Marc Broere

  

Vice Versa #5: Maak plaats voor young professionals

In de meest recente Vice Versa concludeert hoofdredacteur Marc Broere in zijn beschouwing dat de positie van starters in de ontwikkelingssector slecht is. Dat heeft niet per se met de economie te maken. In de watersector bijvoorbeeld wordt bewust wél in starters en jonge professionals geïnvesteerd om zo de internationale toppositie van Nederland te handhaven. Ontwikkelingsorganisaties zouden hieraan een voorbeeld moeten nemen, betoogt Broere.

>

De valse start van Lilianne Ploumen

Gisteren hield de nieuwe minister Lilianne Ploumen haar eerste speech op de Afrikadag in Amsterdam. Ploumen vertelde dat ze de eerste minister was die echt werk van coherentie gaat maken en dat dit kabinet een nieuwe weg durft in te slaan. Volgens Marc Broere was het vooral ietwat misplaatste retoriek en doet Ploumen hiermee onrecht aan het werk van een aantal voorgangers.

>

In memoriam: Lei Brouns (1946-2012)

Vandaag blikt hoofdredacteur Marc Broere terug op Lei Brouns, de markante regiodirecteur Zuid-Azië van Terre des Hommes, die afgelopen dinsdag overleed. Een man voor wie ontwikkelingssamenwerking iets was dat je niet van negen tot vijf kon doen maar totale toewijding vereiste. Een lieve zachtaardige Limburger, maar bovenal een beer van een armoedebestrijder.

>

Commentaar: vragen bij het regeerakkoord

Nog eens een miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Wie dacht dat bij het afscheid van de PVV de bedreiging verdwenen was, komt bedrogen uit. Welke vragen roept het regeerakkoord op?

>

‘Je droomt niet als jonge jongen om ooit klokkenluider te worden’

Frank van der Linde, oud-bestuurder van brancheorganisatie Partos en oud-directeur van Fairfood International, ontpopt zich tot een kritische stem in het debat over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. In een opiniestuk voor Vice Versa bepleitte hij onlangs het stopzetten van de overheidssubsidie aan ontwikkelingsorganisaties. En vorige week schreef hij in Trouw dat er voortaan alleen nog maar directe financiering van Zuidelijke ngo’s zou moeten plaatsvinden en organisaties als Cordaid en OxfamNovib zich alleen nog maar op het beïnvloeden van incoherentie van de Nederlandse politiek zouden moeten richten. Wat drijft Frank van der Linde en wat wil hij bereiken?

>

UPDATE – Vrijdagmiddagborrel: Smart Aid

Door een technische fout verscheen gisteren maar de helft van de vrijdagmiddagborrel van Marc Broere. Lees hier de hele versie. – Vanaf komende maandag barst het los op de Vice Versa-website met Smart Aid. Dat is een nieuw journalistiek project van Vice Versa in samenwerking met Cordaid. Marc Broere blikt vooruit.

>

Vrijdagmiddagborrel: het nieuwe Afrika?

Afgelopen week presenteerden het Afrika Studiecentrum en de Netherlands-African Business Council het eenmalige tijdschrift ‘het nieuwe Afrika.’ Marc Broere las het met stijgende verbazing. Na het stereotype beeld van Afrika als verloren continent met honger en ellende, wordt hier een beeld gepresenteerd van Afrika als continent met louter successen en worden alle problemen onder de tafel geschoven. De beeldvorming over Afrika switcht van het ene uiterste naar het andere. Maar welk stereotype beeld is erger? En wat is dat toch met Afrika dat we er niet in slagen om een normaal beeld van het continent neer te zetten?

>

Vrijdagmiddagborrel: Oude wijn in nieuwe zakken

Het nadeel – of misschien wel het voordeel – van dat je al meer dan twintig jaar over ontwikkelingssamenwerking schrijft, is dat je ziet dat alles in cyclussen verloopt. Om de zoveel jaar wordt ander beleid gemaakt dat dan vervolgens als vernieuwend wordt gepresenteerd, terwijl het meestal een herhaling is van beleid dat er al is geweest. Dit betoogde Marc Broere gisteren in een gesproken column bij het jubileum van Yente. Het is Oude Wijn in Nieuwe Zakken. Maar…..de wijn wordt wel steeds beter.

>

Vrijdagmiddagborrel: De kloof tussen innovatie en leiderschap

Deze week waren er veel reacties op het opiniestuk van Frank van der Linde waarin hij ervoor pleitte alle subsidies aan ontwikkelingsorganisaties stop te zetten. Marc Broere blikt terug en verbaast zich over de kloof in de sector tussen veel innovatie enerzijds en gebrek aan goed leiderschap anderzijds.

>

Vrijdagmiddagborrel: Echt mondiaal burgerschap

Vorige week organiseerde de NCDO een middag over mondiaal burgerschap. Marc Broere ging erheen en vond het een inspirerende bijeenkomst. Maar één ding bleef klagen. Wat stelt mondiaal burgerschap in Nederland daadwerkelijk voor als bijna niemand verontwaardigd lijkt over wat bijvoorbeeld in Syrië gebeurt.

>

Vrijdagmiddagborrel: Nostalgie

Marc Broere keerde deze zomer terug naar Nairobi om met mensen te spreken die hij 21 jaar geleden tijden zijn allereerste journalistieke reis naar Afrika had gesproken. Hij kan zo’n nostalgische reis iedereen aanraden, en al helemaal als blijkt dat het mensen heel goed vergaan is en ontwikkelingssamenwerking daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.

>

Vrijdagmiddagborrel: Ontwikkelingssamenwerking in de verkiezingscampagne

De verkiezingscampagne is op volle toeren. Speelt ontwikkelingssamenwerking een rol of helemaal niet? Marc Broere hoopt op twee dingen: dat Roemer zijn belofte om met Wilders in debat te gaan over ontwikkelingssamenwerking nakomt en dat Samsom op dit terrein ook een keer kleur bekent in een groot televisiedebat.

>

Vrijdagmiddagborrel: Jubilerende pioniers

Welke grote ontwikkelingsorganisatie slaagt er in om 6000 mensen op de been te brengen voor een open dag? Waarschijnlijk geen enkele. De stichting Child Support Indonesia uit Ede lukt dat ieder jaar wel. En morgen opnieuw. Marc Broere over het succes van dit jubilerende particulier initiatief. Professionals uit de sector zouden er goed aan doen om morgen even een kijkje te nemen.

>

Vrijdagmiddagborrel: Eveline Herfkens verdient eerherstel

Tussen Nederland en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens lijkt het nooit meer goed te komen. Hoofdredacteur Marc Broere vindt dat er eerherstel moet komen voor Herfkens. Ook de ontwikkelingssector mag het best eens voor haar opnemen.

>

Sara Kinsbergen en de mythes van het particulier initiatief

Het particuliere initiatief (PI) wordt enerzijds geroemd omdat het de burger weet te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Anderzijds is het imago van ‘het PI’ zeker binnen de professionele ontwikkelingssector niet onverminder positief. Sara Kinsbergen doet sinds mei 2008 bij het Nijmeegse CIDIN promotieonderzoek naar particuliere initiatieven. Voor Vice Versa ontrafelde ze in het laatste Vice Versa nummer de meest hardnekkige PI-mythes.

>

Beschouwing: Topsector

Voor de coverstory van Vice Versa #3 vroegen we verschillende OS’ers of de ontwikkelingssector met een goed gevoel op vakantie kan. Hun reacties heeft u in dat nummer kunnen lezen. Marc Broere voegt in zijn beschouwing de zijne toe. Hij vindt dat de sector best een zorgeloze vakantie verdiend heeft. Niet zozeer omdat de bezuinigingen voorlopig zijn afgewend, maar omdat de bewogen eerste helft van 2012 ons een aantal positieve dingen heeft gebracht.

>

Vrijdagmiddagborrel: De comeback van het opgeheven vingertje?

Nederland heeft net als een paar andere landen een deel van de ontwikkelingshulp aan Rwanda opgeschort. Rwanda eist respect van de donorgemeenschap. Bij hoofdredacteur Marc Broere roept de Nederlandse beslissing ambivalente gevoelens op.

>

Vragen voor Kathleen Ferrier en Bram van Ojik

Vrijdagmiddag interviewt Vice Versa scheidend Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA) en aankomend Kamerlid (en OS topambtenaar) Bram van Ojik (GroenLinks) Zie hier de vragen die wij hebben bedacht. Heeft u ook vragen? Stuur ze svp voor vrijdagmiddag 12 uur zodat wij ze nog voor kunnen leggen aan Kathleen Ferrier en Bram van Ojik.

>

Vrijdagmiddagborrel: Fotograferen in opdracht van een ngo

Vorige week schreef Vice Versa over de relatie tussen ngo’s en journalisten. De relatie tussen ngo’s en fotografen blijkt nog veel inniger te zijn. Over de wenselijkheid hiervan vond afgelopen dinsdag een interessant debat plaats. Marc Broere was erbij en reflecteert verder op het onderwerp. ‘Fotografen spelen een enorm belangrijke rol in de beeldvorming van niet-westerse landen en ook in het beeld dat ontwikkelingsorganisaties willen uitstralen. Veel te lang is dit door fotografen niet erkend en vond er te weinig reflectie over dit onderwerp plaats.’

>

Staatsgreep Mali: ‘Ineens zijn we crisismanagers geworden’

Afgelopen woensdag vond er in Mali een staatsgreep plaats. Vice Versa sprak met Piet van Ommeren, tot vorige week interim-directeur van het regiokantoor van ICCO over wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen zijn voor ontwikkelingswerk aan het West-Afrikaanse land. ‘Alle aandacht is direct gericht op de veiligheid van de staf.’

>

Journalisten en ngo’s: een moeizame romance

Ontwikkelingssamenwerking is op het moment een hot issue geworden in de media. In Vice Versa nummer 1 van dit jaar schreef Marc Broere, hoofdredacteur van Vice Versa, een beschouwing over de relatie tussen journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Deze is met taboes omgeven, maar toch kunnen ze veel profijt van elkaar hebben, betoogt Broere. Dan moeten de onderlinge verwachtingen en rollen wel glashelder zijn.

>