Jeroen Aerts

  

Geen liefdadigheid

Ontwikkelingssamenwerking is volgens de Duitse filosoof Thomas Pogge een plicht voor links én rechts. Want de westerse wereld is verantwoordelijk voor de slechte situatie in arme landen, schrijft Suzanne van den Eynden.

>

Lilianne Ploumen: minister van gebonden hulp?

Op het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag vroeg minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vooral om geduld. Het kon niet verhullen dat de minister en het kabinet nog geen enkele visie lijken te hebben op de toekomst van internationale samenwerking. Ploumen wil graag de minister van coherentie zijn, vooralsnog gaat ze de kerstvakantie in als de minister van ‘gebonden hulp’, betoogt hoofdredacteur Marc Broere in zijn vrijdagmiddagborrel.

>

Boekrecensie: Pepijn geeft zich gewonnen

Pepijn Vloemans (1984) reisde als rugzakker twee maanden door de Hoorn van Afrika en schreef daar een boek over met de ironische titel Wat hebben we weer genoten.

>

De private sector is geen quick fix

‘Onderzoek naar het huidige bedrijfsleveninstrumentarium, een belangrijk kanaal voor private sector financiering uit ontwikkelingsgelden, wijst uit dat een duurzame ontwikkelingsimpact niet vanzelfsprekend is’, schrijven Barbara van Paassen (ActionAid) Anouk Franck (Both ENDS) en Roos van Os (SOMO). Zij pleiten voor een gebalanceerde en geïntegreerde inzet voor ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse regering, want dat ‘leidt uiteindelijk tot betere resultaten’.

>

Lessen van een verloren partner

De veranderingen in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid vanaf het midden van de jaren negentig hebben grote gevolgen gehad voor hoe donororganisaties uit Nederland samenwerkten met hun partners. Dit blijkt uit gesprekken met Braziliaanse maatschappelijke organisaties die lang met organisaties uit Nederland samenwerkten. Zij hebben de gevolgen van het beleid zelf ondervonden en waarschuwen voor de risico’s van de korte termijn strategie die vaak nog heersend is.

>

Gebruik je sterke merk ook hier

Als ontwikkelingsorganisaties een sterk merk willen zijn, dan moeten ze samenwerken met andere spelers hier in Nederland op een thema waar hun expertise ligt. Hiermee zouden organisaties aan geloofwaardigheid en achterban winnen, betoogt Janneke Juffermans.

>

Hoezo armoede?: ‘Hoezo zielige Afrikaanse kinderen?’

Stef Biemans is gisteren in zijn kinderprogramma Stefpacking op zoek gegaan naar zielige, Afrikaanse, Ghanese kinderen. Hiermee onderzoekt hij het beeld dat een flink aantal ontwikkelingsorganisaties hebben neergezet over Afrika de afgelopen tientallen jaren. Uiteindelijk vindt hij de zielige kinderen niet en toont hij de kracht aan van het Afrikaanse land. Maar hierin slaat hij door en roept hij een nieuw stereotype beeld in het leven.

>

Knapen: ‘Geen eenduidige mening’

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft een Kamerbrief met zijn bevindingen van de gesprekken en discussies over de rol van het maatschappelijk middenveld in internationale samenwerking en de relatie met de Nederlandse overheid gepubliceerd. De brief volgt op een toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 en onder meer een online discussie op de Vice Versa-website vanaf december 2011 tot en met maart 2012.

>

NRC: ‘VVD, CDA en PVV wilden totaal 2 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking tot 2016’

De onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. De NRC meldt dat de VVD, PVV en het CDA afspraken hadden gemaakt over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De krant schrijft hierover op haar website: ‘Volgend jaar zou daarop een half miljard worden bezuinigd, en in 2014 en 2015 nog eens 750 miljoen.’

>

Nieuwe Vice Versa: Evaluatie MFS-2: ‘Gemiste kansen’

De gezamenlijke evaluatie van het Medefinancieringsstelsel (MFS-2) is nu al omstreden, terwijl de eerste meting nog moet beginnen. Met name bij de projectevaluatie worden vraagtekens gezet.

>

Recordbedrag naar goede doelen

Het Goed Geld Gala 2012 van de Postcode Loterij heeft gisterenavond voor 284 miljoen euro aan goede doelen gegeven. Dat is 12 miljoen euro meer dan vorig jaar. Onder aanwezigheid van menig directeuren en voorzitters van ontvangende organisaties is het geld verdeeld in het Rijksmuseum.

>

Knapen: ‘geen fraude of megastallen met ontwikkelingsgeld’

Er is geen sprake geweest van fraude met ontwikkelingsgeld, noch zijn er megastallen gebouwd met ontwikkelingssubsidie. Dat zegt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief naar aanleiding van een uitzending van televisieprogramma Radar. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier heeft het onderzoek gedaan voor de bewuste uitzending en spreekt de beweringen in de Kamerbrief tegen.

>

Steve Jobs als inspirator voor de sector

SNV kent een ander speelveld dan de betrokken medefinancieringsorganisaties bij de N van NGO discussie. Toch heeft directeur Allert van den Ham wel degelijk een mening. ‘Buitenstaanders kunnen kijken of je het goed doet en hebben overzicht.’

>

Het nieuwe SNV: internationaler en flexibeler

Allert van den Ham zwaait tegenwoordig de scepter bij SNV na een periode als interim-directeur bij diezelfde organisatie. Hij voerde een reorganisatie door en stippelde een nieuwe strategie uit richting een toekomst waarin zijn organisatie onafhankelijk moet zijn van overheidssubsidie. Vandaag het eerste deel van een uitgebreid gesprek met Van den Ham over het nieuwe SNV. ‘Als de buitenwereld tegen ons zegt dat we niet goed genoeg zijn of dat we niet meer nodig zijn, dan houdt het op voor ons.’

>

Radar zorgt voor opschudding: ‘Ontwikkelingsgeld komt verkeerd terecht’

De uitzending van Radar gisteravond loog er niet om. ‘Ontwikkelingsgeld komt verkeerd terecht’, berichtte het programma, en hoe: er zou in de afgelopen jaren 70 miljoen euro aan ontwikkelingshulp in de zakken van goedlopende Nederlandse of buitenlandse bedrijven verdwenen zijn. Uit onderzoek van Wakker Dier bleek dat de overheid via subsidieregelingen investeert in dubieuze landbouwprojecten in het buitenland: zo worden er in Bosnië megastallen gefinancierd, een vorm van dierhouderij die in Nederland wordt ontmoedigd. Vice Versa vat voor u de uitzending en de reacties samen, en vraagt zich af: wat is er waar?

>

‘Women: Powerful agents for Peace and Security’

Het tweede Nationaal Actieplan (NAP) VN Resolutie 1325 is een feit. De resolutie gaat over vrouwen, vrede en veiligheid. De opvolger van het eerste NAP 1325 is maandag gelanceerd door bijna 40 Nederlandse ondertekenaars uit de overheid, kenniscentra en civil society. De nieuwe intentieverklaring bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015 en is in tegenstelling tot het vorige meer gefocust, flexibeler en ziet vrouwen minder als slachtoffers.

>

Boekrecensie: Kinderen van Afrika

Schrijver en documentairemaker Ton van der Lee heeft twaalf jaar lang in Afrika gewoond. Hij besluit dat het tijd is om iets terug te doen voor het continent door zijn eigen ontwikkelingsproject op te zetten in het Malinese vissersdorp Sanouna waar hij aantal jaar heeft gewoond. In zijn boek ‘Kinderen van Afrika’ schrijft hij toegankelijk over het hele proces en geeft hij tips voor iedereen die zelf een project begint.

>

Sfeerverslag WGO: een misleidend stil publiek

Gisteravond tijdens het wetgevingsoverleg gebeurde er van alles en nog wat achter de schermen. Subtiele blikken werden gewisseld tussen woordvoerders en het publiek, bodes liepen met briefjes heen en weer en mobieltjes speelden een centrale rol. Jeroen Aerts observeerde het en schreef een sfeerverslag.

>

Kamerbrief regionale benadering: ‘Multilateraal waar mogelijk, bilateraal waar nodig’

De meest recente Kamerbrief behandelt vier regio’s in de wereld waar sprake is van grensoverschrijdende uitdagingen: het Grote Merengebied, de Hoorn van Afrika, Afghanistan-Pakistan en Midden-Amerika. Vervolgens aan de hand van een pragmatische visie legt de brief de inzet van Nederland in deze regio’s uit. Opvallend is de focus op multilaterale en bilaterale hulp. Volgens het document komt dit door de omvang van de problematiek, de beperkte financiële middelen en de beschikbare capaciteit van de regering.

>

Kamerbrief: overkoepelend genderbeleid en ambassadeur

Bewindsmannen Uri Rosenthal en Ben Knapen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) hebben begin deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze het internationaal genderbeleid vormgeven. In de Kamerbrief geven ze aan dat ze gendergelijkheid en vrouwenemancipatie bevorderen langs twee sporen: eigenstandig genderbeleid en integratie van het genderaspecten in het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid van BuZa. De brief geeft de indruk dat er een genderambassadeur komt. Elisabeth van der Steenhoven van genderplatform WO=MEN: ‘Kort en wel: de genderbrief is uitstekend.’

>

Sjoera Dikkers: ‘Wientjes zei tegen mij: ons is 1 miljard beloofd’

‘Het duurt even voordat we koffie hebben’, vertelt Sjoera Dikkers (PvdA-Kamerlid) eenmaal aangekomen op haar werkkamer. ‘Ze interviewen een PVV-Kamerlid voor ons koffiezetapparaat.’ De PvdA staat in de peilingen op een lager aantal zetels dan ze bezet in de Tweede Kamer. Aan Sjoera Dikkers als oud-directeur van verschillende ngo’s om na Bert Koenders het PvdA-geluid over ontwikkelingssamenwerking te laten horen in tijden van grote bezuiniging. ‘Het feit dat Wientjes dit de beste staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking vindt, zegt genoeg.’

>