Kristin Palitza

  

Millenniumtop Kaapstad: Afrika heeft private sector nodig voor millenniumdoelen

IPS — Afrikaanse landen hebben meer hulp nodig van de private sector om de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties voor 2015 te halen. Tot die doelen behoren onder meer armoedevermindering, beter onderwijs en betere gezondheidszorg.

>