Henk Molenaar

  

Kennis voor mondiale ontwikkeling

Globalisering vergroot de wederzijdse afhankelijkheid van landen en regio’s. Binnenland en buitenland raken verknoopt en doordringen elkaar. De ontwikkelingsagenda raakt verweven met mondiale problemen die even belangrijk zijn voor Nederland of Europa als voor ontwikkelingslanden. Hierdoor verliest ontwikkelingssamenwerking bestaansrecht als apart beleidsveld met eigen instituties, betoogt Henk Molenaar, adjunct-directeur van WOTRO, Science for Global Development. De kennisagenda zal zich gaan richten op de grote mondiale vraagstukken.

>