Vice Versa wat de ontwikkelingssector in de politieke arena te wachten staat. ‘Het is afwachten hoeveel wisselgeld Knapen dinsdag meeneemt, het is natuurlijk niet een debat voor de gezelligheid.’

>

Niko Koffeman (PvdD): ‘Focusbrief draait om plat bezuinigen’

Voor een reactie op de focusbrief vroeg Vice Versa ditmaal de Partij voor de Dieren. Aan het woord is Eerste Kamerlid Niko Koffeman. Volgens hem gaat Nederland met het nieuwe beleid de foute kant op. ‘In de focusbrief wordt er niet gekeken naar waar ontwikkelingshulp het hardst nodig is, maar vooral naar waar Nederland het kan verminderen.’

>

Wassila Hachchi (D66): ‘Landenkeuze klinkt aardig willekeurig’

Vice Versa vroeg D66 Kamerlid Wassila Hachchi om een reactie op de focusbrief van Ben Knapen en stuitte op kritische geluiden. Hachchi heeft zo haar vraagtekens bij de brief. ‘Het rijtje landen dat we steunen vanwege de Millenniumdoelen lijkt me aardig willekeurig, waar is de aansluitende visie?’

>

Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Focusbrief ademt koopmansgeest’

Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) noemt het nieuwe beleid van Knapen een breuk met het verleden. Ze vindt de keuze van Knapen om de eigen economische belangen zo’n grote rol te laten spelen onbegrijpelijk. ‘Het gaat toch om de belangen van de ontwikkelingslanden?’

>

PVV geeft geen reactie op focusbrief

De Partij van de Vrijheid heeft laten weten geen reactie te zullen geven op de focusbrief van Ben Knapen, vanwege eerdere negatieve en kritische berichtgeving over de PVV op deze site.

>

Kathleen Ferrier (CDA): ‘Afstemmen met andere donorlanden cruciaal.’

Op zoek naar reacties op de focusbrief van Knapen gaat Vice Versa alle politieke partijen langs. Dit keer CDA Kamerlid Kathleen Ferrier. Zij is het eens met de focus die Knapen legt op bepaalde thema’s, maar vindt sommige landenkeuzes onbegrijpelijk. ‘Colombia is economisch gezien in opkomst, waarom daar juist nu weg?’

>

Klaas Dijkhoff (VVD) over de focusbrief: ‘Hier is duidelijk over nagedacht’

VVD Kamerlid Klaas Dijkhoff is over het algemeen positief over de focusbrief van Knapen, die vorige week naar buiten kwam. ‘Ontwikkelingssamenwerking heeft een duidelijke focus nodig, en moet gericht zijn op waar Nederland sterk in is.’ Vice Versa vroeg Dijkhoff naar zijn reactie.

>