Ontwikkelingswerkers: Blijf je verwonderen!

RECENSIE – Peter Goedhart werkte jaren als ontwikkelingswerker in onder andere India, Nepal en Pakistan. Tijdens zijn verblijf in deze landen bezocht hij de projecten van ICCO. De meeste opvallende dingen die hij daar meemaakte schreef hij op en bundelde hij in het boekje Tulpen in India. Dit boekje is een echte eye-opener: verschillen in denkpatronen en tussen de Westerse en andere culturen worden pijnlijk duidelijk. Een must voor elke ontwikkelingswerker om te lezen!

Goedhart schreef 25 korte verhalen gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Open en eerlijk over zijn eigen Westerse gedachtegang en mening. Deze zullen voor velen herkenbaar zijn: het moet efficiënt en effectief zijn wat er gebeurt.

Elk verhaal eindigt verrassend: alle zaken die door Goedhart eerst als achterhaald, vreemd of inefficiënt worden gezien blijken een weldoordachte reden te hebben. Bijvoorbeeld het verhaal over meisjes die een cursus borduren volgen. Volgens Goedhart borduren zij lelijke figuren op nutteloze kleedjes die niemand ooit zal kopen. Hij vindt het een zinloze cursus, en hij vraagt de meisjes dan ook of zij na de cursus thuis nog ooit zullen borduren en deze werken gaan verkopen. Het antwoord is nee. Vervolgens vertellen zij hem voorzichtig dat ze op de cursus ook andere dingen leren. Over gezondheid. Hoe je kinderen moet verzorgen. Over empowerment van vrouwen. Het borduren blijkt slechts een dekmantel te zijn: deze meisjes mogen van hun ouders anders niet gaan.

‘Luister zonder vooroordelen’

Een mening is snel gevormd, meer kennis van de situatie is nodig om echt te begrijpen wat er gaande is. Goedhart wil met zijn verhalen duidelijk maken dat niets vanzelfsprekend is, dat niets is wat het in eerste instantie lijkt. Hij wil (potentiële) ontwikkelingswerkers hier bewust van maken: ‘Blijf je verwonderen, denk niet in sjablonen, kijk met grote ogen, luister zonder vooroordelen, denk niet te snel dat je begrijpt wat je ziet. Vooral als je ergens al een aantal keer op bezoek bent geweest. Leer van de mensen in plaats van dat je hen de les leert. Wees oprecht geïnteresseerd, laat je verrassen door nieuwe informatie of als een programma zich anders ontwikkelt dan voorzien. Tegelijk ook, wees absoluut niet naïef’, aldus Goedhart.

De korte verhalen zijn fijn om te lezen, herkenbaar en maken je bewust van de grote verschillen tussen culturen, normen en waarden. Goedhart leest je niet overdreven de les, maar de onderliggende boodschap wordt meer dan duidelijk. De verhalen komen uit Azië, maar zijn zo geschreven dat ze evengoed ergens anders in de wereld hadden kunnen gebeuren. Een must voor elke (potentiële) ontwikkelingswerker om te lezen!

Dit boek is eerder uitgegeven als relatiegeschenk voor ICCO. Recent is het in het Engels uitgegeven in India, naar aanleiding hiervan is in Nederland een herdruk verschenen. Jan Pronk wijdde in zijn nieuwste boek Op zoek naar een nieuwe kaart twee pagina’s aan Goedharts boek Tulpen in India, tevens schreef hij het voorwoord hiervoor.

Het boek kan besteld worden door 8 euro over te maken op NL 74 ASNB 0707 1938 50 t.n.v. P. Goedhart. In de beschrijving graag uw adres vermelden.

Auteur
Florien Willems

Datum:
22 december 2015