Mariska Meurs

  

Het Vinkje en het varken: wint de economie het van de gezondheid?

COLUMN – In haar reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Naar een voedselbeleid’ geeft het kabinet aan dat het van plan is om het Nederlandse landbouwbeleid daadwerkelijk om te vormen naar een voedselbeleid. Ze wil daarbij een mondiaal perspectief hanteren en ‘volksgezondheid, duurzaamheid en robuustheid’ in samenhang bezien. Dat juicht Wemos van harte toe. Om het kabinet hierbij nog een extra duwtje in de rug te geven, belichten we hieronder een paar onderwerpen waar volgens ons nog meer winst valt te behalen.

>