Esther van Ameijde

  

‘Ik heb er geen vertrouwen in dat Kathleen Ferrier haar rug recht houdt’

De Catshuis onderhandelingen zijn nog in volle gang. Het enige bedrag waarover is gelekt gaat over ontwikkelingshulp. De discussie in de media lijkt stil te vallen. Maar in de gangen van de Tweede Kamer leiden de onzekerheden tot ideeën en maken gedreven politici zich hard voor de zaak ontwikkelingssamenwerking (OS).

>

Ambassade paspoort: Palestijnse gebieden

Op woendag 18 april vindt er door de commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer een debat plaats over de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP’s) voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doen we per land verslag van de Nederlandse plannen. Vandaag de beurt aan de Palestijnse gebieden. Nederland maakt zich sterk voor een vredesakkoord tussen Israël en de Palestine Liberation Organisation (PLO). Het hoofddoel is het vormen van twee staten, Israël en Palestina, die naast elkaar leven in vrede en veiligheid. Daarbinnen gaat Nederland zich focussen op de speerpunten rechtsorde, voedselzekerheid en water.

>

Reacties bezuinigingen: ‘schaamteloos en onverstandig’

Vrijdagochtend meldden de Volkskrant en de Telegraaf op basis van bronnen rond de onderhandelingen in het Catshuis dat er een akkoord zou zijn om 1 miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa peilt alvast de reacties van enkele betrokkenen. Tom van der Lee en Alexander Kohnnstamm zijn beide betrokken bij de campagne tegen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking: ‘#jekrijgtwatjegeeft’.

>

‘Humanitaire hulp plakt alleen pleisters’

De in december gepubliceerde nota-analyse ‘Hulp aan mensen in nood’ van staatsecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken was voor de Tweede Kamer een aanleiding voor een debat, want ‘de nota bevatte geen duidelijke analyse, geen duidelijk strategisch plan en ontbrak aan ambitie’, aldus PvdA, Groen Links, D66, Christen Unie, CDA, VVD, SP en de PVV. Hoe onduidelijk de nota ook was, des te helderder waren de antwoorden van Knapen tijdens het debat, volgens de Kamerleden.

>

Nederland en het grondstoffenbeleid: ‘Niet Shell, maar de regering moet het buitenlandbeleid maken’

Nederland zegt met haar grondstoffenzekerheidsbeleid behalve eigenbelang, ook Afrikaans belang voor duurzame groei te willen behartigen. Maar uit onderzoek van de Evert Vermeer Stichting blijkt dat er nog een lange weg te gaan is om het Nederlands en Europees grondstoffenbeleid coherent te maken. Dat onderschrijft ook Jeroen de Lange, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de PvdA. Hij vindt dat staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen ‘als een bok op de haverkist’ een veel actievere rol moet spelen in het grondstoffenzekerheidsbeleid.

>

Adopteer een revolutie

Al een jaar lang komen burgers in Syrië in opstand tegen het regime van Assad. De internationale gemeenschap is verdeeld over wat te doen en de gewone burger kan alleen maar toekijken. Gisterenochtend kwam IKV Pax Christi met een initiatief: ‘Adopteer een revolutie’. Wat houdt dit in en hoe gaat dit te werk?

>

Tineke Ceelen: ‘Syrische vluchtelingen durven niet te praten’

De crisis in Syrië is nog volop aan de gang. Tienduizenden Syrische burgers zijn door het aanhoudende geweld gevlucht naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië. Tineke Ceelen, directrice Stichting Vluchteling, bezocht Libanon en Jordanië en kreeg te maken met een unieke vluchtelingensituatie. ‘We moesten vluchtelingen echt overtuigen dat wij als Stichting Vluchteling niet van de geheime dienst of van de media waren.’

>

Ambassadepaspoort: Indonesië

De Meerjarige Strategische Plannen voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doen we per land verslag van de Nederlandse plannen. Vandaag de beurt aan Indonesië. Om in de toekomst een volwaardige invulling te kunnen geven aan de bijzondere relatie met Indonesië wil de ambassade zich richten op speciale inspanningen op het gebied van: politiek, economie en ontwikkelingssamenwerking (OS).

>

Discussiebijeenkomst over Zuid-Soedan: ‘Een nieuw land is als een pasgeboren baby’

Afgelopen woensdag 29 februari organiseerde de Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA) een expert- en discussiebijeenkomst over Zuid-Soedan, ’s werelds jongste land. De focus ging uit naar het vredes- en democratiseringsproces in het land. Nog altijd beïnvloeden spanningen tussen bevolkingsgroepen het dagelijks leven van de Soedanezen. ‘Het nieuwe parlement heeft de expertise van Nederland nodig’, aldus Kon Kelei, voormalig kindsoldaat.

>

Nederlandse ngo’s verdeeld over militair ingrijpen Syrië

Syrië. De krantenkoppen staan er vol mee: ‘Deel Syrische oppositie denkt aan interventie’ (NRC), ‘Leger verhevigt aanvallen op Homs’ (De Volkskrant), ‘Twee westerse journalisten gedood in Homs’ (Trouw). Begin februari werd in de VN-veiligheidsraad een resolutie over Syrië door Rusland en China voor de derde keer geblokkeerd. Maar de krantenkoppen liegen er niet om: ‘We kunnen nu spreken van een burgeroorlog’, aldus Reinoud Leenders, assistent professor politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Moet er worden ingegrepen? Wat vinden Nederlandse ngo’s?

>

Myriam Vander Stichele: ‘Investeerders zijn geen engeltjes’

Op vrijdag 17 februari organiseerde de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), de agrarische ondernemersorganisatie, een netwerkbijeenkomst van de sector Noord Internationale Samenwerking over de factoren die invloed hebben op de voedselprijs. De afgelopen jaren zorgde de crisis ervoor dat investeerders en beleggers op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden. Men ging investeren in voedselproducten, ook wel voedselspeculatie genoemd. ‘Mensen hebben honger omdat voedsel onbetaalbaar is geworden. Voedsel is een publiek goed en daar moet je als investeerder van af blijven’, aldus Myriam van der Stichele, spreker bij de bijeenkomst en onderzoekster bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

>

‘Nederland luilak in ontwikkelingssamenwerking’

Nederland scoort slecht als het gaat om ontwikkelingssamenwerking (OS). Dit blijkt uit de European Foreign Policy scorecard van 2012. De European Council on Foreign Relations (ECFR) meten jaarlijks de prestaties van Europese landen in de omgang met de rest van de wereld. Mirjam van Reisen, professor aan de Universiteit van Tilburg, vindt niet dat we het slecht doen, maar dat Nederland juist meer moet inzetten op OS: ‘Nederland zou het initiatief moeten nemen door de armste landen aan het woord te laten.’

>

‘Samenleving heeft behoefte aan sociale media’

De goede doelen in Nederland twitteren, facebooken en zitten op Hyves. In november 2011 is gemeten wat de Twitter status is van de accounts van de 250 grootste goede doelen in Nederland. Hiervan is een overzicht gepubliceerd op de website van Fundraiser Online. Vooral Pink Ribbon doet het goed. De stichting heeft 25.709 volgers op Twitter en krijgt er elke dag een paar bij. De sociale media strategie van Pink Ribbon heeft in korte tijd de aandacht weten te trekken en ze wierven hiermee naast donaties, ook leden én andere actievoerders. Moeten ngo’s meer gebruik maken van sociale media?

>