Jaar: 2015

  

Van vaklui naar salesmanagers? Over marktmechanismes voor projectfinanciering

De ontwikkelingsdeskundige van vandaag de dag is verworden van vakmens tot verkoper van bezweringsformules in projectformats. Dat schrijven SNV-deskundigen Rinus van Klinken en Joost Nelen in deze opiniebijdrage. Het duale karakter van afstemming op doelgroep en op donor is niet nieuw, maar de balans helt definitief over naar de laatste. Met als risico dat vakkennis en discussie overruled worden door behaagzucht.

>

Vrijdagmiddagborrel: Humor als achtste drempelcriterium voor de strategische partnerschappen

Een teambuilding dag voor de OS-sector waarop verbroedering, humor en zelfrelativering centraal staat. Wetenschapper Sara Kinsbergen pleitte hier oktober vorig jaar voor tijdens de bijeenkomst over 65-jaar ontwikkelingssamenwerking. Een prima idee, vindt Marc Broere die dit idee verder met haar besprak. Meer humor en het vermogen je zelf wat meer op de hak te nemen zou een van de belangrijkste goede voornemens van de ontwikkelingssector in 2015 moeten zijn.

>

Zonder haar eet Port-au-Prince niet

Ze zijn luidruchtig, slepen met zakken lokale handelswaar en overbruggen dagelijks vele kilometers: de ‘Madames Sara’, Haïti’s rondreizende marktvrouwen. Inkoper, transporteur en distributeur ineen. Hoe werkt hun informele en organisch roterende marktsysteem? Eva Huson reisde af voor de special over voedselketens naar de Caraïben en zocht het uit.

>

Business-in-a-box moet Afrikaanse ondernemers op weg helpen

Aspirant-ondernemers in Afrikaanse landen hebben toegang tot talloze microkredietverstrekkers, maar weten amper hoe te werk te gaan bij het opstarten van een specifiek bedrijfje. Toen de Nederlandse ondernemer Peter Meijer een aantal jaren in Malawi gevestigd was, zag hij dat het voor veel mensen niet eenvoudig is voor zichzelf te beginnen. Daar moet wat aan gedaan worden, dacht hij, zeker omdat het gros van de start-ups binnen een jaar na oprichting over de kop gaat. Het resultaat: business-in-a-box, dat middels een simpel stappenplan uitlegt hoe een specifieke onderneming te starten.

>

Presentatie special Bijbelse Inspiratie

Op dinsdag 20 januari overhandigt Vice Versa het eerste officiële exemplaar van de special over Bijbelse Inspiratie aan oud-politica Kathleen Ferrier. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

>

Maestro van de RVO

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is Robert Dijksterhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van het bedrijfsleveninstrumentarium van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Vice Versa zocht hem op. ‘OS is een buyer’s market geworden. Vroeger waren bijna alle diensten die wij wilden leveren welkom. Nu maken ontwikkelingslanden daar zelf keuzes in.’

>

Het nieuwe toverwoord heet resilience

Donoren vragen steeds vaker om projecten uit te voeren waarin gedacht wordt aan resilience, ofwel opbouw van de veerkracht van deze gemeenschappen om volgende crisissen te voorkomen. Aart van der Heide stelt daar een aantal kritische vragen bij.

>

Het wapen wint het nooit van de pen

In plaats van een vrijdagmiddagborrel van Marc Broere vandaag een speciale column van Manon Stravens naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs. Net als bij iedereen maakte die grote indruk op haar. Toch houdt ze hoop. ’Je kan een potloodje breken, maar we slijpen er gewoon weer een puntje aan’.

>

Where are the children?

Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen aan het werk. In de Child Labour Free Zone, ontstaan in India, werkt iedereen mee aan de bestrijding daarvan. In Mali maakte Manon Stravens tijdens een kennismakingsbijeenkomst van de coalitie Stop Kinderarbeid mee hoe het concept onder leiding van de inspirerende Venkat Reddy in andere landen werd gelanceerd. ’The thing is organic, growing and African’.

>

‘Nederland kan van ons leren’

Dit jaar zijn voor het eerst zuidelijke organisaties uitgenodigd om direct deel te nemen aan allianties die bij de Nederlandse overheid subsidie aanvragen. Hoe kijken zij tegen de strategische partnerschappen aan en wat betekent lobby en advocacy in de Afrikaanse context? Vice Versa maakte in Oeganda kennis met het African Centre for Global Health and Social Transformation.

>

Graag een andere armoedeboodschap. Of niet?

Eind vorig jaar verscheen het boekje Reframing the Message, een samenwerkingsproject van Wilde Ganzen en Vice Versa over het gebruik van beelden en campagnetaal door ontwikkelingsorganisaties. Hans Beerends las de publicatie, schreef er de volgende recensie over, en plaatst de discussie in historisch perspectief.

>

Vice Versa Special: Bijbelse inspiratie

Naast de Vice Versa Leert over voedselketens is afgelopen maand ook een Vice Versa Leert over Bijbelse inspiratie uitgebracht. Deze special gaat in op drie centrale vragen over religie: de eerste vraag is over hoe religieuze inspiratie een rol speelt in de band tussen christelijke ontwikkelingsprofessionals en hun partners in ontwikkelingslanden. De tweede vraag gaat over hoe ontwikkelingsorganisaties in Nederland hun professionaliteit verbinden met inspiratie en identiteit. De derde en laatste vraag luidt: wat betekent waardegedreven werken eigenlijk voor christelijke ontwikkelingsprofessionals? Deze vragen lijken niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

>

Slechte gezondheidszorg treft vrouwen hard

Minister Ploumen kan via haar speerpunt voor Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid (SRGR) bijdragen aan het beteugelen van een volgende virusuitbraak van ebola. Anke Tijtsma, directeur van Wemos, roept haar op om pleitbezorgster te worden voor investeren in sterke zorgstelsels.

>

Het lelijke boontje

Keniase boontjes die te krom of te lang zijn worden geweigerd door supermarkten in Europa. Daardoor wordt veel eten weggegooid en, erger: het kost de boeren inkomen. Toch is boontjes verbouwen voor de export nog steeds goede business voor kleine boeren in Kenia. Maar ze zitten wel in het keurslijf van het bedrijf waaraan ze leveren. Joris Tielens ging voor de special over voedselketens op onderzoek uit in Kenia.

>