Marianela Jarroud

  

Latijns-Amerikaans armoedebeleid kijkt te veel naar gemiddelden

IPS — Het armoedebeleid van de Latijns-Amerikaanse landen kijkt te veel naar de nationale gemiddelden. Daardoor gaat het voorbij aan de zware achterstelling in bepaalde zones, vooral op het platteland. Dat blijkt uit het Latijns-Amerikaans Rapport over Armoede en Ongelijkheid 2011.

>