Gijs Verbraak

  

OESO-plan tegen belastingontwijking laat ontwikkelingslanden in de kou staan

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft afgelopen maandag haar actieplan om mondiale belastingontwijking aan te pakken gepresenteerd, genaamd Base Erosion and Profit Shifting ofwel BEPS. Het is het eindresultaat van een toezegging gedaan door de G8 tijdens haar vergadering in 2013 in Ierland. Een plan dat door de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, erg positief is ontvangen en door de OESO als een krachtige oplossing wordt gepresenteerd. Maar is er wel genoeg reden tot juichen? Gijs Verbraak, Senior Policy Advisor Tax van ActionAid Nederland, plaatst een aantal kanttekeningen.

>