Ans Boersma

  

VN-lobby voor meer vrouwelijke blauwhelmen faalt, behalve in Afrika

Er moeten meer vrouwelijke blauwhelmen komen, als het aan de Verenigde Naties ligt. Maar de gestelde targets voor 2014 worden niet gehaald, blijkt uit bestudering van de troepenaantallen die de organisatie maandelijks publiceert. Opvallend: Afrikaanse landen domineren de top vijf en scoren daarmee goed op vrouwendeelname in VN-missies.

>