Forra de Jong

  

Andere geluiden in discussie ontwikkelingshulp

Migranten willen een bijdrage leveren aan het debat over ontwikkelingssamenwerking maar kennen vaak de juiste kanalen niet. In de media zijn vernieuwende geluiden welkom maar het aanbod aan goede opiniestukken ontbreekt. Met mediatrainingen voor migranten en journalisten uit ontwikkelingslanden, kan deze kloof worden gedicht. Dit was de conclusie op een door Mira Media (kenniscentrum voor media in de multiculturele samenleving) georganiseerde discussiemiddag die afgelopen dinsdag in Utrecht plaatsvond.

>