Anticonceptie op de internationale agenda: over toezeggingen en taboes

Foto: William Murphy

BLOG – Global Commitments, Local Actions is de titel van de International Conference on Family Planning (ICFP) die afgelopen week plaats vindt in Nusa Dua, Indonesië. De conferentie bracht meer dan vierduizend experts op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) van over de hele wereld samen om kennis en ervaring te delen over bereikte resultaten, over wat werkt en wat niet werkt. Nienke Blauw, Simavi’s Public Affairs Officer, legde uitspraken en adviezen vast om daarmee effectiever het beleid te kunnen beïnvloeden.

Hoewel er de afgelopen vijftien jaar vooruitgang is geboekt, hebben 225 miljoen vrouwen op dit moment nog geen toegang tot anticonceptie. Ondanks dat ze een zwangerschap willen uitstellen of voorkomen! De consequenties daarvan – variërend van ongewenste zwangerschappen, af moeten breken van school of carrière, leven in armoede, gedwongen huwelijken en huiselijk geweld tot onveilige abortus en moedersterfte – zijn ernstig en hebben een negatief effect op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bredere gemeenschap.

Uiteraard willen we dat veranderen. En voor die verandering zijn onder andere investeringen van overheden, internationale organisaties, bedrijven en andere belangrijke spelers nodig, alsook aanpassingen in beleid en wetgeving om de toegang tot SRGR te vergroten. Simavi helpt er als lid van het Advocacy en Accountability Subcommittee aan mee om deelnemers te stimuleren zich aan deze investeringen en veranderingen te committeren. Het Advocacy en Accountability Subcommittee is een commissie die is opgezet om tijdens de conferentie het belang, de rol en het resultaat van beleidsbeïnvloeding te versterken.

Het goed documenteren van gedane toezeggingen is daarvoor van belang. Dat maakt het immers mogelijk spelers aan hun toezeggingen te herinneren en ze ter verantwoording te roepen als er te weinig gebeurt of toezeggingen zelfs helemaal niet nagekomen worden. Na Global Commitments moeten immers Local Actions volgen! Ook andere uitspraken die advocates kunnen helpen worden genoteerd. Simavi coördineert deze documentatie van uitspraken en presenteert iedere ochtend de resultaten van de vorige dag tijdens een strategiesessie.

Bij de toezeggingen tot nu toe staan onder andere: de Bill & Melinda Gates Foundation die belooft om de komende drie jaar 120 miljoen dollar extra te zullen besteden aan gezinsplanning, in het bijzonder aan het versterken van advocacy, het betrekken van de private sector en aan gezinsplanning in steden. Ook steken zij samen met het Children Investment Fund nog 30 miljoen dollar in het Adolescent 360 Initiative dat er speciaal op is gericht toegang tot anticonceptie voor jongeren in Tanzania, Ethiopië en Nigeria te verbeteren. Verder heeft ook de Indonesische overheid toegezegd in Family Planning te willen investeren, echter zonder met nieuw geld of concrete initiatieven te komen. Voor Simavi en haar partners in Tanzania en Indonesië wordt het interessant om te zien wat er van deze toezeggingen terecht komt en in hoeverre daarbij de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen gerespecteerd worden. We zullen dit nauwlettend volgen.

Taboes  

Behalve de toezeggingen maakt het rapport ook melding van meer algemene adviezen voor beleidsbeïnvloeding die tijdens de conferentie zijn genoemd. Eén van die adviezen gaat over taboe-onderwerpen die niet in de Sustainable Development Goals terecht zijn gekomen, omdat meer conservatieve landen zich daar niet in kunnen vinden. Taboes zijn onder andere: seksuele rechten, seksuele geaardheid, anticonceptie voor jongeren, seksuele voorlichting en veilige abortus. Eén van de lokale Indonesische partners van Simavi riep progressieve landen op om deze onderwerpen wel in hun nationale SDG-plan op te nemen. Daarmee geven ze het goede voorbeeld aan de landen die deze onderwerpen liever vermijden. En kan positief effect aangetoond worden. Een uitstekend idee.

Tenslotte worden naast de toezeggingen en algemene adviezen, ook de uitspraken die interessante aanknopingspunten bieden om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken en te agenderen, vermeld. We zijn bijvoorbeeld blij met de uitspraak van Lambert Grijs, Directeur Sociale Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken en Speciaal Ambassadeur Seksuele en Reproductieve Rechten en HIV/aids. Tijdens een sessie over toegang tot anticonceptie voor jongeren herhaalde hij het standpunt van de Nederlandse overheid. Hij benadrukte dat er meer geïnvesteerd moet worden in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten specifiek voor jongeren en in veilige abortus.

Na afloop van de conferentie worden alle uitspraken verzameld in een rapport en via de Advocacy en Accountability subcommittee gedeeld met een grotere groep voorvechters van SRGR. Zo kunnen we samen verder werken aan universele toegang tot SRGR.

Nienke Blauw is Public Affairs Officer bij Simavi, een internationale ngo die werkt voor gezondheidszorg voor iedereen met een focus op WASH en SRGR.

Auteur
Nienke Blauw

Datum:
01 februari 2016