Charlotte Schaalje

  

Bezuinigingen op ontwikkelingshulp: te snel en amateuristisch

In 2015 wil het kabinet 1,9 miljard euro bezuinigd hebben op ontwikkelingssamenwerking. Studenten Charlotte Schaalje en Danielle Moeliker (Universiteit Leiden), gingen op onderzoek uit naar de manier waarop de regering de bezuinigingen doorvoert en spraken met Paul Hoebink (CIDIN) en Ruud Huurman (Oxfam Novib). Conclusie: het blijkt dat we nog veel te leren hebben van de Britten.

>