Het programma van de Middag van het Evalueren is bekend!

Op 9 december 2015 komen beleidsmakers van internationale ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers en andere professionals uit het werkveld bijeen voor de Middag van het Evalueren. Aan de hand van prikkelende twistgesprekken en columns, verdiepende workshops en een inspirerend slotdebat wordt ingezoomd op het gebruik van evidence in de Nederlandse sector van internationale ontwikkelingsorganisaties. Gebruiken wij de kracht van evaluatie op de juiste manier? En zo niet, hoe kan dat beter? Bekijk hier het volledige programma van de Middag van het Evalueren.

U kunt zich hier gratis aanmelden voor de Middag van het Evalueren en uw voorkeur doorgeven voor de workshops.

Programma

12:30-13:00 u  Inloop | Registratie met koffie, thee en broodjes

13:00-13:05 u  Opening | Door dagvoorzitters Marc Broere (Vice Versa) en Ellen Mangnus (KIT)

13:05-13:20 u  Twistgesprek 1 | Impactevaluatie: pain in the ass or golden opportunity? Met Dave Boselie (IDH) en Bart Romijn (Partos)

13:20-13:35 u  Twistgesprek 2 | Impactevaluatie: meten of leren? Met dr. Gonne Beekman (Wageningen UR) en dr. Kellie Liket (Erasmus Universiteit)

13:35-13:45 u  Gesproken column | Door Jan Pronk

13:50-14:50 u  Workshopsessie 1

Stop de impact-meet-gekte: werk evidence-based! (Met Simavi en de Erasmus Universiteit)

Ontsnappen uit de impact-meet-gekte? Stoppen met het verzamelen van weinigzeggende data? Impactevaluaties gebruiken om echt meer inzicht te verkrijgen in de (kosten-)effectiviteit van de organisatie: hoe doe je dat? Simavi legt uit waarom, maar vooral hoe zij de reis maken om te transformeren naar een evidence-based organisatie.

Hoe werkt ons programma nu echt? Over het gebruiken van de realist-benadering voor meer inzicht en verbetering (Met SOS Kinderdorpen, Resultante en Avance)

Hoe komt impact nou echt tot stand? Het is één ding om aan te tonen dat er verandering is opgetreden door je interventie. Maar het is nog wat anders om goed te begrijpen hoe dat dan in zijn werk is gegaan. De realist-benadering van evaluaties richt zich op het ontrafelen en begrijpen van mechanismen van verandering. SOS Kinderdorpen vertelt hoe zij hier gebruik van hebben gemaakt bij het evalueren van hun community programma’s en hoe zij de leeropbrengst van deze evaluaties hebben vergroot.

Simply add women and stir (Met IOB)

Natuurlijk zijn we allemaal vóór gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Tegelijkertijd zijn er maar weinig evaluaties die verder gaan dan ‘x aantal vrouwen hebben van de interventie geprofiteerd’. IOB gaat in op de methodologische problemen waarmee de recente beleidsdoorlichting (2015) Gender sense & sensitivity werd geconfronteerd.

14:50-15:15 u  Koffiepauze

15:15-16:15 u  Workshopsessie 2

Meten is weten..? Verbeteren van het nut van het impactevaluatieproces en bevindingen daaruit (Met ICCO en Wageningen UR)

Wat hebben we geleerd van recente impactevaluaties? Hoe kan evaluatie zinvol worden ingezet voor (ontwikkelings-)organisaties?  In deze workshop bespreken evaluatoren en gebruikers gezamenlijk de lessen uit de grootschalige MFS II evaluatie en commodity impact evaluaties.  Aan de hand van een aantal thema’s en vraagstellingen gaan we met elkaar en met het publiek in discussie. Hierbij staat centraal hoe het impactevaluatieproces en de bevindingen zo in te richten dat de focus sterk op nut komt te liggen. Ook de vraag wanneer een evaluatieproces ‘goed genoeg’ is zal vanuit een gebruiksperspectief aan bod komen.

Impact meten doe je samen (Met KIT)

Impact meten doe je samen – en bij voorkeur in combinatie met een leertraject voor degenen voor wie het betreffende project of programma dat onderwerp is van de evaluatie was bedoeld. PADev is een methode om ontwikkeling en verandering te meten in een bepaald gebied en binnen een specifieke tijdsspanne. Het staat voor: Participatory Assessment of Development en is een methode waarbij alle lagen van de bevolking meedoen aan de evaluatie: ouderen, jongeren, vrouwen, mannen, rijk en arm, geleerd en ongeletterd, boeren en officials. KIT bespreekt de voor- en nadelen van PADev aan de hand van een aantal concrete evaluatieprojecten die van de methode gebruik hebben gemaakt.

Lerend potentieel van monitoring onderbenut (Met GPPAC en Partos)

Onderzoek naar het gebruik van monitoring data is schaars en staat in schril contrast tot de zee van studies, richtlijnen en checklists over leren van evaluaties. Het lerend potentieel van monitoring wordt onderschat en onderbenut. Dit gaat ten koste van de impact van ontwikkelingsinterventies. Welke zijn precies de belangrijkste factoren geïdentificeerd die gebruik van monitoring in de weg staan? Wouter Rijneveld deed een onderzoek onder leden van Partos. Lydeke Schakel heeft cases verzameld van slimme en veelbelovende oplossingen om die barrières te overwinnen.

16:20-16:30 u  Videocolumn | Door Bart de Steenhuijsen Piters (KIT)

16:30-17:25 u  Slotdebat | De toekomst van impactevaluaties – met Wendy Asbeek (directeur IOB), Allert van den Ham (directeur SNV), Elisabeth van der Steenhoven (directeur WO=MEN) en Ruerd Ruben (hoogleraar impactanalyse Wageningen UR & onderzoekscoördinator LEI Wageningen UR)

17:25-17:30 u  Afsluiting

17:30 u  Borrel

 

Auteur
Joke Pisters

Datum:
27 november 2015
Categorieën: