Hilaire Avril

  

Private schulden in ontwikkelingslanden rijzen de pan uit

IPS — Twaalf jaar geleden werd de staatsschuld van enkele zeer arme landen kwijtgescholden na een succesvolle campagne. Vandaag rijzen de private schulden in ontwikkelingslanden de pan uit.

>