Frank van der Linde

  

‘Meeste ontwikkelingsorganisaties worden maatschappelijke organisaties’

Frank van der Linde heeft de afgelopen tijd veel kritiek geleverd en over zich heen gekregen. Te veel schoppen, te weinig constructief volgens velen. Deze keer geeft hij zijn visie op de relatie van ontwikkelingsorganisaties met de burger en de verschillende rollen van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hij pretendeert niet dat dit een volledige uitgekristalliseerde visie is, maar hoopt dat het een bijdrage levert aan een ‘levendig debat met meer mensen dan het gebruikelijke groepje’.

>

Open brief aan ledenvergadering Partos

In een open brief aan de directeuren van de lidorganisaties van Partos, roept Frank van der Linde de OS-sector op om over te gaan tot grondige zelfreflectie en heroriëntatie. ‘Weer schreeuwen dat de bezuinigingen belachelijk zijn, heeft niet alleen geen nut, maar maakt het probleem alleen maar erger.’

>

Een laatste kans voor Partos

Met het nieuwe kabinet in aantocht, heeft de sector een laatste kans om met elkaar de fundamentele discussie te voeren, stelt Frank van der Linde, strategisch adviseur en voormalig bestuurslid van branchevereniging Partos. Zodra de nieuwe minister of staatssecretaris voor internationale samenwerking aantreedt, zal hij of zij snel moeten beslissen over MFS3 en dan ligt het beleid op hoofdlijnen vast tot 2019 of 2020. Daarom dient Partos met haar leden een solide visie op Mondiaal Burgerschap en Internationale Samenwerking op te stellen, én de rol van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties daarbinnen, en wel voor het einde van het jaar.

>

BUZA: draai NU de geldkraan dicht!

‘Oud-minister Bert Koenders wilde de Nederlandse ontwikkelingssector grondig hervormen. Dat is mislukt. De enige mogelijkheid om beweging in de Nederlandse OS-sector te krijgen is het dichtdraaien van de geldkraan door donoren, met name door BuZa. En wel per direct, zodat we eindelijk met OS 2.0 kunnen beginnen.’ Aldus Frank van der Linde, voormalig bestuurslid van brancheorganisatie Partos vandaag in een opiniebijdrage.

>

Géén MFS-3, wél SBOS- plus

De hints van staatsecretaris Knapen over dat het werkveld van Nederlandse NGO’s vooral in ons eigen land moet komen te liggen, klinken Frank van der Linde, oud directeur van Fairfood, als muziek in de oren. Maar hij vraagt zich af of de staatssecretaris de consequenties overziet van deze gedachte. ‘Gezien de ervaringen met dit kabinet, kan ik me niet voorstellen dat Oxfam campagne mag gaan voeren tegen het Nederlandse belastingklimaat. En ook het Nederlandse bedrijfsleven aanpakken, zal niet de sympathie hebben van dit kabinet.’

>

Samen sterker met een internationale Partos

De internationale conferentie in Busan was een succes. Maar tegelijkertijd werden er nieuwe dingen duidelijk over de internationale hulparchitectuur, stelt Frank van der Linde. Vooral de rol van het maatschappelijk middenveld is veel minder belangrijk geworden dan in het verleden. Zowel noordelijke als zuidelijke ngo’s verliezen in snel tempo hun relevantie en hun rol wordt door andere spelers overgenomen. Tijd voor een krachtige herbezinning en een nieuwe rol waarin geld geen rol meer speelt.

>

Britt Dekker en Fairtrade

Frank van der Linde kruiste vanmiddag op Radio 1 de degens met Peter D’angremond, directeur van Max Havelaar. Keurmerken als Max Havelaar moeten eerlijk en compleet vertellen hoe het zit, vindt hij. En dat doet Max Havelaar niet. ‘Na de ineenstorting van de mondiale economie in 2008, is de consument wars geworden van boodschappen die te veel beloven.’

>

‘Nederland is een ontwikkelingsland’

Dat de VN en andere internationale organisaties en westerse overheden de wereld hebben ingedeeld in ontwikkelings- en ontwikkelde landen is een schande, stelt Frank van der Linde in zijn nieuwe bijdrage. ‘Lang hebben ngo’s zich daar nauwelijks tegen verzet. Maar nu de onderontwikkeldheid van Nederland pijnlijk naar boven komt, moeten Nederlandse ngo’s zich ook krachtig gaan verzetten tegen deze terminologie.’

>

Maatschappelijke winstmaximalisatie bij NGO’s is een must!

Directies van ontwikkelingsorganisaties moeten veel strenger optreden tegen personeel dat niet optimaal functioneert. Juist bij een NGO is een dagje ‘lummelen op het werk’ onacceptabel. Dat schrijft Frank van der Linde in zijn eerste bijdrage op deze site. Vanaf vandaag laat de voormalige directeur van Fairfood als nieuwe columnist zijn licht schijnen over de ‘softheid van de sector.’

>