Elisabeth van der Steenhoven

  

NAVO en Nederland: een nieuw veiligheidsbeleid

BLOG – Op 28 augustus 2015 werd in Münster het 20-jarig bestaan gevierd van het Nederlands-Duitse Corps van de NAVO. Dit corps is van januari tot december 2015 de officiële ‘NATO Response Force’; de eenheid die in Europa de leiding heeft over NAVO grondoperaties. Ook vervult het Duits-Nederlands Corps een pioniersrol in de samenwerking tussen de NAVO en ontwikkelingsorganisaties, burgers en kenniscentra. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van Wo=Men, doet verslag.

>

Rusland, Indonesië, de African Group en het Vaticaan vormen nieuw conservatief machtsblok bij de VN

In de weken tussen 9 en 20 maart komen ministers uit alle landen bijeen bij de Verenigde Naties voor de Commission on the Status of Women. Dit resulteert in een politieke verklaring waarin de rechten van vrouwen wereldwijd worden bevestigd. Echter, door behendige lobby zijn een klein aantal landen er in geslaagd om vrouwenrechten te beperken in plaats van vrouwenrechten te borgen. Temidden van IS en ‘shrinking political space’ een zorgwekkende ontwikkeling, schrijft Elisabeth van der Steenhoven, directeur van Wo=Men Dutch Gender Platform.

>

Van Oost-Europa naar Afrika via de Berlijnse Muur

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur is gevallen. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van Wo=Men, zelf van Poolse afkomst en met familie die in het Solidarność-verzet zaten, sprong pardoes op de trein en sloeg iedere dag gaten in de muur. Vandaag blikt ze terug en reflecteert ze op de verschillen en overeenkomsten tussen het activisme van toen en het activisme in Afrika, Azië of Latijns-Amerika vandaag de dag.

>

Interview Ploumen: ‘Aparte genderdoelstelling nog geen gelopen race’

Op dit moment vindt in New York een grote VN-conferentie plaats over vrouwenrechten en de rol daarvan in het post-2015 tijdperk; de Commission on the Status of Women. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN is erbij en doet voor Vice Versa verslag. Met vandaag een interview met minister Ploumen die ook voor de CSW in New York was.

>

Verenigde Naties over Millenniumdoelen, post-2015 en vrouwenrechten

Op dit moment vindt in New York een grote VN-conferentie plaats over vrouwenrechten en de rol daarvan in het post-2015 tijdperk. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN is erbij en doet voor Vice Versa verslag. Met vandaag aandacht voor de aanbevelingen, tekortkomingen en lessons learned op een rijtje.

>

Eerste debat nieuwe OS-woordvoerders

Donderdag 4 oktober vond de eerste serie debatten plaats tussen de nieuwe OS-woordvoerders en het demissionair Kabinet. Belangrijkste thema was ontwikkelingssamenwerking in Europees verband, de post-MDG agenda en de gevolgen van de (mislukte) duurzaamheidstop in Rio. Vice Versa kon er helaas niet bij zijn, maar Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN was er wel en doet voor ons verslag. Een opmerkelijk feit: GroenLinks en de ChristenUnie, twee partijen die ontwikkelingssamenwerking doorgaans een warm hart toedragen, lieten het debat aan zich voorbij gaan en kwamen niet opdagen.

>

Een nieuw partnerschap voor vrouwenrechten

Op dit moment vindt in New York de 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaats. Regeringen van over de hele wereld zijn bijeen om te praten over onderwerpen als de VN- missie in Syrië en wereldwijde vrede en veiligheid. Ook worden er talloze side-events georganiseerd waarmee landen en organisaties hun verbintenis met een thema een bepaald thema benadrukken. Voorbeelden daarvan zijn jongeren, grondstoffen, resolutie 1325 en het Midden-Oosten. Eén van deze bijeenkomsten werd georganiseerd door het U.S. State Department en was met waas van geheimzinnigheid omgeven. Zou er iets gebeuren? Zo ja, wanneer, waar en hoe? Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN doet verslag.

>

Toekomst van ontwikkelingsorganisaties: Waar is de einzelgänger?

De discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld en de relatie tussen overheid en ngo’s is gestart. Vandaag de eerste discussiebijdrage van Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN, Dutch Genderplatform. In het debat mag één zaak niet over het hoofd worden gezien, vindt ze: de positie van de einzelgänger. Juist individuen die niet aan een organisatie gebonden zijn maken vaak het verschil.

>

Libië: machtsvacuüm met veel guns, graffiti en vooralsnog geen naakte vrouwen

In de Libische hoofdstad Tripoli vond vorige week de tweede bijeenkomst plaats van het Libyan Women Peace Platform. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van Wo=men was erbij. Rondlopend in Tripoli vielen haar 3 zaken op. Ten eerste overal Free Libya vlaggen, stickers, graffiti en buttons, ten tweede een overvloed aan pistolen, kalashnikovs en raketten. En ten derde: jonge vrouwen die staan te popelen om aan de verkiezingen mee te doen. Zij zijn de oude generatie – zowel mannen als vrouwen – zat.

>

Blog: Libië is klaar voor de volgende uitdaging – emancipatie voor vrouwen

Dictators in het Midden Oosten worden van hun sokkel gedreven, maar de echte uitdaging moet nog beginnen: gelijke rechten voor vrouwen. Elisabeth van der Steenhoven (Wo=Men) was vorige week op een bijeenkomst in Libië, georganiseerd door Hivos, en trof daar stoere, dappere meiden aan. Geïnspireerd door hun vechtlust, schreef ze een blog: ‘Yalla, hier komen de Libische meiden en vrouwen!’

>

Weblog: ‘Deze meiden krijgt niemand meer naar de keuken gemept’

Van 14 tot en met 16 mei kwam een groep vrouwenrechtenactivisten bijeen in Caïro om plannen te maken waarmee de emancipatie van vrouwen en hun politieke invloed in de regio kan worden verbeterd. Elisabeth van der Steenhoven (WO=MEN) was erbij. Vandaag haar tweede verslag.

>