Carolien Pronk

  

De mythe van humanitaire principes doorbroken

In een recent verschenen rapport van Artsen zonder Grenzen (AzG) ‘Humanitarian negotiations revealed, The MSF experience’ wordt belicht hoe AzG opereert in conflictgebieden. De zelfstudie staat bordenvol inhoudelijke beschrijvingen van complexe situaties, operaties en afwegingen, die duidelijk maken hoe weinig rechtlijnig humanitaire hulp is. Terwijl hulporganisaties al jarenlang in hun retoriek de humanitaire basisprincipes van onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid benadrukken, vertelt deze zelfstudie een heel ander verhaal.

>