Afke van der Woude

  

Kabinet, neem beleidscoherentie nu eindelijk serieus!

Beleidscoherentie als vorm van ontwikkelingssamenwerking past goed in het huidige politieke en financiële klimaat. Door te investeren in een eerlijk beleid hier kan ontwikkelingslanden een eerlijke kans op ontwikkeling gegeven worden. Het kabinet heeft al toegezegd met coherentie aan de slag te gaan. Het wordt nu tijd om concreet invulling te geven aan dit beleidsonderwerp. In dit stuk geeft de EVS een aanzet tot een coherenter beleid.

>